Ó, Jézus mély, mély szeretete! (Oh the Deep, Deep Love of Jesus by Samuel Trevor Francis, 1875)

– Forrás: Wikipedia. 

“Ó, Jézus mély, mély szeretete” (“Oh the Deep Deep, Love of Jesus”) egy jól ismert keresztény himnusz, amelyet a londoni kereskedő, Samuel Trevor Francis írt. Francis (1834–1925) tizenévesként átélt egy lelki fordulópontot, amikor is egyik éjjel a Temze folyó egyik hídjánál éppen öngyilkossági gondolatokat forgatott. De ekkor egy hitbeli megújulást tapasztalt meg. A későbbiekben sok költeményt és himnuszt írt, és a kereskedelmi munkája mellett prédikátorként is szolgált.

Ez a dal Jézus szeretetének nagyságát egy óceánhoz hasonlítja, hangsúlyozva az Úr szeretetének – amelyet az Úr a szerző és az egész emberiség iránt érez –  a határtalan, soha meg nem változó és önfeláldozó jellegét.

Ó, Jézus mély, mély szeretete – hatalmas, mérhetetlen, végtelen, ingyen-adott!
Mint hatalmas óceán, a maga teljességében felettem hullámzik nagyon!
Alattam, és teljesen körbevéve engem, van szereteted áradata,
mely előrevisz és hazavezet engem dicsőséges, mennyei nyugalmadba.

Ó, Jézus mély, mély szeretete – hirdesd dicséretét partoktól partokig!
Mely nagyon szeret, örökké szeret, Ő soha meg nem változik!
Mennyire vigyáz szeretettjeire; meghalt, csak hogy őket Magáénak mondhassa;
mely nagyon közbenjár értük, trónjáról reájuk vigyázva!

Ó, Jézus mély, mély szeretete – minden szeretet közül a legjobb ez!
Áldások hatalmas óceánja, édes nyugalmat kínáló menedékhely!
Ó, Jézus mély, mély szeretete – ez a mennyek mennye nekem;
felemel dicsőségbe, mert Hozzád emel engem fel!

“Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.” (Efézus 3:17-19)

ENGLISH:

Oh the Deep Deep, Love of Jesus” is a well-known Christian hymn, written by the London merchant Samuel Trevor Francis. Francis (1834–1925) had a spiritual turning point as a teenager, contemplating suicide one night on a bridge over the River Thames. Experiencing a renewal of faith, he went on to author many poems and hymns and was a preacher in addition to his merchant career.

The song compares Jesus’ love to the ocean in scope, emphasizing the limitless, unchanging, and sacrificial nature of God’s affections for the singer and all of humanity.

O the deep, deep love of Jesus, vast, unmeasured, boundless, free!
Rolling as a mighty ocean in its fullness over me!
Underneath me, all around me, is the current of Thy love
Leading onward, leading homeward to Thy glorious rest above!

O the deep, deep love of Jesus, spread His praise from shore to shore!
How He loveth, ever loveth, changeth never, nevermore!
How He watches o’er His loved ones, died to call them all His own;
How for them He intercedeth, watcheth o’er them from the throne!

O the deep, deep love of Jesus, love of every love the best!
‘Tis an ocean vast of blessing, ’tis a haven sweet of rest!
O the deep, deep love of Jesus, ’tis a heaven of heavens to me;
And it lifts me up to glory, for it lifts me up to Thee!

“That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love, May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height; And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.” (Ephesians 3:17-19, KJV)

Forrás/Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Oh_the_Deep,_Deep_Love_of_Jesus Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok