Keressük és találjuk meg Istent! (Seek And Find God by John Piper)

– Samuel at Gilgal

(Reblogged and translated from this link: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/04/08/seek-and-find-god/)

John Piper szavaival:

Testvéreim az Úrban, nagyon komolyan kell keresnünk az Urat az istentiszteletünkön. Legyünk sokkal kevésbé komolytalanok, sekélyesek, figyelmetlenek, közömbösek és tiszteletlenek abban, ahogy Isten jelenlétéhez közeledünk a hűségesek összegyülekezésekor! Átgondoltad-e már valaha is a Jeremiás 29:13 jelentőségét, ahol is Isten azt mondja, hogy “És kerestek engem és megtaláltok, amikor TELJES SZÍVETEKBŐL kerestek engem”? Ez az egyedüli oka annak, hogy eljöttünk erre a szolgálatra – az, hogy keressük és megtaláljuk ISTENT! És az Úr Isten ezt mondja neked minden vasárnap az Ő Igéjéből: “Megtaláltok engem, amikor TELJES SZÍVETEKBŐL kerestek engem!”

ENGLISH:

In the words of John Piper: Brothers and sisters, we must be more earnest in seeking God in worship. We must be less flippant and less frivolous and thoughtless and casual and disrespectful as we approach the chamber of God in the assembly of the faithful. Have you ever thought through the implications ofJeremiah 29:13 where God says, “You will seek me and find me; when you seek me WITH ALL YOUR HEART.” There is only one reason to come to this service – to seek and find GOD! And the Lord God says to you straight from his Word every Sunday, “You will find me when you seek me with ALL YOUR HEART!”

Forrás: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/04/08/seek-and-find-god/ Ford.: wordwatcherdawn