A karácsony igaz ünneplése (Keeping Christmas by Henry Van Dyke)

Henry Van Dyke (1852–1933)

Hajlandó vagy-e arra, hogy elfelejtsd mindazokat, melyeket te tettél másokért, és inkább arra emlékezz, mások mit tettek érted; hogy figyelmen kívül hagyd mindazt, amivel a világ tartozik neked, és inkább azon gondolkodj, te mivel tartozol a világnak; hogy a jogaidat háttérbe szorítsd, a kötelességeidet középre helyezd, és azon lehetőségeidet, hogy egy kicsit többet is tudj tenni annál, mint ami kötelességed, az előtérbe állítsd; hogy észrevedd, az embertársaid éppen oly valóságosak, mint te vagy, és megpróbálj az arcuk mögé, az örömre éhező szívükbe tekinteni; hogy elismerd, az egyetlen jó ok a létezésedre nem az, hogy te mit kapsz az élettől, hanem hogy te mivel járulsz hozzá az élethez; hogy becsukd a világegyetem igazgatásával kapcsolatos panaszkönyvedet, és végre körülnézz, keresve azon helyeket, ahol kicsiny boldogság-magvakat vethetsz el – nos, hajlandó vagy-e arra, hogy mindezeket megcselekedd, akár csak egyetlen napig is? Mert ekkor tudod a karácsonyt igazán megünnepelni!

Hajlandó vagy-e arra, hogy lehajolj a kisgyermekekhez, és észrevedd szükségeiket és vágyaikat; hogy eszedbe jusson az idősödő emberek gyengesége és magányossága; hogy ne azt kérdezgesd, mennyire szeretnek téged a barátaid, hanem hogy vajon te szereted-e őket eléggé; hogy észben tartsd, másoknak mely dolgokat kell a szívükben hordozniuk; hogy megpróbáld megérteni, az otthonod lakói valójában mit is szeretnének  – anélkül, hogy arra várnál, ők mondják el neked; hogy úgy igazítsd lámpásodat, hogy több fényt és kevesebb füstöt adjon, s hogy magad előtt vidd azt, hogy az árnyékod mögéd essen; hogy a rút gondolataidnak sírhelyet készíts, és a szeretetteljes érzéseidnek pedig kertet, melynek ajtaja nyitva áll – nos, hajlandó vagy-e arra, hogy mindezeket megcselekedd, akár csak egyetlen napig is? Mert ekkor tudod a karácsonyt igazán megünnepelni!

Hajlandó vagy-e arra, hogy elhidd, a szeretet igenis a legerősebb dolog a világon – erősebb a gyűlöletnél, a gonoszságnál, és erősebb a halálnál – és hogy Ő, kinek áldott élete elkezdődött Betlehemben tizenkilenc évszázaddal ezelőtt, az Örök Szeretet képmása és ragyogó kisugárzása? Mert ekkor tudod a karácsonyt igazán megünnepelni! És ha meg tudod ünnepelni egy egész napon át – miért ne ünnepelhetnéd meg minden napon? Ám a karácsonyt egyedül soha nem fogod tudni igazán megtartani!

ENGLISH:

Are you willing to forget what you have done for other people, and to remember what other people have done for you; to ignore what the world owes you, and to think what you owe the world; to put your rights in the background, and your duties in the middle distance, and your chances to do a little more than your duty in the foreground; to see that your fellow human beings are just as real as you are, and try to look behind their faces to their hearts, hungry for joy; to own that probably the only good reason for your existence is not what you are going to get out of life, but what you are going to give to life; to close your book of complaints against the management of the universe, and look around you for a place where you can sow seeds of happiness — are you willing to do these things even for a day? Then you can keep Christmas.

Are you willing to stoop down and consider the needs and the desires of little children; to remember the weaknesses and loneliness of people who are growing old; to stop asking how much your friends love you, and to ask yourself whether you love them enough; to bear in mind the things that other people have to bear in their hearts; to try to understand what those who live in the same house with you really want, without waiting for them to tell you; to trim your lamp so that it will give more light and less smoke, and to carry it in front so that your shadow will fall behind you; to make a grave for your ugly thoughts, and a garden for your kindly feelings, with the gate open — are you willing to do these things even for a day? Then you can keep Christmas.

Are you willing to believe that love is the strongest thing in the world — stronger than hate, stronger than evil, stronger than death — and that the blessed life which began in Bethlehem nineteen hundred years ago is the image and brightness of Eternal Love? Then you can keep Christmas. And if you can keep it for a day, why not always? But you can never keep it alone.

