Úgy gondozd a szívedet, mint egy kertet! (Keep your heart as you would keep a garden by W.S. Plumer)

Úgy gondozd a szívedet, mint ahogyan egy KERTET gondoznál! Hiszen a szíved egy kert (Én.Én. 4:12); gyomlálj hát ki minden bűnt a szívedből! A szív virágai között ugyanis gyomok is nőnek – a büszkeség, rosszakarat és gonosz vágyak gyomjai: ezeknek nem kell ültetés és megművelés – anélkül is nőnek! Pontosan ezért gyomláld minden nap a szívedet imádság, alapos önvizsgálat és megtérés által!

A gyomok megakadályozzák azt, hogy a fűszernövények és virágok növekedhessenek; a romlottság gyomjai pedig hátráltatják a kegyelem növekedését. Ahol a hitetlenség gyomjai nőnek – ott a hit virágai nem tudnak szárba szökkenni!

A gyomok a kerti sétány szép rendezettségét teljesen tönkreteszik. És Krisztus nem fog járni egy olyan szívben, ahol gyomok és gazok burjánzanak. Krisztus sétált néha a liliomok között (Én.Én. 6:3) – de sohasem a bogáncsok között! Ó, te szegény bűnös, arról panaszkodsz, hogy nincs Istennel bensőséges kapcsolatod, mert volt bár egy idő, amikor Isten kijelentette magát neked – de mostanra már idegenné vált a számodra, és nem jön közel hozzád. Nos, ennek a következő az oka: a bűn tönkretette Krisztus sétányát. A szíved földje úgy hever ott gondozatlanul, mint a lusta ember mezeje (Péld. 20:4). S fog-e vajon Krisztus így ott járni? Sőt az Igében azt olvassuk, hogy Krisztus egyszer valóban ott volt a pusztaságban, akkor, amikor megkísértetett (Mát. 4:1) – de egyáltalán nem jókedvéből ment oda, hanem, hogy párbajozzon és megküzdjön a sátánnal. A kert az, amelyben Krisztus valóban gyönyörködik! Ó, gyomláld hát a szívedet minden nap; ne engedd, hogy a sátán bozótosa legyen!

ENGLISH:

Keep your heart as you would keep a GARDEN. Your heart is a garden (Song of Solomon 4:12); weed all sin out of your heart. Among the flowers of the heart, weeds will be growing—the weeds of pride, malice, and covetousness: these grow without planting and cultivating. Therefore be weeding your heart daily by prayer, examination, and repentance.

Weeds hinder the herbs and flowers from growing; the weeds of corruption—hinder the growth of grace. Where the weed of unbelief grows—it hinders the flower of faith from growing.

Weeds spoil the walkways. Christ will not walk in a heart overgrown with weeds and briars. Christ was sometimes among the lilies (Song of Solomon 6:3)—but never among the thistles. Poor sinner, you complain that you have no communion with God. There was a time when God made Himself known to you—but now He has grown unfamiliar, and never comes near you. This is the reason: Sin has spoiled Christ’s walks. Your heart lies like the field of the sluggard (Proverbs 20:4). And will Christ walk there? Indeed, we read that Christ was once in the wilderness when He was tempted (Matthew 4:1)—but He did not go there for delight—but so that he might duel and skirmish with Satan. It is the garden, which Christ delights in. Oh, weed your heart daily; do not let it become a thicket for Satan!

Related article/Kapcsolódó írás:

Forrás/Source: http://gracegems.org/Plumer/quotes.htm Source of illustration: http://vilmavendeghaz.hu/HU/programok/botanikus_kert.jpg Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Mint semmi nélkül valók – és mindennel bírók! (Having nothing – possessing everything by William S. Plumer)

“Mint ismeretlenek – és mégis ismeretesek; 
 mint megholtak – és ím, élők; 
 mint ostorozottak – és meg nem ölöttek; 
 mint bánkódók – noha mindig örvendezők; 
 mint szegények – de sokakat gazdagítók; 
 mint semmi nélkül valók – és mindennel bírók.” (2Kor. 6:9-10) 

A keresztény élete egy látszólagos ellentmondás.

Mivel Krisztus benne él, övé Krisztus végére mehetetlen gazdagsága.

A Krisztusban hívők 
számára ott van a bűneik teljes, ingyen kegyelemből való megbocsátása;
  teljes mértékben elfogadottak ama Szeretettben; 
  Krisztus makulátlan, tökéletes igazságába vannak felöltöztetve;
   Isten családjába fogadták be őket;
  Krisztuson keresztül teljes jogosultságuk van a mennyre;
  Isten a mennyei Atyjuk, 
  Krisztus a Megváltójuk, 
  a Szent Szellem a Vigasztalójuk, 
  a menny az otthonuk; 
  olyanok lesznek, mint Krisztus, és mindörökké Krisztussal lesznek; 
  mindent örökölnek;
  biztos számukra a végső győzelem…
    a bűnök felett, 
    a világ felett, 
    a test felett, 
    az ördög felett,     
    minden szomorúság és fájdalom felett, 
    a halál felett, 
    és a pokol felett!

ENGLISH: 

“Known—yet regarded as unknown; 
 dying—and yet we live on; 
 beaten—and yet not killed; 
 sorrowful—yet always rejoicing; 
 poor—yet making many rich; 
 having nothing—and yet possessing everything.”
    2 Corinthians 6:9-10 
 

The Christian is a paradox.

Because he has Christ, he 
has the unsearchable riches of Christ. Believers . . .
  have full and free forgiveness of all their sins; 
  are fully accepted in the Beloved; 
  are clothed in Christ’s spotless righteousness;
  are adopted into the family of God;
  have a perfect title to heaven through Christ;
  have God for their Father, 
  have Christ for their Savior, 
  have the Holy Spirit for their Comforter, 
  have heaven for their home; 
  shall be like Christ and with Christ forever; 
  shall inherit all things;
  are sure of ultimate victory over . . .
    sins, 
    the world, 
    the flesh, 
    the devil,     
    all sorrow, 
    death, 
    hell.

Forrás/Source: http://www.gracegems.org/06/06/nothing.html Ford.: wordwatcherdawn