Új, mint a harmat (New as the Dew by M.A. Williams)

 – by M.A. Williams, Shade of the Moriah Tree

[Note to the English readers: To read the English original, would you please click here]

„Az Úr hűséges szeretete soha nem szűnik meg; kegyelme soha nem ér véget; megújul minden reggel; nagy a Te hűséged!” (Sir. 3:22-23, angolból ford.)

Jóllehet Isten kegyelmét, irgalmát az Ige a reggeli harmathoz hasonlítja, ez végtelen mértékben túllép a természetes világon; soha nem foszlik szerteszét; folyamatosan, minden pillanatban árad felénk. Mindig friss arra, hogy napi szükségeinket betöltse – a jelennek pontosan e pillanatában. A tegnapi kegyelem nem tart meg ma, de Isten jóságának emléke segít abban, hogy tudjunk könyörületességéről elmélkedni a mai napon is, hogy ezáltal friss módon találjuk meg Őt. Isten tegnapi kegyelme nem elegendő számunkra a mára, azonban, mivel az Ő holnapi kegyelmének ígéretét dalolja, megtaláljuk ma, a mostani jelenben is Isten mindenre elegendő voltát.

Isten megújuló kegyelme és irgalma frissebb, mint a frissen lehullott hó; megtisztít minket bűneinktől, mintha Krisztus csak éppen most hullatta volna értünk drága vérét; szent vére diadalmaskodik; Isten örökkévaló szeretete legyőzi önfejűségünket; kegyelme megtart és követ bennünket – mondhatni „üldöz” bennünket! Milyen csodás kegyelem is ez:

kegyelem, mely nem enged el;

kegyelem, mely megtisztít gonoszságainkból és hűtlenségeinkből;

kegyelem, mely felruház Krisztus igazságosságával;

kegyelem, mely megmossa lábainkat a világ szennyétől-mocskától;

kegyelem, mely a menny felé irányítva tart minket;

kegyelem, mely gyönge szeretetünket óriási lánggá izzítja fel;

kegyelem, mely megnyitja szemünket, és

kiolvaszt szívünkből minden közönyösséget.

Keresd hát az Úr kegyelmét, jelenlétét minden reggel, még minden más dolgod előtt; engedd, hogy a mai napodon minden e szent valóságból áradjon ki; hadd függjön minden ettől; hadd nyerje el minden dolog értelmét és célját ez által! Merítsd bátran és amennyit csak szeretnél Isten szeretetéből, hadd áztassa át szívedet teljesen! Gyere vissza e forráshoz újra és újra a nap folyamán, sőt, maradj mindig ebben!

Istennek van olyan új kegyelme, melyet még nem ízleltünk meg korábban, mely hatalmas, mérhetetlen, határtalan, ingyen adott. Irgalma soha nem merül ki, mélysége kifürkészhetetlen; az örökkévalóság soha nem szűnik meg majd e végtelen kegyelem-óceánt feltárni számunkra. Igen, Pál apostol így imádkozott: „…hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig” (Eféz. 3:17-19), ám Pál szívének vágya az volt, hogy a befogadóképességünknek megfelelően töltessünk be. Ha az Úr mérték nélkül ránk árasztaná dicsőségét, nem tudnánk annak ereje alatt megállni. Sokan tettek erről bizonyságot azok közül, akiket Isten szeretete túláradó mértékben betöltött; már szinte kérték Tőle, hogy korlátozza rájuk áradó szent erejét.

Jóllehet már sokszor utaltam erre ezelőtt, muszáj újra megemlítenem: „Annyit kaphatunk Istenből, amennyit csak akarunk, és olyan közel lehetünk Hozzá, amennyire csak akarunk” (A.W. Tozer). Mégis, oly sokszor nem tudjuk megragadni a már előttünk lévő kincseket. Adja az Úr, hogy az Ő Szent Szelleme által ebben az új évben olyan dicsőséges mélységekre vezessen el bennünket, amelyekről talán még csak álmodni sem mertünk!