Source/Forrás: http://fpcnashville.org/week-december-11-2013/. Source of illustration: here. Fordította/Translated by: wordwatcherdawn

A Biblia dicsérete (The Bible! by Henry Van Dyke)

– Henry Van Dyke (1852–1933)

A Keleten[1] megszületett, és keleti formába és képvilágba öltöztetett Biblia a világ minden útját ismerős léptekkel járja; és sorra belép, egyik tájról át a másikra, hogy mindenhol megtalálja azokat, akik az övéi. Nyelvek százain tanult meg folyékonyan beszélni az emberi szívekhez. Belép a palotába, hogy az uralkodónak megmondja, hogy ő csak szolgája a Mindenhatónak; és a szegényes kunyhóba, hogy biztosítsa a földművest arról, hogy ő Isten gyermeke. A történeteit csodálkozva és lenyűgözve hallgatják a gyermekek; a bölcsek pedig, mint az élet példázatain elmélkednek azokon. Békesség szavát szólja a veszedelem idején, a sötétség órájában. Isteni szózatait emberek gyülekezeteiben ismételik, és tanácsait a magányosak füleibe súgják. A bölcsek és a büszkék megremegnek figyelmeztetésein, de a sebzett szívűeknek és bűnbánóaknak olyan, mintha az édesanyjuk szólna. E könyv megörvendeztette a pusztaságot és a magányos helyeket; és viseltes lapjait, melyekből felolvastak, a kandallóban égő tűz fénye világította meg. Beleszőtte magát legmélyebb érzéseinkbe, és kiszínezte legkedvesebb álmainkat – úgy, hogy a szeretet és barátság, együtt-érzés és odaadás, emlékezet és remény, mind-mind magukra öltötték az Ige kincsként őrzött beszédeinek gyönyörű ruháit, tömjén és mirha illatát árasztva. A bölcső felett, és a sírnál állva a Biblia szavai szinte magától jönnek hozzánk. Imáinkat egy olyan erővel töltik meg, amely sokkal nagyobb annál, mint amit ismerünk; és szavainak szépsége még sokáig cseng fülünkben, még jóval az után is, hogy az igehirdetések, melyeket ékesítettek, már régen elfelejtődtek. E könyv szavai fürgén és csendesen térnek vissza hozzánk, mint a messzi útról hazaszárnyaló madarak. Új jelentésekkel lepnek meg bennünket, mint a vízforrások, amelyek a hegy lábánál, egy régen elfelejtett ösvénynél törnek fel újra. Egyre teltebbek és érettebbek lesznek, mint azok a gyöngyök, melyeket a szív közelében hordanak. Egy ember sem szegény, vagy elhagyatott, akinek ez a kincs már a sajátja. S amikor a táj elkezd besötétedni, és a remegő vándor elér az Árnyék Völgyéhez, nem fél belépni: kezébe veszi a Szentírás vesszőjét és botját; azt mondja barátnak és bajtársnak, hogy „Viszontlátásra, újra találkozunk!”, és az Ige támogatása által megvigasztalódva elindul a magányos hegyi átjáró felé – úgy, mint aki a sötétségből átmegy a fénylő világosságba!

ENGLISH:

Born in the East, and clothed in Oriental form and imagery, the Bible walks the ways of all the world with familiar feet, and enters land after land to find its own everywhere. It has learned to speak in hundreds of languages to the heart of man. It comes into the palace to tell the monarch that he is the servant of the Most High, and into the cottage to assure the peasant that he is the son of God. Children listen to its stories with wonder and delight, and wisemen ponder them as parables of life. It has a word of peace for the time of peril, the hour of darkness. Its oracles are repeated in the assembly of the people, and its counsels whispered in the ear of the lonely. The wise and the proud tremble at its warnings, but to the wounded and penitent it has a mother’s voice. The wilderness and the solitary place have been made glad by it, and the fire on the hearth has lighted the reading of its well-worn pages. It has woven itself into our deepest affections, and colored our dearest dreams; so that love and friendship, sympathy and devotion, memory and hope, put on the beautiful garments of its treasured speech, breathing of frankincense and myrrh. Above the cradle and beside the grave its great words come to us uncalled. They fill our prayers with power larger than we know, and the beauty of them lingers in our ear long after the sermons which they have adorned have been forgotten. They return to us swiftly and quietly, like birds flying from far away. They surprise us with new meanings, like springs of water breaking forth from the mountain beside a long-forgotten path. They grow richer, as pearls do when they are worn near the heart. No man is poor or desolate who has this treasure for his own. When the landscape darkens and the trembling pilgrim comes to the valley of the shadow, he is not afraid to enter; he takes the rod and staff of Scripture in his hand; he says to friend and comrade, “Good-by, we shall meet again”; and comforted by that support, he goes toward the lonely pass as one who climbs through darkness into light.

Forrás/Source: http://www.ministrymagazine.org/archive/1952/October/the-bible and

http://www.moreillustrations.com/Illustrations/bible%201.html Ford.: wordwatcherdawn


[1] Értsd: Közel-Kelet. Ez a politikai-történelmi fogalom ugyanis abban az időben, amikor ezt írták, még nem terjedt el. – a ford.