Az élet egy utazás (Life is a Journey – Selected Quotes)

Az élet egy utazás, és nem állandó otthon; egy út, és nem egy lakóváros. Az apró örömök és áldások, melyekben részesülünk, pusztán csak kis vendégfogadók az élet nagy országútja mentén, ahol egy kicsit felfrissülhetünk, hogy aztán újult erővel tudjunk továbbhaladni az út végéig – addig a nyugalomig, amely fenn van tartva az Isten emberei számára. – Horatius Bonar (1808–1889) 

**********
Számításom szerint e világon csak egyszer megyek által. Ha tehát tudok akár csak egy kis jósággal is lenni bárki felé, vagy ha tudok bármi jót tenni bármely embertársammal, azt most kell, hogy megtegyem. Nem szabad halogatnom, vagy elszalasztanom e lehetőségeket – mert ezen az úton már nem fogok újra elhaladni. – William Penn (1644–1718)

**********
Nem jártatok még ezen az úton soha ezelőtt! (J.R. Miller, 1911)

„Nem jártatok még ezen az úton soha ezelőtt!” Józsué 3:4

Maga az élet mindig új. Nincs egyetlen olyan lépése sem, melyről ne lehetne nekünk elmondani: „Nem jártatok ezen az úton soha ezelőtt.” Minden egyes napnak az ösvénye mindig új, mindannyiunk számára.

Sokszor panaszkodunk, hogy az életünk csak egy unalmas rutin. Felkelünk minden reggel, hogy ugyanazokat a köröket fussuk meg, mint amiket tegnap. Ugyanazokon az utakon járunk minden nap, éveken át. Az életet úgy látjuk, mintha minden változatosságot nélkülözne.

Mégis, minden nap új és egyedi. Nem tudjuk, milyen megtapasztalásokat hoz számunkra…
  milyen új örömöt vagy szomorúságot,
  milyen új harcokat,
  milyen új felelősséget,
  milyen új felfedezéseket,
  és milyen új kötelességeket.

Isten hangja minden reggel ezt suttogja nekünk: „Nem jártatok még ezen az úton soha ezelőtt!”

…Istenünk, kérünk, „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt. 90:12)

ENGLISH:

“Life is a journey, not a home; a road, not a city of habitation; and the enjoyments and blessings we have are but little inns on the roadside of life, where we may be refreshed for a moment, that we may with new strength press on to the end – to the rest that remaineth for the people of God.” — Horatius Bonar

**********
I expect to go through this world but once. If, therefore, there be any kindness I can show, or any good thing I can do to any fellow-being, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again.—William Penn

**********
You have not passed this way before! (J.R. Miller, “The Shining Light” 1911)

“You have not passed this way before!” Joshua 3:4

All of life is new. There is not a step of it of which it may not be said to us: “You have not passed this way before.” Every day’s path is new to each one of us. 

We say that our life is only dull routine. We rise each morning to go through the same round we went through yesterday. We walk along the same roads every day for years. Life seems to us to have no variety. 

Yet really each day is new and peculiar. We do not know what experiences it will bring to us . . .
  what new joys or sorrows, 
  what new struggles, 
  what new responsibilities, 
  what new revealings, 
  what new duties. 

Each morning the voice of God whispers to us: “You have not passed this way before!”

“So teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom.” Psalm 90:12

Source/Forrás:
Christian Devotional Readings, here; here; and
http://www.gracegems.org/2014/02/02.htm. Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Kövesd a Bárányt! (Follow the Lamb! by Horatius Bonar)

“Az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem.”     Ján. 10:27

Keresztény testvérem, kell, hogy az egész életed az Úr folyamatos követése legyen! 

Annak idején, a megtérésedkor azzal kezdted, hogy hátat fordítottál a világnak, és elkezdtél “Jézusra nézni” –  tedd hát ezt továbbra is! Az, hogy Krisztusra néztél, akkor nyugalmat adott neked, és meggyógyította a lelkedet – így az, ha naponta Őreá nézel, állandósítja lelked nyugalmát, és tökéletessé teszi a szellemi egészségedet!

Keresztény testvérem, ha bármikor is leveszed szemed a keresztről, óhatatlanul visszafelé fogsz elindulni, meghidegülsz, és elfelejtkezel arról, hogy a korábbi bűneidből Isten megtisztított (2Pét. 1:9). Ez a kereszt – Krisztus keresztje – élet, egészség, szentség, vigasz, erő és öröm a számodra; ne engedd, hogy bármi is a kereszt és közéd álljon!

Keresztény testvérem, az életed egy könyv; méretét tekintve lehet, hogy kisebb vagy nagyobb terjedelmű. A megtérés nem egyéb, mint csupán csak címoldala, vagy előszava e könyvnek. A könyvet még meg kell írni; és az éveid, heteid és napjaid lesznek annak fejezetei, oldalai és sorai! Ez a könyv az örökkévalóságra íródik; legyen hát gondod rá, hogy jól megírt könyv legyen! E könyvet ugyanis mind a barátok, mind pedig az ellenségek alaposan elolvassák majd; jól vigyázz hát, mi kerül bele, vigyázz minden egyes szóra! Isten figyelő szeme előtt íratik e könyv; írattassék hát Istent tisztelő módon; léhaság és könnyelműség nélkül; de egyben bátran, feszélyezettség és félelem nélkül is!

ENGLISH:

“My sheep hear my voice, and they follow me.”     John 10:27

Christian, your whole life is to be one continuous following of the Lord. 

You began with turning your back upon the world, and ‘looking to Jesus’; keep ever thus. Looking to Him brought rest to you at first, and healed your soul; so, looking to Him daily will maintain your rest and perfect your spiritual health.

Christian, should your eye ever be withdrawn from the cross, you will be sure to go backwards, to grow cold, and to forget that you were purged from your old sins (2 Peter 1:9). That cross is life, health, holiness, consolation, strength, joy; let nothing come between it and you.

Christian, your life is a book; it may be a volume of larger or smaller size. Conversion is but the title-page or the preface. The book itself remains to be written; and your years and weeks and days are its chapters and pages and lines. It is a book written for eternity; see that it be written well. It is a book for the inspection of enemies as well as friends; be careful of every word. It is a book written under the eye of God; let it be done reverently; without levity, yet without constraint or terror.

Forrás/Source: http://www.gracegems.org/SERMONS/Follow%20the%20Lamb.htm Ford.: wordwatcherdawn