Hét dolog, ami Krisztus a mi számunkra (Seven Things That Christ Is by John Owen)

1) Ő az Út; Nélküle az emberek csak Káinok, vándorlók, céltalanul kóborlók:—

2) Ő az Igazság; Nélküle az emberek csak hazugok, mint az ördög, aki mindig is hazug volt:—

3) Ő az Élet; Nélküle az emberek halottak, halottak a törvényszegéseikben és bűneikben:—

4) Ő a Világosság; Nélküle az emberek sötétségben vannak, és nem tudják, merrefelé tartanak:—

5) Ő a Szőlőtő; azok, akik nincsenek Őbelé plántálva, elszáradt ágak, amelyeket tűzre vetnek majd:—

6) Ő a Kőszikla; azok, akik nem Őreá építenek, az árral elsodortatnak:—

7) Ő az Alfa és Omega, az Első és Utolsó, az Elkezdő és Bevégző, az üdvösségünk Szerzője és Befejezője!

U. i.: Akiben nincsen ott Krisztus, annak semmilyen igazán jó dolog elkezdődésében nem lesz része, sem vége nem lesz majd a nyomorúságának! 

ENGLISH:

1) He is the Way; men without him are Cains, wanderers, vagabonds:—

2) He is the Truth; men without him are liars, like the devil, who was so of old:—

3) He is the Life; without him men are dead, dead in trespasses and sins :—

4) He is the Light; without him men are in darkness, and go they know not whither:—

5) He is the Vine; those that are not grafted in him are withered branches, prepared for the fire:—

6) He is the Rock; men not built on him are carried away with a flood:—

7) He is Alpha and Omega, the first and the last, the author and the ender, the founder and the finisher of our salvation.

P.S. He that hath not him, hath neither beginning of good, nor shall have end of misery.

(Részlet/An excerpt from a sermon entitled ‘A Vision of Unchangeable, Free Mercy’; Volume 8, page 36)

Forrás/Source: http://theessentialowen.com/2012/05/30/seven-things-that-christ-is/ Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok