Az eljövendő vihar (The COMING STORM by David Wilkerson)

(Reblogged and translated from this link: http://www.johnthebaptisttv.com/2012/04/05/the-coming-storm-and-shaking-comments/)

Amikor egy alvó gyermeket fel kell ébreszteni, a szerető szülő finoman megfogja a vállainál, és gyengéden rázogatja. Ha a gyermek nem kel fel azonnal, akkor a finom rázogatás határozottabb lesz. A szülő kitartóan ébresztgeti gyermekét, mert tudja, hogy az fogja kárát látni annak, ha nem kel fel időben.

S pontosan ez az, amit Isten éppen most csinál – mind Amerikában, mind az egész világon. Először nagyon gyengéden rázogatott minket, de most már egyre erősebb, határozottabb a rázása, merthogy nem sikerült minket felébresztenie.

Az Úr szó szerint elkezdte földrengésekkel megrázni a földet az 1980-as években. Örményországban egy földrengés majdnem egy teljes tartományt megsemmisített. Egy 6.9-es földrengés Japánban majdnem egy teljes várost romba döntött. Aztán jött az a bizonyos szörnyű San Franciscó-i földrengés, amelyet aztán még több követett, szinte naponta, ugyanazon a területen. A Nyugati Partot is folyamatosan földrengések rázták meg, az északon fekvő Kaliforniától San Diego-n át, egészen le Mexikóig.

Ézsaiás megprófétálta, hogy egy nap Isten felkel, és megrázza az egész földet: “Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét… minden öröm alkonyra szállt, a föld vígassága elköltözött. Mert így lesz a föld közepette, a népek között, mint az olajfa megrázásakor…” (Ézsaiás 24:1, 11, 13). Isten meg fogja rázni a földet úgy, mintha az egy olajfa lenne – és egészen addig fogja rázni, míg minden gyümölcse lehull a földre.

Ezékiel azt mondja, hogy amikor Isten haragja feltámad, Ő mindent megráz, amit csak meg lehet rázni: “És megremegnek előttem a tenger halai és az ég madarai és a mező vadai és a földön csúszó-mászó mindenféle állatok és minden ember a föld színén; és leszakadnak a hegyek, és leesnek a meredek kősziklák, és minden fal a földre hull… És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem magamat a pogányok sokasága előtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr! ” (Ezékiel 38:20 és 23).

A Zsidókhoz írt levél írója ezt írja: “Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is… hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.” (Zsid. 12:26-27).

Isten minden látható dolgot meg fog rázni, azért, hogy nyilvánvalóvá váljon: egyedül Ő rendíthetetlen!

Forrás: http://www.johnthebaptisttv.com/2012/04/05/the-coming-storm-and-shaking-comments/ prophetic@revivalschool.com MODERATOR: Andrew Strom. Ford.: wordwatcherdawn

Eredeti forrás/Original source: http://www.worldchallenge.org/en/node/17620

© 2012 World Challenge – a registered trademark of David Wilkerson.

SZÉTFUTÓ GONDOLATAINK (UNWILLING DISTRACTIONS by David Wilkerson)

Az elménk igencsak hajlamos arra, hogy olyan gondolatok tárhelye legyen, melyek mindenfelé elkalandoznak, és ide-oda csaponganak. Van, hogy aludni is alig tudunk, mert képtelenek vagyunk kizárni az agyunkat bombázó gondolatok támadását. Én ezeket csak “akaratlan figyelem-elterelődéseknek” hívom.

Nemrégiben nekem is, ahogy a gyülekezetben voltam, és ment a dicséret, az elmém elkezdett telítődni ezekkel a mindenféle, engem támadó gondolatokkal – a szolgálatommal, a következő igehirdetésemmel, a gyülekezet anyagi helyzetével, és egy nagyobb gyülekezeti helyiséggel kapcsolatos gondolatok özöne árasztott el. S bár ezek mind fontos dolgok, mégis: teljesen elterelődött a figyelmem az Úr imádásáról. Nem volt más választásom: foglyul kellett ejtenem minden gondolatomat.

Amikor Isten bensőségesen, baráti módon beszélt Ábrahámmal, és szövetséget kötött vele, akkor történt az, hogy Ábrahám leölt öt állatot, és kiterítette azokat áldozatként. A Szentírás ezután azt mondja, hogy “És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat” (1Móz. 15:11).

Pontosan ez az, ami velünk is történik az Isten-imádatunk alatt. A gondolataink úgy szállnak ránk, mint ‘alkalmatlankodó, kellemetlen madarak’: belezavarnak az Istennel való bensőséges kapcsolatunkba, és fel akarják falni az áldozatunkat. És, mint Ábrahámnak, nekünk is el kell űznünk ezeket!

Minden alkalommal, amikor csak elvonulok imádkozni, azt tapasztalom, hogy tíz percen belül a gondolataim elkezdenek szétfutni, méghozzá a szélrózsa mind a négy irányába. Hallom, ahogy a számmal mondom az imát, de az elmém valahol teljesen máshol jár. Erőlködöm azon, hogy megállítsam a gondolatok ezen áramlását, de még több és több ömlik be. A testünk ugyanis folyamatosan harcol a szellemünkkel, meg akarja ragadni a figyelmünket.

