Hazafelé… 4. rész (On Our Way Home… – Selected Quotes, part 4)

A tengerünk lehet, hogy néha viharos – de egy tévedhetetlen Kormányosunk van, és ezért bizonyosan elérjük kikötőnket! Az útnak, mely ilyen dicsőséges vég felé visz minket, helyesnek kell lennie, még ha néha zord és viharos is! – John Newton (1725–1807)

**********

Majdnem hajótörést szenvedtél, de mégsem futottál zátonyra. A vihar felettébb dühöngött, de a hatalmas, tornyosuló hullámok közepette az Úr ereje megtartott és megőrzött téged. Lábaid majdnem eliszamodtak, lépéseid majdnem félrecsúsztak, de Isten, az Ő örökkévaló kegyelme által, szent erejével közbelépett, és mindez idáig – sokak csodálatára, de különösen a te nagy meglepődésedre – te még mindig a mennyei város felé tartó úton haladsz, és közelebb vagy hozzá, mint mikor először hittél! – C.H. Spurgeon (1834–1892)

**********

Amikor ti, tengerészek, már látjátok a kikötőt magatok előtt, és a part közelébe érve megláttok egy adott tájékozódási pontot, akkor az igen nagy megelégedettségetekre szolgál – jóllehet azelőtt rendkívüli mértékben aggodalmaskodtatok, nem látván semmilyen szárazföldet. Hasonlóképpen az istenfélő ember is, azon hullámok és viharok közepette, melyekkel szembetalálkozik, a menny dicsőségét látja maga előtt, és így boldog megnyugvás tölti el. A menny gyönyörűségeinek egyetlen cseppje elég ahhoz, hogy elvegye a földi élet nyomorúságainak minden fanyarságát és keserűségét. – Jeremiah Burroughs (kb. 1600-1646)

**********

A menny! A menny! Ez már a menny! (J.R. Miller)

Egyszer egy író egy olyan francia hajóról számolt be, melynek a déli tengereken dúló viharokban hónapokra nyoma veszett. Az egyik reggel azonban az árbocon álló őrszem szárazföldet vett észre. Az utasok és a legénység mind összegyűltek a hajó fedélzetén, izgatottan várva, hogy végre megpillantsák a szárazföldet, mely felé közeledtek. De egyelőre még csak az alig kivehető körvonalát látták, ami még annyira halvány volt, hogy a bizonytalanság a szívüket marcangolta. Vajon tényleg szárazföld felé tartottak? Ha igen, miféle vidék felé? Lehetett-e az Franciaország? Valóban Franciaország? Vagy valamilyen más, idegen ország?

Egyre közelebb és közelebb kerültek. A táj körvonalai egyre kivehetőbbek lettek. És néhány óra múlva – mely órák szinte napoknak tűntek nekik – az őrszem hangosan felkiáltott: „Franciaország! Franciaország! Ez már Franciaország!” A hajó legénységét határtalan boldogság töltötte el. Végre-valahára tényleg hazaértek minden bolyongásuk után, maguk mögött hagyva a veszélyeket és félelmeiket!

És pontosan ez fog velünk, hívőkkel is történni, amikor azon a ködös vizű tengeren keresztül, amit halálnak hívunk, az örök élet partjaihoz érkezünk. A halál homálya után – kinyílnak szemeink, és a menny partjait pillantjuk meg! S akkor nem azt fogjuk kiáltozni, hogy „Franciaország! Ez már Franciaország!”, hanem azt, hogy „ A menny! A menny! Ez már a menny!” És a viharok mind a múltba vesznek. Örök dicsőségben fogunk élni; az élet teljessége lesz osztályrészünk. Akkor már örökre otthon leszünk! – J.R. Miller (1840–1912)

„Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.” 1Kor. 2:9 

ENGLISH:

Our sea may sometimes be stormy—but we have an infallible Pilot, and shall infallibly gain our port! The way must be right, however rough, that leads to such a glorious end! – John Newton

**********

You have been nearly shipwrecked, but you are not wrecked. The storm has been very furious, but above all the billows Jehovah’s power has kept and preserved you. Your feet had almost gone, your steps had well nigh slipped, but the divine power interposed in everlasting grace, and to this day—a wonder unto many, but especially a wonder to yourself—you are still on the road towards the celestial city, and you are nearer to it than when you first believed. – C.H. Spurgeon

**********

When you sailors see the haven before you, though you were mightily troubled before you could see any land, yet when you come near the shore and can see a certain land-mark, that contents you greatly. A godly man, in the midst of the waves and storms that he meets with, can see the glory of heaven before him and so contents himself. One drop of the sweetness of heaven is enough to take away all the sourness and bitterness of all the afflictions in the world. – Jeremiah Burroughs (kb. 1600-1646)

**********

Heaven! Heaven! It is Heaven! (J.R. Miller)

An author tells of a French ship which had been lost for months amid storms in the southern seas. One morning land was espied from the mast-head. Passengers and crew gathered on deck, awaiting the sight of the coming shore in suspense. Vague outlines only were seen, so vague that the uncertainty almost broke the hearts of the watchers. Was it land? If so, what land? Could it be France? Was it indeed France? Or was it some strange country?

Nearer and nearer they came. Clearer and more distinct became the outlines. After some hours, hours which seemed days, the lookout cried, “France! France! It is France!” The joy of the ship’s company knew no bounds. They were indeed home after all their wanderings, and all their dangers and fears!

So will it be with us believers, when, through the mists of that sea which we call death, we approach the shores of eternal life. After the dimness of dying—our eyes shall open to behold the banks of the celestial land! Then the shout will not be, “France! It is France!” but “Heaven! Heaven! It is Heaven!” The storms will all be past. We shall be in eternal glory. Then we shall have life in all its fullness. Then we shall be home forever!

“No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined—what God has prepared for those who love Him!” 1 Corinthians 2:9

Source/Forrás:

http://www.gracegems.org/2013/03/Heaven.html; http://www.thedailyspurgeon.com/2010_02_01_archive.html and

http://www.chapellibrary.org/files/ebooks/rjoc/OEBPS/Text/Section_0002.xhtml.

Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn