Építsünk azokra az évekre, melyeket mi már nem látunk meg! (Let us build for the years we shall not see – Selected Quotes)

„Építsünk azokra az évekre, melyeket mi már nem látunk meg!” (Henry Newbold)

**********

Úgy akarok élni, hogy mire innen elmegyek… (J.R. Miller)

„Megáldalak… és áldás leszel!” 1Móz. 12:2

Isten azt akarja, hogy megváltott gyermekei mindegyike áldás legyen e világ számára. Önmagammal kapcsolatban a szívem leghőbb vágya az, hogy sok ember számára tudjak áldás lenni. 

Úgy akarok élni, hogy mire innen elmegyek, ez a világ egy kicsit szentebbé, kellemesebbé, egy kicsit szebbé vált annak köszönhetően, hogy én benne éltem. 

Azt szeretném, hogy az életem áldás legyen mindazok számára, akiket megérintek a szeretetemmel vagy a pozitív hatásommal.

A szívem vágya és imádsága az, hogy soha ne bántsak meg senkit, se ne hassak másokra úgy, hogy bármikor is azt kelljen kívánnom, bárcsak visszavonhatnám azt. 

Szeretném minden napomat egy kis kertecskévé tenni, amelybe a kezem olyan magocskákat szór el, melyek később valami széppé, illatossá és gyümölcsözővé nőnek ki.

Úgy akarok élni, hogy az emberek hálát adjanak Istennek értem, és úgy gondoljanak rám, mint aki sokat segítettem nekik kedvesen, jókedvűen és a jóra ösztönözve őket.

Mindig másokat bátorító és soha nem elbátortalanító szeretnék lenni — mert igen sokan cipelnek súlyos terheket, és már egyetlen elcsüggesztő szó is még nehezebbé teszi számukra az életet. 

A saját magam kis mércéje szerint nagyjából olyasféle áldás szeretnék lenni másoknak, mint amilyen áldás az én drága Mesterem volt!

**********

Úgy éld az életed, hogy e világot egy kicsit jobb hellyé tedd! (J.C. Ryle)

Nagyon kérlek: soha ne hanyagold el a testvéri szeretet kötelességeit, és hogy gyakorlati, tevékeny, együtt-érző kedvességet mutass mindenki iránt, aki csak körülötted van – legyenek ezek az emberek akár előkelők, akár alacsony sorsúak, gazdagok vagy szegények. Próbálj minden nap valami jót tenni e földön – hogy majd úgy hagyd itt ezt a világot, hogy az általad jobbá vált, mint amilyen azelőtt volt, hogy beleszülettél. Ha valóban Isten gyermeke vagy, törekedj arra, hogy olyan legyél, mint a mennyben lévő Atyád és kiváló Bátyád. Krisztusért kérlek, ne elégedj meg azzal, hogy csak magadnak éled meg a hitedet. Szeretet, jótékony lelkület, kedvesség és együttérzés – ezek az igazi bizonyítékai annak, hogy Krisztus Testének valódi tagjai, Isten igaz gyermekei és a mennyek királyságának jogos örökösei vagyunk.

…Szeretnéd-e megérteni, mit kíván a jelen kor minden kereszténytől mások lelkével kapcsolatosan? Jól figyelj, elmondom neked. Egy olyan korban élsz, melyben igen nagy szabadság van, és rengeteg lehetőség adódik a jónak cselekvésére. Soha nem volt még ennyire sok nyitott ajtó arra, hogy hasznosak lehessünk, és soha nem volt még ennyi aratásra váró, fehér mező. Figyelj arra, hogy élj ezekkel a nyitott ajtókkal, és igyekezz learatni e mezőket! Próbálj valami kis jót tenni, mielőtt meghalsz; azon igyekezz, hogy hasznos legyél. Határozd el, hogy Isten segítsége által a temetésed napján úgy hagyod magad mögött e világot, hogy az általad jobbá vált, mint amilyen azon a napon volt, amikor megszülettél. 

Gondolj a rokonaid, barátaid és társaid lelkére is; tartsd észben, hogy Isten gyakran gyönge eszközök által munkálkodik; és igyekezz azon, hogy szent találékonysággal Krisztushoz vezesd őket. Az idő rövid, a homokszemek a mi öreg világunk homokórájában már lepergőben vannak; használd hát jól ki az időt, és tegyél erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ne egyedül menj a mennybe. Bár kétségkívül sikert mi magunk nem tudunk előparancsolni; nem biztos, hogy a jóra való erőfeszítéseid mindig eredményesek lesznek mások életére nézve – de az bizonyos, hogy neked mindig javadra fognak válni. Gyakorlás, igen sok gyakorlás – ez a nagy titka mind a testi, mind a lelki egészségnek. „Aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld. 11:25). A mi drága Mesterünk egyik mély tartalmú aranymondása, melynek jelentését azonban csak ritkán fogják fel a maga teljességében, ez: „Sokkal áldottabb dolog adni, mint kapni” (Apcsel. 20:35).