Ugyanez történik velem Isten házában is. Dicsérhetem ugyan hangosan az Urat, telve a Jézus iránt érzett szeretetemmel, de hirtelen az elmém elkezd valami teljesen más témát kergetni. A szerteszét járó gondolataink nem mindig az ördögtől vannak. Néha csak egyszerűen ránk tornyosulnak a munkahelyi és családi problémák, nehézségek. Ezeket a gondolatokat azonban mindig foglyul kell ejtenünk, mert egy folyamatos háborúban vagyunk ellenük!

A testünk mindig meg fog próbálni belezavarni az Isten-imádatunkba vagy az imaidőnkbe. De azt parancsolja nekünk az Úr, hogy álljunk ellene a testnek, és törekedjünk arra, hogy újra és újra visszafókuszáljunk Jézusra. Ha az elménket Istenre összpontosítjuk, akkor a mi szent áldozatunkra Isten tüze fog rászállni.

 

Eredeti forrás: http://www.worldchallenge.org/en/node/17278
© 2012 World Challenge – a registered trademark of David Wilkerson.
Through: prophetic@revivalschool.com, http://www.JohntheBaptistTV.com/
MODERATOR: Andrew Strom. Ford.: wordwatcherdawn

ÁTKELÉS A JORDÁNON (CROSSING the JORDAN by Gary Wilkerson)

Mindannyiunk életében ott van Isten felülről való, mennyei elhívása. Az életünk bizonyos szakaszaiban pedig Isten olyan, Őáltala elrendelt terveket hoz elénk, amelyeket be kell teljesítenünk. Isten megígéri azt, hogy ha hitben cselekszünk, akkor Ő azokat a terveket teljességre juttatja az életünkben.

Azonban ez nem mindig könnyű. Mint ahogy azt mindenki, aki már valamennyi ideje jár az Úr Jézussal, tudja: az Ő hívását követni azt jelenti, hogy bizony fogunk akadályokba ütközni. Az egyik ilyen leggyakoribb akadály nem más, mint a kételkedők, szkeptikusok hangja. Ahogyan arra készülünk, hogy átkeljünk a Jordán folyón, az Ígéret Földjére, mindenféle olyan hangokat hallunk, amelyek azt mondják, hogy ne induljunk el.

Józsué is hallotta ezeket a hangokat, miközben Isten őt arra indította, hogy a Jordán folyón való átkeléskor vezesse Izraelt. S ez az átkelés volt az egyébként, amely egyúttal az Úr dicsőséges, áldott, jövőbeli ígéreteibe való belépést is jelentette az Ő népének itt a földön. Biztos lehetsz benne, hogy Isten népe nem tudta volna véghezvinni az átkelést, ha az őket lebeszélni akaró szkeptikusok hangjára hallgattak volna.

A mi Istenünk minden olyan kételkedő hangot, amely megakadályozna minket az Ő útmutatása követésében, el akar hallgattatni. Amikor az Úr megkér minket arra, hogy tegyünk egy hitlépést, valójában arra kér minket, hogy ‘átkeljünk’, belépjünk a Benne való hitnek és bizalomnak egy olyan mértékébe, amely azelőtt még nem volt meg bennünk.

Amikor a szövetségládát vivő papok beleléptek a folyó áramló vizébe, Isten természetfeletti módon kettéválasztotta a vizeket. Ezután minden olyan gonosz dolog, amelyet a szkeptikusok jövendöltek, hogy meg fog történni, Isten népének a javára alakult. Amikor Izrael népe egy megerősített városhoz ért, amelyben az ellenségeik laktak, elkezdték azt körüljárni, és a vastag, áthatolhatatlan falak dübörögve leomlottak.

Hajlandó vagy belelépni a folyóba? Lehet, hogy Isten ezt mondja most neked: “Ha csak arra elkötelezed magad, hogy a kis lábujjadat beleteszed a vízbe, meglátod, hogy kettéválasztom a vizeket érted. Átviszlek a másik oldalra. Már megvan a tervem veled kapcsolatban, és azt véghez is fogom vinni.”

Hadd bátorítsalak: Bízz Istenben, hogy Ő átvezet téged a Jordánon. Hagyd, hogy Ő hallgattassa el a szkeptikusok hangját. Semmi sem hiúsíthatja meg az Ő rád vonatkozó tervét – mert Ő hűséges Isten!

Forrás: http://www.worldchallenge.org/en/node/17424, through prophetic@revivalschool.com
http://www.JohntheBaptistTV.com/ MODERATOR: Andrew Strom. Ford.: wordwatcherdawn

A kép forrása:

http://www.freebibleillustrations.com/main.php/v/06_Joshua/06003008+CBS+-+Joshua+3+8+-+Crossing+the+Jordan.jpg.html