ENGLISH:

“The steadfast love of the Lord never ceases; His mercies never come to an end; they are new every morning; great is Your faithfulness” – Lamentations 3:22-23.

WHILE GOD’S MERCIES are likened to the morning dew, they infinitely transcend nature; they never dissipate; they are ongoing and ever-flowing throughout every moment of the day. They are fresh to meet our needs of today – this very instant in time. Yesterday’s mercy will not uphold us this day, although the memory of God’s goodness will help us meditate on His goodness to find Him anew today; God’s grace of yesterday will be not sufficient for us today, but sings the promise of tomorrow’s grace, thus finding God’s sufficiency in the now… (Please click here to read the rest of the post.)

Related article/Kapcsolódó írás: 

https://igerenezek.wordpress.com/2012/11/15/feludito-harmat-refreshing-dew-by-dr-pardington/

Source/Forrás: http://shadeofthemoriahtree.wordpress.com/2013/12/31/new-as-the-dew/ Ford.: wordwatcherdawn

Jézus Krisztus a kereszténység egyedüli, nagy kincse! (Jesus Christ is THE rare jewel of Christianity by Mark Anthony Williams)

[Note: This was a reply to one of my comments and I just felt I had to translate as it gives such a concise description of what Christ means to us, believers. Translated with permission. //Megj.: Ez az egyik blogos reagálásomra érkezett válasz volt, amelyet, úgy éreztem, le kell fordítanom, mert egyszerűen, tömören megfogalmazza azt, hogy mit is jelent Krisztus nekünk, hívőknek. – wordwatcherdawn]

Jézus Krisztus a kereszténység egyedüli, nagy kincse – Nélküle semmink sincs, és minden más értéktelen, üres és hiábavaló, és nem érdemes arra, hogy az ember azért éljen, mégis: túl sokan vannak, akik elégedettek azzal, hogy megvan náluk a ‘kereszténységnek’ egy külső formája, amely pedig valójában Isten Nevére mást nem hoz, csak szégyent.

Hálát adok Istennek azért, hogy a körülményeinknek nem kell rózsásnak lenniük ahhoz, hogy biztosak lehessünk afelől, hogy minden rendben van köztünk és Isten között. Semmi sem ad nagyobb biztonságot annál, mint hogy tudjuk, Isten velünk van, és javunkra munkálkodik, még akkor is, ha látszólag az egész pokol ellenünk támad is; és jobb ezt a tudatot birtokolni, mint bővelkedni és sikereket elérni úgy, hogy abban Istennek még a nyoma sincs ott!

“Az Ő esküje, szövetsége, és vére,
támogat engem, ha zúdul az áradat;
ha körülöttem minden meginog is,
biztosságom, reményem Ő marad!”

(Edward Mote, 1834)

 Adja az Úr, hogy benned, és rajtad keresztül[1] Ő tudjon cselekedni – mérhetetlenül nagyobb mértékben, mint amit csak elképzelni tudsz!

ENGLISH:

Jesus Christ is THE rare jewel of Christianity; without Him we have nothing and everything else is void, empty and no use living for, yet so many are content to have a form of ‘Christianity’ that in essence brings dishonour to the name of God.

I thank God that circumstances don’t have to be rosy to assure us that we’re right with God. There is no greater security than knowing God is with you and for you when what seems all hell is against you; Better to have that than to prosper and succeed without a trace of God.

“His oath, His cov’nant, and His blood,
Support me in the whelming flood;
When all around my soul gives way,
He then is all my hope and stay.”

– Edward Mote (1834)

May He do, in and through your life[2], immeasurably more than you can imagine.

Forrás/Source: http://shadeofthemoriahtree.wordpress.com/2012/07/03/not-the-blessings-but-the-witness-of-the-spirit/ Source of illustration: http://lifecourseministries.blogspot.hu/2012_02_01_archive.html Ford.: wordwatcherdawn


[1] i.e. minden kedves, hívő Olvasón keresztül, aki csak olvassa e sorokat – a ford.

[2] i.e. Through you, dear Christian Reader reading these lines – wordwatcherdawn.