Idézetek 19 (J. C. Ryle 4)

“Az Istenhez való megtérés; az Úr Jézus Krisztusban való hit; az életünk és a viselkedésünk szentsége – nos, ezek azok, amelyeket az Újszövetség ‘gyümölcsöknek’ hív.”

“Az engedelmesség az igazi realitás. Nem más ez, mint hit, amely látható; hit, amely cselekszik; és hit, amely megmutatkozik. S az Úr emberei között ez a valódi tanítványság próbája.”

“Az imádság elkezdéséhez nem kell műveltség, se bölcsesség, vagy könyvi tudás. Semmi nem kell hozzá, csak szív és akarat!”

“Az üdvösségre jutott léleknek sok szomorúsága, nehézsége van. Nekik is részük van a gyászból, halálból, csalódásokból és a keresztekből. S hogy mi teszi képessé a hívőt arra, hogy mindezt elviselje? Semmi más, csakis egyedül a Krisztusban lévő vigasztalás!”

“Bármit is mondjanak az emberek a saját jóságukról addig, amíg erősek és egészségesek, ebből igen keveset fognak akkor találni, amikor betegek és haldokolnak. Lássanak ám bármely nagy érdemet is tetteikben ezen a világon – Krisztus ítélőszéke előtt ezekből egyet sem fognak látni!”

“Minden gondolatunknak, szavunknak és tettünknek, amelyeket mi talán alig veszünk figyelembe, örökkévaló következményei vannak!”

“Tanulmányozd a te áldott Megváltódat egyre jobban és jobban, és törekedj arra, hogy még többet megismerj az Ő szeretetének hosszúságából, szélességéből és magasságából!”

“A büntetéstől való félelem, a jutalom reménye, a kötelességtudat – ezek mind-mind hasznos érvek, a maguk módján, hogy meggyőzzék az embereket a szentségről. De ezek az érvek mind erőtlenek és gyengék egészen addig, amíg az a személy nem kezdi el valóban szeretni Krisztust.”

ENGLISH:

“Repentance toward God, faith toward our Lord Jesus Christ, holiness of life and conduct – these are what the New Testament calls ‘fruit’.”

“Obedience is the only reality. It is faith visible, faith acting, and faith manifest. It is the test of real discipleship among the Lord’s people.”

“Prayer needs neither learning, wisdom or book knowledge to begin it. It needs nothing but heart and will.”

“A saved soul has many sorrows. They have their share of bereavements, deaths, disappointments, crosses. What shall enable a believer to bear all this? Nothing but the consolation there is in Christ.”

“Whatever people may say of their own goodness while they are strong and healthy, they will find but little to say of it when they are sick and dying. Whatever merit they may see in their own works here in this world, they will discover none in them when they stand before the tribunal of Christ.”

“There are eternal consequences resulting from all our thoughts, words and actions, of which we take far too little account.”

“Study your blessed Savior more and more, and strive to know more of the length and breadth and height of His love.”

“The fear of punishment, the desire of reward, the sense of duty, are all useful arguments, in their way, to persuade people to holiness. But they are all weak and powerless, until a person loves Christ.” 

Forrás/Source: http://www.facebook.com/jcryle Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Idézetek/Quotes 18 (J. C. Ryle 3)

“Vigyázzunk, nehogy jobban szeressük a világot Krisztusnál!”

“Ha csak ‘melengetni’ akarsz egy gyülekezetet, tegyél egy tűzhelyet a pulpitusba!”

“Nincs semmi, ami bántóbb lenne Krisztusnak, mint a kegyességben való langyosság.”

“A viselkedés a jellem nagy letesztelője. A szavak pedig a szív állapotának a nagy bizonyítékai.”

“Jobb most megvallani Krisztust akár ezerszer is, és az emberek megvetésével szembenézni, semmint hogy Krisztus tagadjon meg minket Isten előtt, az Ítélet Napján!”

“Minden bűnök közül, amelybe az emberek beleesnek, az üres hitvallás és a képmutatás tűnnek a leginkább bűnösnek! “

“A képzelet az a melegágy, ahol a bűnök aztán kikelnek. Őrizd a gondolataidat jól, és akkor nem kell sokat félned a tetteidtől!”

“Ahol nincsen látható gyümölcs, biztos lehetsz abban, hogy ott nem volt igazi megtérés sem.”

