Nincsen hit küzdelem nélkül! (No Faith Without Struggle by Herman Bavinck)

“…és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak” (2Kor. 10:5) 

Minden ember kötelessége tehát először is az, hogy félretegye az Isten Igéje iránti ellenszenvét, és “minden gondolatot foglyul ejtsen, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak” [2Kor. 10:5]. A Szentírás mindenhol nyomatékosan hangsúlyozza ezt a követelményt. Csak a tiszta szívűek látják majd meg Istent. S csak az újjászületett emberek látják meg Isten királyságát. Önmagunk megtagadása a feltétele annak, hogy valaki Jézus tanítványa legyen. A világ bölcsessége bolondság Isten szemében. Minden élő ember fölött a Szentírás egy olyan magas helyet foglal el, hogy ahelyett, hogy alávetné magát az emberek kritizálásának, a Szentírás ítéli meg az ő gondolataikat és vágyaikat…  

A keresztény ember hisz, de nem azért, mert az életben minden Isten szeretetét jelenti ki, hanem hisz – mégpedig mindazon dolgok ellenére, amelyek kétségeket ébresztenek benne. Minden hívő ember tapasztalatból tudja, hogy ez igaz… Nincs egyetlen olyan keresztény sem, aki a maga útján-módján ne ismerte volna fel azt, hogy mi is jelent a “világ bölcsessége” és az “Isten bolondsága” közötti ellentét. Mert ez mindenkinek ugyanaz a harc, egy szüntelen küzdelem: minden kereszténynek meg kell harcolnia azt a harcot, legyen bár tanult vagy tanulatlan, hogy “minden gondolatot foglyul ejtsen, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak” (2 Kor. 10:5). 

Itt, a földön senki sem emelkedik e csata fölé. A hit egész területén igenis vannak olyan “keresztek” (azaz olyan nehézségek, kritikus pontok), amelyeket le kell győzni. Nincsen hit küzdelem nélkül. Az, hogy hiszünk, azt jelenti, hogy küzdünk – küzdünk a dolgok látszata ellen. (Herman Bavinck)  

Ám, összességében véve: 

“…A keresztény világszemlélet az egyetlen, amely valóban megfelel a világ és az élet realitásainak!” (Herman Bavinck)

ENGLISH:

… and we are taking every thought captive to the obedience of Christ (2 Cor 10:5) 

It remains the duty of every person, therefore, first of all to put aside his or her hostility against the word of God and “to take every thought captive to obey Christ” [2 Cor. 10:5]. Scripture itself everywhere presses this demand. Only the pure of heart will see God. Rebirth will see the kingdom of God. Self-denial is the condition for being a disciple of Jesus. The wisdom of the world is folly to God. Over against all human beings, Scripture occupies a position so high that, instead of subjecting itself to their criticism, it judges them in all their thoughts and desires… 

A Christian believes, not because everything in life reveals the love of God, but rather despite everything that raises doubt. All believers know from experience that this is true… There is not a single Christian who has not in his or her own way learned to know the antithesis between the “wisdom of the world” and “the foolishness of God.” It is one and the same battle, an ever-continuing battle, which has to be waged by all Christians, learned or unlearned, to “take every thought captive to the obedience of Christ” (2 Cor. 10:5). 

Here on earth no one ever rises above that battle. Throughout the whole domain of faith, there remain “crosses” (cruces) that have to be overcome. There is no faith without struggle. To believe is to struggle, to struggle against the appearance of things. (Herman Bavinck)

But all in all: 

“The Christian worldview alone is one that fits the reality of the world and of life.” (Herman Bavinck)

Forrás/Source: http://theprostratecalvinist.blogspot.hu/2011/08/no-faith-without-struggle.html and  http://theoldguys.org/2012/07/20/herman-bavinck-the-blessing-of-apologetics/ Source of illustration: http://www.atotheword.com/wp-content/uploads/2011/10/trials-and-storms-of-life.jpg Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok