Van kegyelem a pusztaságban! (There Is Mercy In The Wilderness by Steve Camp)

  • Samuel at Gilgal

Steve Camp-et idézve:

Könnyű dicsérni az Urat az Ő szeretete magasságaiból, de még gazdagabb és mélyebb, ha az Ő szeretete mélységeiből dicsőítjük Őt. Ha próbákban és nehézségekben vagy, akkor hadd bátorítsalak ma arra, hogy állj meg, és csak imádd az Urat! Találj vigaszt az Ő Igéjében, és abban az engedelmességben, amely abból jön, hogy átadjuk az akaratunkat és a jogainkat Neki. Jób a megpróbáltatásai során így imádkozott: “Akár meg is ölhet engem, én akkor is Őbenne reménykedem.” (angolból ford.) A mi Urunk szuverén Úr – mindent Ő irányít. Kedves barátom, tudd: van kegyelem a pusztaságban is! Gyere Jézus Krisztushoz még ma, imádd Őt szellemben és igazságban, és igyál az Ő kegyelméből – miközben Ő téged a saját jellemére formál át.

ENGLISH:

Quoting Steve Camp: It is easy to praise the Lord from the heights of His love, but it is rich to worship Him from the depths of His love. If you are in a time of testing or trial may I encourage you today to stop and worship the Lord. Find comfort in His word and in the obedience that comes from surrendering our will and rights to Him. Job prayed in the course of his trials, “Though He may slay me, I will hope in Him.” Our Lord is sovereign – He is in control of all things. There is mercy in the wilderness dear friend. Come to Christ Jesus today, worship Him in spirit and truth, and drink of His mercy as He molds you to Himself.

Forrás/Source: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/04/25/there-is-mercy-in-the-wilderness/ Ford.: wordwatcherdawn

Az Istennel való bensőséges kapcsolat (Intimacy With God by Don Francisco)

— Samuel at Gilgal

 (Reblogged and translated from this link: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/04/22/intimacy-with-god/)

Don Francisco-t idézve:

Krisztus Testében nekünk mindannyiunknak megvan az a képességünk – az Ő felénk irányuló szeretete miatt –, hogy szolgáljunk az Úrnak, és áldjuk Őt. Olyan módon tudunk örömet szerezni Istennek, mint ahogy egy szerető fiú- vagy lánygyermek a szüleinek, vagy mint ahogy egy barát a barátnak. A szívedből fakadó imádat az egyik legjobb ajándék, amelyet a mennyei Atyádnak tudsz hozni. Amikor imádjuk Őt – és nem félelemből, büszkeségből vagy kényszerből, hanem a szeretetünk és hálánk túláradásából –, akkor áldjuk valóban Istent, és szolgálunk igazából Neki. S ez egy olyan kiváltság, amelyet Ő minden egyes gyermekének megad. Egy dicséretvezető nem feltétlenül “szellemibb”, mint a többiek: ő egyszerűen csak örömmel segít egy csoportnyi embernek abban, hogy azok a zenén keresztül eljussanak az Istennel való bensőséges, szeretetteljes kapcsolat megélésébe.

ENGLISH:

Each of us in the Body of Christ has the ability, because of His love for us, to minister to and bless the Lord. We can bring joy to God just as a loving son or daughter does to their parents, and as a friend to a friend. Worship from the heart is one of the best gifts you can bring to your heavenly Father. When we worship Him, not because of fear or pride or obligation, but out of an overflow of love and gratitude, we bless and minister to God. This is a privilege that He has given to all His sons and daughters. A worship leader is not necessarily more “spiritual” than anyone else; he or she simply is willing to help a group of people reach a place of loving intimacy with God via music.

Forrás/Source: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/04/22/intimacy-with-god/ Ford.: wordwatcherdawn

Eltűnőben vannak az Egyház régi himnuszai? (Are The Great Hymns Of The Church On The Way Out? by J. M. Boice)

– Samuel at Gilgal

James Montgomery Boice-t idézve:

Az Egyház régi, nagyszerű himnuszai már eltűnőben vannak. Még nem tűntek el teljesen, de már egyre jobban szorulnak vissza, és a helyükbe pedig elcsépelt, sablonos rímek és szövegek jönnek, amelyeknek sokkal inkább van köze a korunkbeli reklám-dalocskákhoz, semmint a Szentírás zsoltáraihoz. S a probléma nem is annyira a zene stílusával van – habár az igaz, hogy banális kifejezések a banális dallamokkal és összhangzattal ‘szólnak’ a leginkább. De a probléma sokkal inkább a dalok tartalmi részével van. A régi himnuszok a Biblia teológiáját mély és lényeglátó módokon fejezték ki, méghozzá kedves, finoman megnyerő nyelvezettel. Korunk énekei már az ember énjére fókuszálódnak. A sekélyes vagy éppen nem létező teológiánkat tükrözik és szinte semmit nem tudnak nyújtani a tekintetben, hogy az Istenről való gondolatainkat egy magasabb, magasztosabb szintre emeljék. A legrosszabbak azok a típusú dalok, amelyek pusztán csak egy elcsépelt elgondolást, szót vagy kifejezést ismételgetnek, újra és újra. Az ilyen dalok igazából nem Isten-imádó dicséretek, jóllehet az istentiszteletre járóknak lehet, hogy egyfajta vallásos érzületet adnak. De ezek inkább csak mantrák, amelyek sokkal inkább illenek egy New Age-es összegyülekezéshez, semmint az Istent valóban dicsérő és imádó emberekhez.

Forrás: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/04/03/are-the-great-hymns-of-the-church-on-the-way-out/ Ford.: wordwatcherdawn