Összetört, földi életek… (Earth’s Broken Things – Selected Quotes)

Krisztus az Ő Királyságát összetört földi életekből építi. A világi uralkodók birodalmaik felépítéséhez csak az erőseket, a sikereseket, a győzteseket voltak hajlandók használni – de Isten nem ilyen: Ő a sikertelenek és a kudarcot vallottak Istene. A menny folyamatosan telítődik megtört földi életekkel, és nincs oly’ megrepedt nádszál, amit Krisztus ne tudna magához venni, hogy helyreállítsa annak áldott, dicső voltát és szépségét. Igen, az Úr felemeli a fájdalmak és szomorúságok sújtotta életet – és olyan hárfává alakítja, amely Istent dicsérő dallamokkal zeng. Az Úr fel tudja emelni a föld legszomorúbb és leginkább kudarcot vallott embereit, és mennyei dicsőségre juttatja őket. – J.R. Miller

*********

Isten összetört dolgokat használ. Csak a feltört talaj az, ami termést tud hozni; csak a meghasított fellegek tudnak esőt adni; csak a széttört gabonaszemek tudnak kenyeret adni; és csak a megtört kenyér tud erőt adni. Csak a darabokra tört alabástrom edényből tud kiáradni a parfüm édes illata. S a keservesen síró Péter az, aki utána még nagyobb erővel tér vissza szolgálni az Urat. –Vance Havner

*********

A mi Istenünk bármilyen eszközökkel, vagy akár azok nélkül is munkálkodik. Az Úr, aki cserépedényekbe helyezi kincsét, gyakran megengedi, hogy e földi korsók kicsorbuljanak és megtöredezzenek, hogy e rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. – Robert Murray McCheyne

*********

„Ne félj, férgecske Jákób,… Új és éles fogú cséplőhengerré teszlek.” – Ézsaiás 41:14-15

Fennállhat-e nagyobb ellentét bármely két dolog között annál, mint amit egy férgecske és egy éles fogú eszköz között láthatunk? A férgecske törékeny: akár egy kő is megsebezheti; egy rajta áthaladó kerék összezúzhatja. Ezzel szemben az éles fogú eszköz képes törni, de meg nem töretik; akár még a sziklába is képes belevésni nyomait. A mindenható Isten pedig át tudja alakítani az egyiket a másikba. Kézbe tudja venni mindazokat – akár egy egész nemzetet is –, akiket csupán a férgecske tehetetlensége jellemez, és saját Szelleme által megerősíti és felruházza őket oly erővel, amely által aztán koruk történelmén nemes kézjegyet tudnak hátrahagyni.

Így hát mi, „férgecskék” bátorodjunk fel! A hatalmas Isten erősebbé tud tenni minket körülményeinknél. Életünk helyzeteit az Úr segítségével mind-mind javunkra alakíthatjuk. Isten ereje által elérhetjük, hogy a nehéz körülmények tisztelettel adózzanak lelkünknek. Még akár a múlt fekete csalódásait is megragadhatjuk, feltörhetjük, és az isteni kegyelem drágaköveit szedegethetjük ki belőlük. Amikor Isten vas-akaratot ad nekünk, úgy tudunk keresztülhajtani a nehézségeken, mint ahogy a vasból készült eke hasítja fel a legkeményebb talajt. “Igen, ilyenné teszlek téged – mondja az Úr. – Én, az Úr, megmondtam!” – Dr. J.H. Jowett

ENGLISH:

Christ is building His kingdom with earth’s broken things. Men want only the strong, the successful, the victorious, the unbroken, in building their kingdoms; but God is the God of the unsuccessful, of those who have failed. Heaven is filling with earth’s broken lives, and there is no bruised reed that Christ cannot take and restore to glorious blessedness and beauty. He can take the life crushed by pain or sorrow — and make it into a harp whose music shall be all praise. He can lift earth’s saddest failure up to Heaven’s glory. – J.R. Miller

*********

God uses broken things. It takes broken soil to produce a crop, broken clouds to give rain, broken grain to give bread, broken bread to give strength. It is the broken alabaster box that gives forth perfume. It is Peter, weeping bitterly, who returns to greater power than ever. –Vance Havner

*********

Our God can work through means or above them. He that puts the treasure into earthen vessels, often allows the vessels to be chipped and broken, that the excellency of the power may be of God, and not of us. – Robert Murray McCheyne

*********

“Fear not, thou worm Jacob, I will make thee a threshing instrument with teeth.” – Isaiah 41:8–14

Could any two things be in greater contrast than a worm and an instrument with teeth? The worm is delicate, bruised by a stone, crushed beneath a passing wheel; an instrument with teeth can break and not be broken, it can grave its mark upon the rock. And the mighty God can convert the one into the other. He can take a man or a nation, who has all the impotence of the worm, and by the invigoration of His own Spirit He can endow them with strength by which they will leave a noble mark upon the history of their time.

And so the “worm” may take heart. The mighty God can make us stronger than our circumstances. We can bend them all to our good. In God’s strength we can make them all pay tribute to our souls. We can even take hold of a black disappointment, break it open, and extract some jewel of grace. When God gives us wills like iron we can drive through difficulties as the iron share cuts through the toughest soil. “I will make thee,” saith the Lord, “and shall He not do it?” – Dr. J.H. Jowett

Source/Forrás: here, here and here, and  an excerpt from Dr. Jowett’s “My Daily Meditation for the Circling Year”, 1914. Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn.

Reklámok