Krisztus, a világ Megváltója! (The Saviour of the World by B. B. Warfield)

Krisztus eljött – mondja Iréneusz –, hogy minden korosztályt megváltson: jött tehát, mint csecsemő, gyermek, kisfiú, fiatalember és felnőtt férfi. Nincs olyan korosztály, amely ne találná meg Benne a maga példaképét.

Látjuk Őt a legengedelmesebb gyermekként, akit édesanya valaha is csak ölelhetett, és azt, hogy názáreti gyermekévei alatt Ő végig “engedelmes volt szüleinek”.

Látjuk Őt fiatalként, napról napra elégedetten és serényen munkálkodva apja munkapadjánál, úgy, hogy ezen alacsonyabb életterületen is minden gondolata csak az volt, hogy “az Ő Atyja dolgaival foglalkozzon”.

Látjuk Őt szent férfikorában, ahogy is “szokása szerint”, szombatról szombatra eljárt a zsinagógába — jóllehet Isten volt, mégsem tartotta magát ‘túl előkelőnek’ ahhoz, hogy a Nála gyarlóbb testvéreivel együtt istentiszteleten vegyen részt. És a látóhatár innentől kezdve csak egyre jobban tágul, mert…

Látjuk Őt a Jordán folyó partjainál, azért, mert illendő volt, hogy minden igazságot betöltve, alázatosan és szerényen részesüljön a megtérés bemerítésében, miérettünk.

Látjuk Őt a pusztában, ahol nyugodtan és higgadtan állt ellen a gonosz legalattomosabb kísértéseinek is, visszautasítva azt, hogy szükségeiről úgy gondoskodjon, hogy közben visszaél az Ő isteni erejével; és ahol Istenbe vetett bizalmával verte vissza az Isten-kísértés fondorlatos cselét; és ahol visszautasította azt, hogy az Ő Atyja céljait máshogyan érje el, mint az Ő Atyja eszközeivel.

Látjuk Őt a galileai emberek ezrei között, ahogyan Isten felkente Őt Szent Szellemmel és hatalommal, és Ő körbejárt, mindenhol jót téve, úgy, hogy mindeközben…:

nem volt Benne büszkeség a származása miatt, jóllehet Király volt;
nem volt Benne büszkeség az intelligenciája miatt, jóllehet a mindentudás lakozott Őbenne;
nem volt Benne büszkeség az ereje miatt, jóllehet minden erő mennyen és földön az Ő kezében volt;
nem volt Benne büszkeség a helyzete miatt, jóllehet Őbenne, az Ő testi formájában lakozott az Isten teljessége;
és nem volt Benne büszkeség a kimagasló jósága és szentsége miatt –

hanem alázatos lélekkel mindenkit jobban becsült saját magánál, és…

meggyógyította a betegeket,
kiűzte a gonosz szellemeket,
megetette az éhezőket,
és mindenhol az élet kenyerét kínálta az embereknek.

Látjuk Őt, ahogy felajánlotta életét az emberek lelkének üdvösségéért; és ahogy a végén a gonosz hordái sűrűn körbevették; de Ő csak ment előre, sem nem hivalkodóan, sem nem elcsüggedve, a szenvedés számára kijelölt útján, és életét adta a Golgotán, hogy a halála által élhessen ez a világ!

ENGLISH:

He came to save every age, says Irenæus, and therefore He came as an infant, a child, a boy, a youth, and a man. And there is no age that cannot find its example in Him.

We see Him, the properest child that ever was given to a mother’s arms, through all the years of childhood at Nazareth “subjecting Himself to His parents.”

We see Him a youth, laboring day by day contentedly at His father’s bench, in this lower sphere, too, with no other thought than to be “about His father’s business.”

We see Him in His holy manhood, going, “as His custom was,” Sabbath by Sabbath, to the synagogue,—God as He was, not too good to worship with His weaker brethren. And then the horizon broadens.

We see Him at the banks of Jordan, because it became Him to fulfill every righteousness, meekly receiving the baptism of repentance for us.

We see Him in the wilderness, calmly rejecting the subtlest trials of the evil one: refusing to supply His needs by a misuse of His divine power, repelling the confusion of tempting God with trusting God, declining to seek His Father’s ends by any other than His Father’s means.

We see Him among the thousands of Galilee, anointed of God with the Holy Ghost and power, going about doing good:

with no pride of birth, though He was a king;
with no pride of intellect, though omniscience dwelt within Him;
with no pride of power, though all power in heaven and earth was in His hands;
with no pride of station, though the fulness of the Godhead dwelt in Him bodily;
with no pride of superior goodness or holiness:

but in lowliness of mind esteeming every one better than Himself,

healing the sick,
casting out devils,
feeding the hungry,
and everywhere breaking to men the bread of life.

We see Him everywhere offering to men His life for the salvation of their souls: and when, at last, the forces of evil gathered thick around Him, walking, alike without display and without dismay, the path of suffering appointed for Him, and giving His life at Calvary that through His death the world might live.

Forrás/Source: http://spurgeon.wordpress.com/2011/07/09/the-savior/ and http://www.providencepca.com/sermons/warfield4.html, Source of illustration: http://farm4.static.flickr.com/3219/3132676716_04c23b8988_o.jpg Ford.: wordwatcherdawn