“Legyen a kereszténységed olyannyira nyilvánvaló, a szemed olyan becsületes, a szíved olyan osztatlan, és járásod pedig olyan egyenes, hogy ne tudja senki, aki téged lát, kétségbe vonni azt, Akié vagy, s Akit szolgálsz!”

ENGLISH:

“Let us beware of loving the world more than Christ.”

“If you want to warm a church, put a stove in the pulpit.”

“Nothing is so offensive to Christ as lukewarmness in religion.”

“Conduct is the grand test of character. Words are one great evidence of the condition of the heart.”

“Better to confess Christ a thousand times now and be despised by people, than be disowned by Christ before God on the day of Judgment.”

“Of all the sins into which people can fall, none seem so exceedingly sinful as false profession and hypocrisy.”

“Imagination is the hotbed where sin is too often hatched. Guard your thoughts, and there will be little fear about your actions.”

“Where no visible fruit can be found, there you may be sure is no conversion.”

“Let your Christianity be so unmistakable, your eye so single, your heart so whole, your walk so straightforward, that all who see you may have no doubt whose you are, and whom you serve.”

Forrás/Source: http://www.facebook.com/jcryle Ford.: wordwatcherdawn

Idézetek/Quotes 17 (J. C. Ryle, 2)

“Csak egy ajtó, egy híd és egy létra van a föld és az ég között – Isten Fia, a Megfeszített!”

“Az egyetlen módja annak, hogy egy ilyen világban, mint a miénk, valóban boldogok legyünk, az, hogy minden gondunkat folyamatosan Istenhez visszük, és Őreá vetjük.”

“Mezítelenül jöttünk a világra, és mezítelenül is távozunk innen, és minden felhalmozott vagyonunkból semmit sem viszünk magunkkal.”

“Emlékezzünk arra, hogy a mi szerető Megváltónk szeme mindig rajtunk van,reggel, délben és este.Ő soha nem engedi azt meg, hogy felettébb megkísértessünk annál, mint amit el tudunk hordozni.”

“Nem a legkiemelkedőbb ajándékkal rendelkezők azok, akik a legsikeresebben munkálkodnak Istenért. Nem, hanem inkább azok, akik a legszorosabb, legbensőségesebb kapcsolatban vannak Krisztussal, és a leginkább kitartóak az imádságban.”

“A szenvedések által Krisztus nagyon sok értékes leckét tanít meg nekünk, amelyeket e nélkül soha nem tanulnánk meg. Ezáltal ugyanis megmutatja nekünk a hiábavalóságokkal teli ürességünket és a gyengeségünket, odavon minket a kegyelem trónjához, megtisztítja az érzelmi ragaszkodásainkat, elválaszt minket a világtól, és egy, a menny utáni vágyódást munkál ki bennünk.”

“Ha Isten nekünk adta az Ő Fiát, hogy meghaljon értünk, vigyázzunk, nehogy bármikor is kétségbe vonjuk az Ő szeretetét és kedvességét bármely, a mindennapi életünkben minket ért fájdalmas isteni gondviselés miatt!”

ENGLISH:

“There is only one door, one bridge, one ladder, between earth and heaven – the crucified Son of God.” ~J.C.Ryle

 “The only way to be really happy in such a world as this, is to be ever casting all our cares on God.” ~J.C.Ryle

 “Naked we came upon earth, and naked we go forth, and of all our possessions, we can carry nothing with us.” ~J.C.Ryle

 “Let us remember that the eye of our loving Savior is upon us, morning,noonand night. He will never allow us to be tempted above that which we are able to bear.” ~J.C.Ryle

 “It is not always those who have the most eminent gifts who are the most successful laborers for God. It is generally those who keep up closest communion withChristand are most constant in prayer.” ~J.C.Ryle

 “By affliction Christ teaches us many precious lessons, which without it we should never learn. By affliction He shows us our emptiness and weakness, draws us to the throne of grace, purifies our affections, weans us from the world, and makes us long for heaven.” ~J.C.Ryle

“If God has given His Son to die for us, let us beware of doubting His kindness and love in any painful providence of our daily life.” ~J.C.Ryle

Forrás: http://www.facebook.com/jcryle és http://jcrylequotes.com/ Ford.: wordwatcherdawn