**********

Mihelyst felismerjük, hogy Jézus már akkor is szolgált felénk, amikor mi még a gyengeségünk, önzőségünk és bűneink mélységében voltunk – akkor, bármi is érjen minket másoktól, már semmi nem fogja tudni kioltani azon eltökéltségünket, hogy szolgáljunk mások felé az Ő kedvéért! (Oswald Chambers) 

**********

„Úgy fogod majd találni, ahogyan az életedre visszatekintesz, hogy azokban a pillanatokban éltél igazán, amikor szeretetteljes lelkülettel tettél dolgokat!” (Henry Drummond)

ENGLISH:

“Let us build for the years we shall not see.” – Henry Newbold

**********

I want to live so that when I am gone (by J.R. Miller)

“I will bless you . . . and you shall be a blessing.” Genesis 12:2

God wants every one of His redeemed children to be a blessing in this world. The deepest desire of my heart for myself, is that I may be a blessing to many people. 

I want to live so that when I am gone, the world will be little holier, a little sweeter, and a little more beautiful because I have lived in it. 

I want to make my own life a blessing to all whom I touch with my love or with my influence.

It is my wish and my prayer that I may never give a hurt to any life, nor start any influence which I shall ever wish I could withdraw. 

I want to make every day a little garden-plot in which my hand shall drop seeds that will grow into beauty, fragrance, and fruitfulness. 

I want so to live that people will thank God for me, and think of me as having helped them with all gentle cheer and inspiration. 

I want to be ever an encourager, never a discourager, of others — for many people have heavy burdens, and life is made harder for them by even one hopeless word. 

I want to be in my little measure, just the kind of blessing my Master was!

**********

Leave This World a Better Place (by J.C. Ryle)

I charge you never to neglect the duty of brotherly love, and practical, active, sympathetic kindness towards every one around you, whether high or low, or rich or poor. Try daily to do some good upon earth, and to leave the world a better world than it was when you were born. If you are really a child of God, strive to be like your Father and your great elder Brother in heaven. For Christ’s sake, do not be content to have religion for yourself alone. Love, charity, kindness, and sympathy are the truest proofs that we are real members of Christ, genuine children of God, and rightful heirs of the kingdom of heaven.

…Do you want to understand what the times require of all Christians in reference to the souls of others? Listen, and I will tell you. You live in times of great liberty and abounding opportunities of doing good. Never were there so many open doors of usefulness, so many fields white to the harvest. Mind that you use those open doors, and try to reap those fields. Try to do a little good before you die. Strive to be useful. Determine that by God’s help you will leave the world a better world in the day of your burial than it was in the day you were born.

Remember the souls of relatives, friends and companions; remember that God often works by weak instruments, and try with holy ingenuity to lead them to Christ. The time is short the sand is running out of the glass of this old world; then redeem the time, and endeavor not to go to heaven alone. No doubt you cannot command success. It is not certain that your efforts to do good will always do good to others but it is quite certain that they will always do good to yourself. Exercise, exercise, is one grand secret of health, both for body and soul. “He that waters shall be watered himself” (Prov. 11:25). It is a deep and golden saying of our Master’s, but seldom understood in its full meaning “It is more blessed to give than to receive” (Acts 20:35).

**********

Once we realize that Jesus has served us even to the depths of our meagerness, our selfishness, and our sin, nothing we encounter from others will be able to exhaust our determination to serve others for His sake. – Oswald Chambers 

**********

“You will find, as you look back upon your life, that the moments when you really lived are the moments when you have done things in the spirit of love.” – Henry Drummond

Source/Forrás: An excerpt from Mrs. Charles E. Cowman’s “Missionary Warrior”, chapter 10; http://gracegems.org/Miller/evening_thoughts.htm;  http://jcryle.net/2012/07/06/leave-this-world-a-better-place/;  http://jcryle.net/2012/05/18/redeem-the-time-and-reap-the-fields/ and http://www.goodreads.com/author/quotes/59853.Henry_Drummond. Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Mi az életünk célja? (What is the aim of life? – Selected Quotes)

