Andrew Strom: Igazi és hamis ébredés (új, letölthető pdf-könyv)

(True and False Revival)

Egy újabb Andrew Strom könyv magyarul, a szerző engedélyével. A könyv üzenete nagyon aktuális, a történelem során megvalósult ébredések jellemzőit veszi végig és hasonlítja össze a korunkban tapasztalható ébredési mozgalmakkal és jelenségekkel.

A könyv rövid ismertetője:

Andrew Strom a „RevivalSchool.com” és a nemzetközi REVIVAL LIST alapítója. Tizenegy évig vett részt a prófétai mozgalomban („Prophetic Movement”). Andrew Strom igazi bennfentesként alaposan megvizsgálja e könyvben mindazokat a jellemzőket és történéseket, melyek e mozgalmat jellemzik: a furcsa megnyilvánulásokat, az angyali jelenéseket, az aranyport és az olyan „ébredéseket”, mint amely például a floridai Lakeland-ben is történt. A TÉNYEK önmagukért beszélnek, érdemes ezeket alaposan megismerni. Milyen is tehát az igazi ébredés? Hogyan különböztethető meg a hamis ébredéstől? Mindezekre igyekszik válaszokat adni ez a gondolatébresztő, provokatív könyv.

A könyvben tárgyalt témák többek között tehát a következők: az igazi, illetve a hamis ébredések jellemzői; a Kundalini-veszély; Todd Bentley és Lakeland; történelmi kitekintés az ébredésekre; az ébredések vezetői; az ébredési prédikálás; az ébredési imádkozás; ébredés a közösségben; az ébredések úttörői; az ébredések során megnyilvánuló manifesztációk; élmény-mánia; a szellemi megítélés öt kulcsa; az igazi prófétai szerepkör; a próféta „befogadása”; Amerika szerepe és felelőssége; a „bővölködés-evangélium” torz tanítása; a reformációk jellemzői.

Andrew Strom egy új-zélandi ébredési prédikátor és keresztény író. Ő az alapítója a John the Baptist TV-nek és a RevivalSchool.com-nak, emellett nyolc könyv szerzője is, többek között a „Kundalini Warning” („Vigyázat: Kundalini!”) és a „The Coming Great Reformation” („Az eljövendő nagy reformáció”) című műveknek. Andrew 44 éves, és már több mint 24 éve boldog házasságban él csodálatos feleségével, Jacqui-val. Hat gyermekük van.

A könyv letölthető a következő linkekről:

https://igerenezek.files.wordpress.com/2013/07/andrew_strom_igazi_es_hamis_ebredes.pdf

http://www.scribd.com/doc/155276007/Andrew-Strom-Igazi-es-hamis-ebredes

Bejegyezte: wordwatcherdawn

Reklámok

ISTEN-E JÉZUS? (IS JESUS GOD?, írta: John Maisel)

A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELŐADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA (1990)

 

– John Maisel –

 

 ELŐSZÓ

Ezt az előadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára tartottam a Szovjetunióban (ma: Oroszország – a ford.) 1990-ben. Hallgatóságom nagyrészt ateista, templomba nem járó tanárokból és hallgatókból állt, akiknek nem volt ismeretük a keresztény hitről, sem bibliai tájékozottságuk. Az volt a célom, hogy világossá tegyem Jézus Krisztus személye; állításai és céljai egyedülálló voltát, és érthetően elmagyarázzam, hogyan létesíthet valaki kapcsolatot az igaz, élő Istennel Jézus Krisztuson keresztül. Az előadás eredményeként a hallgatóság nagy része jelezte, hagy szeretne velem imádkozni, és átadta az életét Jézusnak. Mint azt az egyik egyetemi tanár mondta: „Ez az első alkalom, hogy a keresztény hit egyedülállóságának ésszerű magyarázatát hallottam.”

