Mindannyiunkat az örökkévalóság vár! (Eternity Awaits Us All! by K.P. Yohannan)

– by K.P. Yohannan, founder of GFA (Gospel for Asia), a missionary organization helping children and local missionaries all across Asia. / K.P. Yohannan írása, aki a GFA (Gospel for Asia) nevű missziós szervezet alapítója, amely gyermekeket és helyi misszionáriusokat segít egész Ázsai területén.

Kérlek, ne bonyolódj bele annyira a jelen apró-cseprő dolgaiba, hogy megfeledkezel arról: mindannyiunkat az örökkévalóság vár!

…Amikor az Úr elhívott engem, hogy Őt szolgáljam, alig töltöttem be a 16-ot. Indiának a déli csücskében, az egyik ottani kis államnak az aprócska falujában éltem. Most, hogy ezeket a sorokat írom, már 60 éves vagyok! És azon morfondírozom: „De hát mi történt az idővel?” Mintha csak tegnap lett volna, hogy elindultam hazulról, és több mint 3000 km-t utaztam Észak-Indiába, hogy ott szolgáljam az Urat.

Hogyan telt el így az idő… igazán nem tudom!

Kedvem lenne nekem is elénekelni a színész George Burns-sel együtt, hogy „Bárcsak újra 18 lehetnék!” Miért? Mert olyan sok még a tennivaló! A világunk olyan sebzett, annyira tele van szenvedéssel, és annyi szegény gyermek vár még segítségre – akik mind elveszettek és gyámoltalanok. Jézushoz szeretném vezetni őket – Őhozzá, aki az egyetlen reményük.

De az időt nem tudom visszafordítani. Gyorsan tovaszáll, és mielőtt még észbekapnánk, mindennek vége. Végső búcsút mondunk ettől a földtől, és mindentől, melyek oly fontosak voltak számunkra, és melyekhez annyira ragaszkodtunk.

Gondold csak ezt végig, kérlek! Mostantól számítva 100 év múlva mit számítanak majd ezek? A házak, kocsik, ruhák, ékszerek, bankszámlák, üdülések, ingatlanok; mások véleménye, megbecsültség – a dolgok, melyekre törekedtünk és melyekért éltünk. Ó, milyen oktalanok is vagyunk, hogy nem az örökkévalóság fényében élünk!

Most van itt számunkra a lehetőség, hogy sok-sok drága ember megismerhesse az Urat. Amy Carmichael misszionárius egyszer azt mondta: „Győzelmeink megünneplésére ott lesz majd az egész örökkévalóság – de már csak pár óránk van a napnyugta előtt, hogy ezeket kivívjuk!”

Milyen csodás nap is lesz az, amikor majd megállunk az Úr trónja előtt, és ott látjuk azt a minden nemzetből, törzsből és nyelvből való sokaságot, melyet meg sem lehet számolni! S ha még ezt a pár, hátralévő óránkat hajlandók vagyunk munkálkodásra fordítani – annyival is gazdagabbá válik majd a menny!

Nagyon kérlek, állj meg hát egy pillanatra, és gondold végig, amit mondok. Vedd elő a személyidet vagy a jogosítványodat, és nézd meg jól. Nézz rá a születési dátumodra. Hány éves vagy most? Talán 20, 40, vagy esetleg 60 – te tudod, milyen idős vagy. Adj hozzá 100 évet a jelenlegi korodhoz. Hol leszel akkor? Hol lesz a házad? Mennyit fog még számítani, hogy mások mit mondanak rólad?

Látod? Erről beszélek!

Élj az örökkévalóság fényében! Szeresd Istent – azáltal, hogy másokat szeretsz. Úgy élj, hogy az életed valóban jelentőséggel bírjon!

ENGLISH:

Please don’t get involved in today’s trivia that you forget eternity awaits us all.

…When the Lord called me to serve Him, I was barely 16! I was living in a tiny village in a small state at the southern tip of India. Today, as I am writing these lines, I am 60! And I think to myself, “Whatever happened to time?” It kind of feels like it was yesterday when I left my home, traveling 2,000 miles to northern India to serve the Lord.

How did time slip by so fast … I don’t know!

Along with GeorgeBurns, I too feel like singing, “I wish I was 18 again.” Why? Because there is so much to be done. The world is broken, filled with so much suffering, so many precous children―all lost and helpless. I want to lead them to Jesus, the One who is their hope.

But I can’t turn back the clock. Time flies by and before we know it, it’s all over. There’s the final good-bye from this earth and to all the things we thought were so important and held on to so tightly.

Think about it! One hundred years from now, what do they matter? The house, cars, clothes, pearls, bank accounts, vacations, real estate, opinion of others, honors we sought and lived for. Oh, how silly we are not to live in the light of eternity!

Now is our opportunity to see these precious people come to know the Lord. AmyCarmichael once said, “We shall have all eternity to celebrate the victories, but we have only the few hours before sunset in which to win them.”

What a day it is going to be when we stand before the throne to find multitudes that no man can number from every nation, every tribe and every tongue! Our willingness to work these few hours will make eternity that much richer.

I plead with you to stop and think about what I am saying. Take your ID card or your driver’s license out and look at it. See your date of birth on it. How old are you now? Maybe 20, 40, 60 years―you know how old you are. Add 100 years to your present age. Where are you now? Where is your house? How much do the opinions of others matter to you?

You see what I am talking about.

Live in the light of eternity. Love God by loving others. Make your life count.

Related articles/Kapcsolódó írások:

https://igerenezek.wordpress.com/2012/09/13/mi-is-tehat-a-te-eleted-what-is-your-life-by-martyn-lloyd-jones/

https://igerenezek.wordpress.com/2012/03/17/az-orokkevalosag-fenyeben-szemleld-a-dolgokat-having-perspective-in-light-of-eternity-by-j-c-ryle/

https://igerenezek.wordpress.com/2012/07/25/eljunk-az-orokkevalosagnak-let-us-live-for-eternity-by-j-c-ryle/

https://igerenezek.wordpress.com/2012/07/29/munkalkodj-krisztusert-mar-fiatalon-is-work-for-christ-while-you-are-young-by-c-h-spurgeon/

https://igerenezek.wordpress.com/2012/04/28/valami-amit-nem-fogsz-sajnalni-something-you-will-not-regret-by-c-h-spurgeon/

Source/Forrás: An excerpt from GFA (“Gospel for Asia”) founder K.P.Yohannan’s book “No Longer a Slumdog; Bringing Hope to Children in Crisis”, pages 138-139. To know more about GFA, please visit gfa.org. Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok