Börtöncellák… 1. rész (Prison Cells – Selected Quotes, part 1)

Jézus Krisztus tegnap éjjel bejött a börtöncellámba, és a börtön falának minden köve úgy ragyogott, mint a rubint. – Samuel Rutherford (kb. 1600–1661)

**********

Amikor Samuel Rutherford az aberdeeni börtönben raboskodott, azt mondják, mindig ezt írta a levelei felső sarkába: „Isten Palotája, Aberdeen”.

Amikor Madame Guyon-t a vincennes-i várba bebörtönözték, ezt mondta: „Nekem olybá tűnik, mintha egy kismadár lennék, akit az Úr egy ketrecbe zárt, és így most már nincs más tennivalóm, mint hogy daloljak.”

És palotáknak bizonyulnak a börtönök mind,
ha ezekben Jézus velem tartózkodik.

Soha életemben nem volt még, hogy Isten Igéje ennyire megnyílt volna számomra, mint most; azok az igeversek, melyekben azelőtt semmit nem láttam, sorra rám ragyognak mind, hogy most ezen a helyen és ebben az állapotban vagyok [a bedfordi börtönben]; Jézus Krisztus soha nem volt még ennyire valóságos és nyilvánvaló számomra, mint most; én valóban látom és érzem itt Őt! – John Bunyan (1628–1688)

**********

Isten jelenléte egy börtönben, vagy akár egy oroszlán-veremben, azt a helyet mennyeivé teszi; az öröm helyévé; Isten jelenléte minden körülményt elviselhetővé tesz. Ha az Úr jelenléte nem lenne velünk, akkor a világon lévő legnagyobb kényelem is semminek bizonyulna. Miért becsülik a szent emberek olyan nagyra a Gyülekezetet? Mert itt Isten van jelen; és mindazokat a dolgokat, melyekben Isten jelen van – a szentek közösségét, ezen belül pedig különösen az igei szertartásokat –, nagyra kell becsülnünk az Ő jelenléte miatt. Mitől válik pokollá a pokol? Attól, hogy nincsen benne Isten jelenléte; nincs ott az Úr jelenlétének bizonyossága; nincs ott semmi, csak „teljes sötétség”. – Richard Sibbes (1577–1635)

**********

A nyomorúságok pincéjében…

Samuel Rutherford volt az, aki azt mondta, hogy valahányszor csak a nyomorúságok pincéjében találta magát, mindig elkezdte keresni a Király legjobb borát. Felkutatta az isteni ígéretek ‘borosüvegeit’, és nagyokat kortyolt az éltető kegyelemből. És minden bizonnyal ez a legjobb fajta szabadulás bármely nyomorúságból – az, hogy lelkileg annyira felderülünk, hogy a bajok fölé tudunk emelkedni! Egy adott megpróbáltatásból Isten kivehet engem, de lehet, hogy úgy jövök ki belőle, mint egy szegény rabszolga, vagy mint egy puhány ember. Vagy pedig benne maradhatok a megpróbáltatásban, ám úgy, hogy közben mégis király lehetek, látszólagos szolgálatban; és „több mint győztes” Krisztus Jézusban! Nagyszerű az, ha Isten zöld mezőkön át vezet, és csendes vizekhez terelget bennünket; de úgy gondolom, még nagyszerűbb, ha „asztalt terít nekünk az Úr a pusztában, az ellenségeink szeme előtt”. Jó, ha énekelni tudunk fényes nappal; de még jobb, ha énekelni tudjuk „hálaénekeinket az éjszakában” (Jób 35:10).

És ez a szabadulás a miénk is lehet, Jézus Krisztusban! Meglehet, hogy Isten nem egyengeti el minden egyes körülményünket, ám mégis: királyi jogunk van a békességre. Az Úr lehet, hogy nem ment minket meg a frissen ásott sír okozta szomorúságtól, de dicsőséges erőt nyerhetünk a halhatatlan reményünkből. Isten képessé tesz minket arra, hogy uralni tudjuk minden körülményünket, és ezek közül egy sem fog halálos fogást találni rajtunk. – J. H. Jowett (1863–1923)

ENGLISH:

Jesus Christ came into my prison cell last night, and every stone flashed like a ruby. – Samuel Rutherford

**********

When Samuel Rutherford lay in Aberdeen prison, we are told he used to write at the top of his letters, “God’s Palace, Aberdeen.”

When Madame Guyon was imprisoned in the castle at Vincennes, she said: “It seems as though I were a little bird whom the Lord has placed in a cage, and that I have nothing now to do but sing.”

And prisons shall palaces prove
If Jesus abides with me there.

I never had in all my life so great an inlet into the Word of God as now; those Scriptures that I saw nothing in before, are in this place and state [in Bedford Jail] made to shine upon me; Jesus Christ also was never more real and apparent than now; here I have seen and felt Him indeed! – John Bunyan

**********

The presence of God in a dungeon, in a lion’s den, makes it a paradise, a place of pleasure; the presence of God makes all conditions comfortable. If there be not the presence of God, the greatest comfort in the world is nothing. What makes the church esteemed of by holy men? God is present there; and wheresoever God is present, in the communion of saints, especially in his ordinances, we should esteem them by this, that God is present. What makes hell to be hell? There is no presence of God there; no testimony of his presence in hell; nothing but ‘utter darkness.’ – Richard Sibbes

**********

The Cellars of Afflicton

Samuel Rutherford used to say that whenever he found himself in the cellars of afflictions he used to look about for the King’s wine. He would look for the wine-bottles of the promises and drink rich draughts of vitalizing grace. And surely that is the best deliverance in all affliction, to be made so spiritually exhilarant that we can rise above it. I might be taken out of affliction, and emerge a poor slave and weakling. I might remain in affliction, and yet be king in the seeming servitude, “more than conqueror” in Christ Jesus. It is a great thing to be led through green pastures and by still waters; I think it is a greater thing to have a “table prepared before me in the presence of mine enemies.” It is good to be able to sing in the sunny noon; it is better still to be able to sing “songs in the night.”

And this deliverance may always be ours in Christ Jesus. The Lord may not smooth out our circumstances, but we may have the regal right of peace. He may not save us from the sorrows of a newly-cut grave, but we may have the glorious strength of the immortal hope. God will enable us to be masters of all our circumstances, and none shall have a deadly hold upon us. – J. H. Jowett

Source/Forrás: An excerpt from Mrs. Charles E. Cowman’s “Springs in the Valley”; J.H. Jowett’s “My Daily Meditation”; Richard Sibbes’ “A Breathing After God”; http://www.christianquotes.info/quotes-by-author/samuel-rutherford-quotes/; http://www.the-highway.com/Sibbes_A_Breathing_After_God.html. Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok