Jézuson tartsd mindig tekinteted! 1. rész (Keep your eyes on Jesus! – Selected Quotes, part 1)

Egyszerűen csak Jézuson tartsd mindig tekinteted; az Ő halála, szenvedése, érdemei, dicsősége és közbenjárása legyenek mindig frissen gondolataidban; mikor felébredsz reggel, Őreá nézz; mikor lefekszel éjjel, Őreá tekints. Ó, soha ne hagyd, hogy a reményeid, vagy a félelmeid Jézus és teközéd álljanak; kitartóan csak Őt kövesd – Ő soha nem fog cserbenhagyni téged. – Charles Spurgeon  (1834–1892)

**********

Semmi sem tud minket annyira távol tartani a bűnök méregfogától, mint az, ha Krisztus drága ölelésébe zuhanunk. A bűneinkre való nézésünk nagy gyógyírja az, ha Jézusra szegezzük tekintetünket! Uram, kérlek, fordítsd el szemeimet a hiábavalóságoktól; adj nekem egy olyan mennyei látást Magadról, amely teljesen betölti szívemet; és add, hogy teljesen lenyűgözzön engem e legnagyszerűbb látvány, amit csak emberi vagy angyali szem, vagy éppen maga Isten valaha is látott – az, ahogyan a Megtestesült Isten a saját testében hordozta el bűneinket a keresztfán! Ó hívő, csak erre nézz szüntelen, és akkor minden rendben lesz! – Charles Spurgeon

**********

A világ barátsága mindig törékeny. Bízz benne, és egy rablóban bíztál; támaszkodj rá, és egy tövisre támaszkodtál; sőt, még ennél is rosszabb: egy lándzsára, amely keresztülhasítja szívedet fájdalommal! – C.H. Spurgeon

**********

Minden, amire az ember Istenen kívül támaszkodik, egy olyan dárdává válik, amely minden bizonnyal teljesen át fogja szúrni szívét. Azonban az, aki egyedül csak Krisztusra támaszkodik, fogja majd a legmennyeibb, legkiválóbb, legbiztonságosabb és legkellemesebb életet élni! – Thomas Brooks (1608–1680) 

**********

A megfeszített Krisztusról szóló gondolatok – mondta egykor valaki – legyenek mindig eszedben. Szolgáljanak ezek számodra táplálékul és italul; e gondolatokból fakadjon számodra minden kellemesség és vigasz, minden nyájasság és vágyakozás; erről olvass és elmélkedj; e gondolatok legyenek számodra az élet, halál és a feltámadás. – Thomas Brooks (1608–1680)

ENGLISH:

Keep your eye simply on Him; let His death, His sufferings, His merits, His glories, His intercession, be fresh upon thy mind; when you wake in the morning look to Him; when thou lie down at night look to Him. Oh! let not your hopes or fears come between thee and Jesus; follow hard after Him, and He will never fail you. —Charles Spurgeon

**********

Nothing can keep us away from the fangs of error like falling into the embraces of Christ. Looking unto Jesus is the great remedy against looking unto sin! Turn away my eyes from vanity, my Lord, by filling them full with a vision of Yourself and holding me spellbound with that grandest spectacle that eyes of men, or angels, or even of God, Himself did ever see—the spectacle of God Incarnate bearing our sin in His own body on the Cross! Keep your eyes fixed there and all will be well. —Charles Spurgeon

**********

The world’s friendship is ever brittle. Trust to it, and you have trusted a robber; rely upon it, and you have leaned upon a thorn; ay, worse than that, upon a spear which shall pierce you to the soul with agony. —Charles Spurgeon

**********

Everything that a man leans upon but God, will be a dart that will certainly pierce his heart through and through. He who leans only upon Christ, lives the highest, choicest, safest, and sweetest life. – Thomas Brooks

**********

Let the thoughts of a crucified Christ, said one, be never out of your mind. Let them be meat and drink unto you. Let them be your sweetness and consolation, your honey and your desire, your reading and your meditation, your life, death and resurrection. – Thomas Brooks

Source/Forrás: http://spurgeononline.com/keep-your-eyes-on-christ/;

http://www.spurgeon.org/sermons/0120.htm; and

http://reformedquotes.com/let-them-be-meat-and-drink-unto-you/.

Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok

Növekszik-e benned az alázatosság? (Are You Increasing in Humility? – Selected Quotes)

„Igaz kereszténynek, ám mégsem alázatosnak lenni – ez egy ellentmondás!” – Richard Baxter (1615–1691)
***********
Thomas Brooks (1608–1680) az alázatosságról:

Megfigyelhetjük, hogy nem a sas és az oroszlán, e bátor teremtmények, lettek áldozatként felajánlva Istennek, hanem a gyenge bárány és a galamb – kifejezendő azt, hogy Isten nem a büszke és fennhéjazó lelkekre tekint; hanem az alázatos, szegény, megvetett lelkeket fogadja el Isten.
A legkiválóbb épületeknek van a legmélyebb alapja; a legjobb balzsam az, amelyik legalulra süllyed; azok a búzakalászok és faágak, amelyek a leginkább teli vannak és a terméstől leginkább roskadozóak, hajolnak a legmélyebbre; és ugyanilyenek azok a lelkek is, akik a leginkább megrakottak a mennyei éden gyümölcseivel.
Valaki egyszer megkérdezett egy filozófust arról, hogy szerinte Isten mely dolgokkal foglalatoskodik; és ő azt válaszolta, hogy Isten egész munkája nem más, mint az alázatosak felemelése és a felfuvalkodottak megalázása.
A büszkeség más bűnök csökkenésével növekszik, és azok pusztulása által fellendül. A sátán igen alattomos: el tudja érni, hogy az ember büszke legyen a saját kegyes tulajdonságaira – el tudja érni, hogy az illető büszke legyen arra, hogy ő nem büszke.
A büszkeség egy olyan bűn, amely az emberi lelket a legrosszabb bűnökbe taszítja. A büszkeség: díszes nyomor, titkos méreg, elrejtett csapás. A megtévesztés kiforralója, a képmutatás anyja, az irigység szülője, a szentség ruhamolya, a szívek megvakítója, a gyógyszerek bajokká alakítója, és az orvosságok betegségekké fordítója.
A büszkeség a sátán betegsége. Olyannyira alantas betegség, hogy Isten inkább látná azt, hogy az Ő legkedvesebb gyermekeit az ördög ütlegeli, semmint hogy büszkeségükben olyanok legyenek, mint a sátán (2Kor. 12: 7).
***********
Andrew Murray (1828–1917) az alázatosságról:

„A legnagyobb próbája annak, hogy a szentség, amelyre elmondásunk szerint törekszünk, s melyet el akarunk érni, valóban igazság és élet – az, hogy ez a szentség egy folyamatosan növekvő alázatosságot hoz-e létre bennünk. Nálunk, embereknél, ugyanis az alázat az, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy Isten szentsége bennünk lakozhasson és átragyoghasson rajtunk. Az álszentség legfontosabb ismérve az alázatosság hiánya. A legszentebb lesz a legalázatosabb.” 
„Az alázatosság az a táska, melybe Krisztus beleteszi az Ő kegyelmének gazdagságát. A szentségünk egyetlen tévedhetetlen ismérve: az Isten és az emberek előtti, minket jellemző alázatosság. Az alázat a szentség virága és szépsége.” 
**********

„Régen úgy gondoltam, hogy Isten ajándékai olyan polcokon vannak, melyek egymás fölött helyezkednek el, és minél magasabbra növünk a keresztény jellemünkben, annál könnyebben el tudjuk érni ezeket. Mostanra viszont már arra jöttem rá, hogy Isten ajándékai olyan polcokon vannak, melyek egymás alatt helyezkednek el, és hogy ez nem a magasabbra növés kérdése, hanem a mélyebbre hajlásé – és lefelé, mindig lefelé kell hajolnunk ahhoz, hogy az Ő legjobb ajándékait megkaphassuk.” – F.B. Meyer (1847–1929) 

**********
Ne akarj emlékműveket emelni magadnak! (J.R. Miller)

„Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből” Fil. 2:3

Nincs oly’ kegyes tulajdonság egy keresztény életében, amely fényesebben ragyogna, mint az alázatosság. Amikor csak bejön az ÉNÜNK – az mindig elcsúfítja azon munka szépségét, amellyel éppen foglalatoskodunk. Törekedj arra, hogy munkádat csendesen végezd! Ne próbáld meg a figyelmet felhívni magadra, hogy tudasd az emberekkel: ezt vagy azt a jó dolgot te tetted. Elégedj meg azzal, hogy a te áldásokban gazdag életedet ‘beletöltsd’ mások meggyengült és megfáradt életébe, látva, mekkora áldás ez nekik, és hogy szentebbé lesznek ezáltal – majd vonulj vissza, és hagyd, hogy Krisztusé legyen ezért minden dicsőség. Azért munkálkodj, hogy Isten elismerését kivívd, és még ekkor se gondolkozz túl sokat a jutalmadról. Törekedj arra, hogy áldás legyél mások számára – és soha ne a magad előmenetelén gondolkozz. Ne aggódj amiatt, vajon kapsz-e elismerést a munkádra nézve; se ne akarj emlékműveket emelni magadnak – hanem legyél elégedett azzal, hogy jót cselekszel, Krisztus Nevében!

„Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.” Kol. 3:12
„Mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel!” 1Pét. 5:5

ENGLISH:

“It is a contradiction to be a true Christian and not humble.” – Richard Baxter (1615–1691)
***********
Quotes on humility by Thomas Brooks (1608–1680):

It is very observable that the eagle and the lion, those brave creatures, were not offered in sacrifice unto God, but the poor lamb and dove, to denote that God regards not high and lofty spirits; but meek, poor, contemptible spirits God will accept.
The choicest buildings have the lowest foundations; the best balsam sinks to the bottom; those ears of corn and boughs of trees that are most filled and best laden, bow lowest; so do those souls that are most laden with the fruits of paradise.
One asked a philosopher what God was doing; he answered, that his whole work was to lift up the humble, and to cast down the proud.
Pride grows with the decrease of other sins, and thrives by their decay. Satan is subtle; he will make a man proud of his very graces—he will make him proud that he is not proud.
Pride is a sin that will put the soul upon the worst of sins. Pride is a gilded misery, a secret poison, a hidden plague. It is the engineer of deceit, the mother of hypocrisy, the parent of mercy, the moth of holiness, the blinder of hearts, the turner of medicines into maladies, and remedies into diseases.
Pride is Satan’s disease. It is so base a disease, that God would rather see his dearest children buffeted by Satan, than that in pride they should be like to Satan (2 Cor. xii. 7). – Quotes by Thomas Brooks (1608-1680)
***********
Quotes on humility by Andrew Murray (1828–1917):

“The greatest test of whether the holiness we profess to seek or to attain is truth and life will be whether it produces an increasing humility in us. In man, humility is the one thing needed to allow God’s holiness to dwell in him and shine through him. The chief mark of counterfeit holiness is lack of humility. The holiest will be the humblest.” 
“Humility is a bag into which Christ puts the riches of His grace. The one infallible test of our holiness will be the humility before God and men which marks us. Humility is the bloom and beauty of holiness.” 
**********
“I used to think that God’s gifts were on shelves one above the other and that the taller we grew in Christian character, the more easily we should reach them. I find now that God’s gifts are on shelves one beneath the other and that is not a question of growing taller, but of stooping lower and that we have to go down, always down to get His best ones.” ― F.B. Meyer (1847–1929)
**********

Building Monuments to Yourself! (J.R. Miller)

“Do nothing out of selfish ambition or vain conceit” Philippians 2:3

No grace shines more brightly in a Christian, than humility. Wherever SELF comes in — it mars the beauty of the work we are doing. Seek to do your work quietly. Do not try to draw attention to yourself, to make people know that you did this or that beautiful thing. Be content to pour your rich life into other wasted, weary lives, and see them blessed and made more holy — and then withdraw and let Christ have the honor. Work for God’s approval, and even then, do not think much about reward. Seek to be a blessing to others — and never think of self-advancement. Do not worry about credit for your work, or about building monuments to yourself; be content to do good in Christ’s name. – J.R. Miller

“Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved — clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.” Colossians 3:12
“All of you, clothe yourselves with humility toward one another” 1 Peter 5:5

Source/Forrás: An excerpt from Thomas Brooks’, Smooth Stones taken from Ancient Brooks, https://www.wordsearchbible.com/products/20392/sample_text;

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/03/04/the-way-of-humility/;

https://igerenezek.wordpress.com/2012/03/05/az-alazatossag-utja-the-way-of-humility-by-andrew-murray/;

http://www.gracegems.org/2012/12/monument.html;

http://www.gracegems.org/08/07/work.html;

http://www.goodreads.com/author/quotes/6446816.F_B_Meyer; and here. Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Öltözzetek erkölcsösen! (Dress Modestly, Please! – Selected Quotes)

[Note to the English readers: In this blog I try to deal with the topic of holiness, too, so I have chosen these quotes because the way we dress has much to do with the holiness we profess to have and endeavor to cultivate in our hearts and lives. In my country (Hungary), I believe, this topic has real relevance in our Christian churches. I think these quotes coming from the past can give us a good perspective with regards to this. – wordwatcherdawn]

1. Öltözzetek erkölcsösen! (Thomas Brooks, 1655) 

Vétkezhetnek-e az emberek az öltözködésük terén? Igen –

Egyrészt akkor, amikor a ruházatuk nem illendő — hanem provokálást sugall az erkölcstelenségre és a bujaságra. (…) Valaki azt mondta: „Ha a hölgyek a célból ékesítik magukat, hogy a férfiak utánuk sóvárogjanak, akkor, még ha ebből nem is következik baj — e nők örök pusztulást fognak szenvedni, mert másoknak mérget ajánlottak, jóllehet senki sem volt hajlandó azt meginni.”

Másrészt pedig akkor, amikor egyes személyek furcsa és idegen divatokat kezdenek el követni – olyanokat, melyek korunkban közülünk igen soknak a bűne, szégyene és gyalázata. Na, már most, „idegen öltözék” az, amelyik nem jellemző azon nemzetekre, ahol annak emberei laknak. Az Úr büntetéssel fenyegeti az ilyeneket, lásd pl. Sof. 1:8 – azaz mindazokat, akik idegen öltözékbe öltöztek. Túl sok olyan nő és férfi van napjainkban, akik olyanok, mint az egyiptomi templomok: kívülről ki vannak festve, de belül szennyesek; kívülről fényes-mázosak, de belülről férgesek.

Hadd zárjam ezt a részt egy jó tanáccsal: Öltözködjetek a kegyesség selymébe, a szentség szaténjába és az erkölcsösség bíborába — és akkor maga Isten fog majd szépeket mondani rólatok! Ne engedjétek, hogy a ruhátokon lévő díszek hangosan hirdessék szívetek hiúságát!

„Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.” 1Tim. 2:9-10

********** 

2. A szép ruhák szeretete (Gorham Abbott, 1833)

„Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.” 1 Tim. 2:9-10

Túl sok fiatal hölgynek a szép ruhák szeretete igen nagy csapda — amely sorozatban elkövetett hibákba taszítja őket.

A selyemzsinórok, kitűzött tollak, nyakláncok és fülbevalók pazar bősége — igen gyakran a belső üresség és hiúság külső és jól látható jele!

Egy bizonyos szolgálattevőt, aki éppen egy hölgyet látogatott meg, igen megvárattak, mert az öltözködött. A hölgy végül megjelent, felcicomázva a divat és könnyelműség minden sallangjával. A szolgálattevő könnyekre fakadt. A hölgy kívánta megtudni szomorúsága okát, mire az így válaszolt: „Azért sírok, asszonyom, mert belegondoltam, hogy egy halhatatlan emberi lélek ennyi drága időt veszteget el abból az időből, mely azért adatott neki, hogy az örökkévalóságra készüljön — arra, hogy ily hiábavaló módon feldíszítse testét, melyet úgyis, túlságosan hamar, férgek emésztenek majd!”

Egy másik hölgy pedig egyszer azt kérdezte egy szolgálattevőtől, vajon szeretheti-e valaki a szép ruhákat és díszeket anélkül, hogy fennhéjazó lenne. „Hölgyem – válaszolta a szolgálattevő –, amikor azt látjuk, hogy a róka farka kikandikál a rókalyukból — akkor biztosak lehetünk abban, hogy ott bent róka lapul!” 

„Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.” 1Pét. 3:3-5

„Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!” Péld. 31:30

**********

3. Egy hölgy legszebb dísze! (J. C. Philpot, 1867)

„Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.” 1 Pét. 3:3-4

Ez a „belülről fakadó szépség” pedig nem más, mint az a…
  szelídség,
  csendesség,
  kedvesség,
  szívbeli megtörtség,
  bűnbánó szellem,
  szívbeli alázatosság, 
  és lelkiismereti érzékenység, 
amely igazán illő Isten gyermekei számára. 

Egy szelíd és csendes lélek a nők legszebb ékessége! 

És ami a többi vidámkodó és illetlen díszt illeti, hadd hordják ezeket azok, akik szolgálni és élvezni akarják…
   a test kívánságát,
   a szemek kívánságát,
   és az élet kérkedését. 

„Sion leányai” pedig mutassák meg, hogy nekik más ékességeik vannak, mint amelyeket a világ csodál és jóváhagy. 
Vágyakozzanak ők tehát inkább…
   az Isten tanításaira,
  az Ő szeretete mosolyára,
  és az Ő jó tetszése halk, kedves hangjára.
Minél inkább birtokolják ezeket, annál kevésbé fogják őket érdekelni azok a cicomák, melyek után „Kánaán leányai” oly nagy hévvel futkosnak; és melyek miatt gyakran elszegényítik magukat; továbbá azáltal, hogy öltözetükkel utat nyitnak arra, hogy mások megcsodálják őket, túl gyakran utat nyitnak a csábításnak és romlásnak!

ENGLISH:

1. Dress modestly (Thomas Brooks, 1655)

May not people sin in their apparel? Yes – When it is not modest—but carries with it provocation to lust and immorality. …Another says, “If women adorn themselves so as to provoke men to lust after them, though no ill follow upon it—yet those women shall suffer eternal damnation, because they offered poison to others, though none would drink of it.”

When persons habit themselves in strange and foreign fashions, which is the sin, shame, and reproach of many among us in these days. Now that is strange apparel which is not peculiar to the nations where men live. The Lord threatens to punish such, Zeph. 1:8, that are clothed with strange apparel. There are too many women and men in our days that are like the Egyptian temples, …painted without and spotted within; varnish without and vermin within.

I shall conclude this head with this counsel: Clothe yourselves with the silk of piety, with the satin of sanctity, and with the purple of modesty—and God himself will be a suitor to you. Let not the ornaments upon your backs speak out the vanity of your hearts. 

“I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.” 1 Timothy 2:9-10

**********

2. The love of fine dress (Gorham Abbott, 1833)

“I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.” 1 Tim. 2:9-10

To many young women, the love of fine dress is a great snare—which leads them into a series of mistakes.

A profusion of fine bows, feathers, necklaces, and earrings—is often the outward and visible sign of inward emptiness and vanity!

A minister, calling to visit a lady, was detained a long time while she was dressing. At length she made her appearance, 
bedecked in all the frippery of fashion and folly. The minister broke into tears. She demanded the cause of his grief; when he replied, “I weep, madam, to think that an immortal being should spend so much of that precious time which was given her to prepare for eternity—in thus vainly adorning that body which must so soon become a prey to worms!”

A lady once asked a minister whether a person might not be fond of fine dress and ornaments, without being proud. “Madam,” replied the minister, “when you see the fox’s tail peeping out of the hole—you may be sure the fox is within!” 

“Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and
 fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight. For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to make themselves beautiful.” 1 Peter 3:3-5

“Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.” Proverbs 31:30

**********

3. A woman’s best ornament (J. C. Philpot, 1867)

“Don’t be concerned about the outward beauty that depends on fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes. You should be known for the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God.” 1 Peter 3:3-4

This “beauty that comes from within” is that . . .
  meekness,
  quietness,
  gentleness,
  brokenness of heart,
  contrition of spirit,
  humility of mind, 
  tenderness of conscience, 
which are fitting to the children of God. 

A gentle and quiet spirit is a woman’s best ornament. 

As to other gay and unbecoming ornaments, let those wear them, who wish to serve and to enjoy . . .
   the lust of the flesh,
   the lust of the eyes,
   and the pride of life. 

Let the “daughters of Zion” manifest they have other ornaments than what the world admires and approves. 
Let them covet . . .
  the teachings of God,
  the smiles of His love,
  the whispers of His favor.
The more they have of these, the less will they care for the adornments which the “daughters of Canaan” run so madly after; by which also they often impoverish  themselves, and by opening a way for admiration, too often open a way for seduction and ruin.

Related articles/Kapcsolódó írások:

Szent asszonyok öltözködése – Abonyiné Mária, http://keskenyut.wordpress.com/2012/10/05/szent-asszonyok-oltozkodese-abonyine-maria/ (only in Hungarian)

https://igerenezek.wordpress.com/2012/08/08/a-szentseg-anatomiaja-the-anatomy-of-holiness-by-kevin-deyoung/

https://igerenezek.wordpress.com/2012/09/16/igenis-tudsz-istennel-jarni-you-can-walk-with-god-by-c-h-spurgeon/

https://igerenezek.wordpress.com/2012/06/21/legyenek-szent-gyulekezetek-let-there-be-holy-churches-by-c-h-spurgeon/

Source/Forrás: An excerpt from Thomas Brooks’ “TheUnsearchableRiches of Christ”, http://www.gracegems.org/Brooks/Unsearchable%20Riches%20QUOTES.htm; Gorham Abbott’s “The Family at Home”, 1833, http://www.gracegems.org/07/07/dress.html; and J. C. Philpot’ sermon “Every Man’s Work to be Tried with Fire”, 1867, http://www.gracegems.org/04/woman.html. Source of illustration: here.  Ford.: wordwatcherdawn