Egy másik, fizika szakos tanár ezt mondta nekem: „Az egyetlen alkalom, amikor valaha is Istenre gondoltam akkor volt, amikor az ateista szemléletű tanári vizsgáimat tettem. Valamilyen ismeretlen okból eljöttem az ön előadására, és most már tudom, hogy csakis Isten töltheti be életem ürességét.” Remélem, hogy ha bőséges életet és megbocsátást keres, meg fogja találni e kis könyv olvasása közben, még akkor is, ha nem ateista, és jár templomba.

Szeretném hálámat kifejezni Jane Prattnek, azért a jó néhány óráért, melyet számítógépe előtt töltött begépelve és újragépelve ezt a magnófelvételről lejegyzett előadást; Jan Rodgernek, Carolyn Prince-nek, Ed és Catherine Headingtonnak szerkesztésbeli szaktudásukért, mellyel segítettek egy szóban elhangzott előadást könyv alakban olvashatóvá tenni.

Isten áldásával

John M. Maisel

 

A könyv teljes egészében megtekinthető/letölthető a következő linkről: 

https://igerenezek.files.wordpress.com/2012/09/isten-e-jezus-john-maisel.pdf és 

http://maranatha.uw.hu/kijezus.htm 

Bejegyezte: wordwatcherdawn


Vigyázat: Kundalini! (Andrew Strom, RevivalSchool)

(Kundalini Warning – Are False Spirits Invading the Church?)

Egy új Andrew Strom könyv magyarul, a szerző engedélyével. A könyv üzenete nagyon aktuális, a nyugati karizmatikus keresztény világ vadhajtásait, problémás kérdéseit tárgyalja, illetve a történelem során megvalósult ébredések jellemzőit tárja fel, és veti össze a korunkban tapasztalható jelenségekkel.

Íme a könyv ismertetője:

„Jézus Krisztus Egyháza nem ismeri fel, hogy démonikus erők férkőztek be és próbálnak teret nyerni benne. A szellemi ítélőképességünk meg mintha sehol sem lenne! Erre a könyvre, az üzenetére már nagyon nagy szükségünk volt!” – Greg Gordon, SermonIndex.

Ez a könyv, melyet egy igazi bennfentes írt, az egyháztörténelem egyik legrémisztőbb „inváziójának” az igaz történetét írja le – és az annak megállítására irányuló, komoly küzdelmet. Andrew Strom már több mint 25 éve tagja a karizmatikus mozgalomnak – és ebből 11 évig a modern Prófétai Mozgalomban is részt vett. Ő az alapítója a RevivalSchool.com-nak és a nemzetközi Revival List-nek (Ébredési Hírlevél).

Ebben a könyvben Strom a megtévesztő szellemeknek ezt az általa tárgyalt invázióját egészen 1994-re vezeti vissza, majd megmutatja, hogyan tetőződött mindez azokban a bizarr eseményekben, amelyek Todd Bentley és a lakelandi ébredés körül történtek 2008-ban. Milyen szellemek a Kundalini szellemek? S melyek azok a jelek, amelyek ezeknek a szellemeknek a jelenlétét jelzik? És hogyan lehet egy ilyen inváziót megállítani? Mindezt, és még sok mást is tárgyal ez a provokatív, gondolatébresztő könyv.

Andrew Strom egy új-zélandi ébredési prédikátor és keresztény író. Ő az alapítója a John the Baptist TV-nek és a RevivalSchool.com-nak, emellett nyolc könyv szerzője is, többek között a „True and False Revival” („Igazi és hamis ébredés”) és a „The Coming Great Reformation” („Az eljövendő nagy reformáció”) című műveknek. Andrew 44 éves, és már több mint 24 éve boldog házasságban él csodálatos feleségével, Jacqui-val. Hat gyermekük van.

A könyv letölthető a következő linkekről:

https://igerenezek.files.wordpress.com/2012/09/andrew-strom-vigyazat-kundalini.pdf

http://www.scribd.com/doc/76511860/Andrew-Strom-Vigyazat-Kundalini

Bejegyezte: wordwatcherdawn