„Mi az életünk célja? Az életünk célja nem az, hogy jót cselekedjünk – jóllehet sokan ezt gondolják. És nem is az, hogy lelkeket nyerjünk meg – jóllehet én egykor ezt gondoltam. Az életünk célja az, hogy megcselekedjük Isten akaratát. Ez összhangban lehet azzal, hogy lelkeket nyerünk meg, vagy, hogy jókat cselekszünk, ám az is lehet, hogy nem. Ha nincs más egyéb ambíciónk Isten akaratán túlmenően, az életünk már akkor is sikeres lenne, mert az egyetlen nagyszerű dolog az életben az, ami Isten akarata benne. Bármely ember életének maximum teljesítménye az, hogy megcselekedte Isten akaratát!” – Henry Drummond, skót evangélista, író és tanító (1851–1897)

„A mi mennyei és kiváltságos elhívásunk nem más, mint Isten akaratának megcselekvése Isten ereje által és Isten dicsőségére!”  – J.I. Packer

„Az egyetlen dolog, mely méltó arra, hogy igazán törődjünk vele, Isten akarata, és ez az akarat ugyanaz, akár ebben a világban, akár a következendőben.”  – George MacDonald, skót író, költő és keresztény szolgálattevő (1824 –1905) 

***********

„Mi Isten akarata az életemre nézve?” (John MacArthur)

„Hogyan tudja egy döntéseket hozó személy felismerni, hogy mi Isten akarata?”

„Isten akaratát nem úgy kell érteni, hogy az egy olyan titok, melyet nekünk kell felfedezni. Isten akarja, hogy megértsük az Ő akaratát – sokkal jobban akarja ezt, mint ahogyan mi akarjuk. Mindig világossá teszi az Ő akaratát azok számára, akik engedelmes szívvel keresik azt.

Isten akaratának kérdéskörével kapcsolatban a tényleges problémák nagy részét a Szentírás megoldja számunkra. A Biblia kijelenti azt, hogy Isten akarata mindannyiunk számára, hogy a következők legyünk:

Üdvösségre jutottak
(1Tim. 2:3-4; 2Pét. 3:9)

Szent Lélekkel beteljesedettek
(Eféz. 5:17-18)

Megszentelődöttek
(1Thessz. 4:3-7)

Alávetettek
(1Pét. 2:13-15)

Szenvedők
(Fil. 1:29; 2Tim. 3:12)

Ha mindezek a dolgok igazak az életedre nézve, akkor te már megtehetsz mindent, amit csak akarsz. A Zsolt. 37:4 azt mondja, „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.” Ez azt jelenti, hogy ha a feljebb felsorolt öt dologban folyamatosan hozzáigazodsz Isten akaratához, akkor Ő olyan vágyakat ad majd a szívedbe, melyek az Ő akaratát fogják tükrözni. Tehát nyugodtan tedd meg mindazt, amit csak meg akarsz tenni!”

ENGLISH:

“What is the end of life? It is not to do good, although many of us think so. It is not to win souls, although I once thought so. The end of life is to do the will of God. That may be in the line of winning souls or doing good, or it may not be. It we could have no ambition past the will of God, our lives would be successful, because the only great thing in life is what of God’s will there is in it. The maximum achievement of any man’s life is to have done the will of God.” – Henry Drummond, Scottish evangelist, writer and teacher (1851–1897)

“Our high and privileged calling is to do the will of God in the power of God for the glory of God.”  – J.I. Packer

“The only thing worth a man’s care is the will of God, and that will is the same, whether in this world or the next.”  – George MacDonald, Scottish author, poet and Christian minister (1824 –1905) 

***********

“What Is The Will Of God For My Life?” (by John MacArthur)

“How does a person making decisions know what is the will of God?”

“The will of God is not meant to be a secret we must uncover. God wants us to understand His will far more than we want to understand it. He always makes His will clear to those who seek it with an obedient heart.

Most of the real problem areas in the question of God’s will are settled for us in Scripture. The Bible reveals that it is God’s will for all of us to be:

Saved
(1 Timothy 2:3-4; 2 Peter 3:9)

Spirit-filled
(Ephesians 5:17-18)

Sanctified
(1 Thessalonians 4:3-7)

Submissive
(1 Peter 2:13-15)

Suffering
(Philippians 1:29; 2 Timothy 3:12)

If all those things are true in your life, you may do whatever you want. Psalm 37:4 says, “Delight yourself in the Lord; and He will give you the desires of your heart.” That means that if you are conforming to God’s will in all the five ways listed above, He will place in your heart desires that reflect His will. So do what you want to do!”

Source/Forrás: An excerpt from Mrs. Charles E. Cowman’s “Missionary Warrior”, 1989. page 29; J.I. Packer’s “Rediscovering Holiness”, Kindle Edition; Quotes by George MacDonald in “Beautiful Thoughts”; and http://www.gty.org/Resources/Questions/QA139; http://www.erictyoung.com/2010/08/12/what-is-the-will-of-god-for-my-life-by-john-macarthur/. Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn