Az istenfélő férfiasság dicső jelvénye (The Badge Of Godly Manhood by Donald S. Whitney)

  • Samuel at Gilgal

Donald S. Whitney szavaival:

Apák, férjek – ha elhanyagoltátok e nemes kötelességeteket és e nagy kiváltságotokat, akkor térjetek meg ebből, és még ma kezdjétek el a közös családi áhítatok tartását! S bár lehet, hogy kínosan és kellemetlenül fogjátok érezni magatokat azzal kapcsolatban, hogy mit is mondjatok a feleségeteknek, vagy a gyermekeiteknek ezen elhatározásotokról – de mondjátok egyszerűen csak azt, hogy Isten meggyőzött titeket afelől, hogy igenis a ti felelősségetek az, hogy családjaitokat az Isten imádásában élenjáró módon vezessétek, és hogy el akarjátok ezt kezdeni, már ma, egy adott időben – éppenséggel pont ma este! Minden bizonnyal a házastársatok, hallva elhatározásotokat, olyan kimondhatatlanul boldog lesz, hogy azt ti el sem tudjátok képzelni! Lehet, hogy a gyermekeitek is lelkesedni fognak, ám az is lehet, hogy nem – de ez egyáltalán nem számít. Minél kevésbé érdeklődnek ugyanis, annál inkább szüksége van a családotoknak közösen tartott, családi áhítatokra. Ne féljetek: az Úr segíteni fog! Ő ugyanis nem úgy hívja el e nemes feladatra az Ő gyermekeit, akik újjászülettek Szent Szelleme által, hogy ne adná nekik a Szent Szellem erejét ennek véghezviteléhez. Ugyanaz a mennyei Atya, aki az evangéliumot adta nektek, és aki titeket Krisztushoz vont, meg fog erősíteni benneteket az Ő Szelleme által, hogy fel tudjátok venni az istenfélő, kegyes férfiasság e dicső jelvényét is!

ENGLISH:

According to Donald S. Whitney:

Fathers, husbands – if you have been negligent in this duty and great privilege, repent by starting family worship today. Again, you may feel awkward about what to say to your wife or you children about starting, but simply say that God has convicted you of your responsibility to lead in family worship and you want to start at a given time today or tonight. Almost certainly your wife will be thrilled more than you can imagine to hear you say that. Your children may or may not be as enthusiastic, but that does not really matter. The less interested they are, the more your family needs family worship. The Lord will help you. He does not call His Spirit-begotten sons to this task without giving them the power of the Holy Spirit to accomplish it. The same Father who gave you the Gospel and who drew you to Christ will strengthen you by His Spirit to put on this badge of godly manhood.

Forrás/Source: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/04/29/the-badge-of-godly-manhood/ Ford.: wordwatcherdawn

Családi áhítat (Family Worship by Jerry Marcellino)

  • Samuel at Gilgal

Jerry Marcellino írásából idézve:

Az az élettelenség, amelyet olyan sok korunkbeli keresztény közösségben lehet tapasztalni, közvetlenül visszavezethető azon sok-sok családra, akik olyan gyülekezethez tartoznak, amelyek szinte csak ‘vasárnapi keresztényekből’ állnak. Ezen élettelenség okát nem nehéz meglátni: abban keresendő, hogy ezek az egyének a magánéletükben nem imádják és tisztelik Istent következetes módon. A statisztikákból látható, hogy a magukat kereszténynek valló amerikaiak csupán 11%-a olvassa naponta a Bibliáját, vagy abból bizonyos részeket. Ha ilyen kevés hitvalló keresztény tölt személyes, napi időt Istennel, nem meglepő, hogy a családi áhítat – a hitvalló keresztény családok jellemző gyakorlata – gyakorlatilag, mint olyan, nem létezik.

ENGLISH:

 From the pen of Jerry Marcellino: The lifelessness experienced in so many churches in our day can be traced directly to the multitudes of families in those churches which contain Sunday-morning Christians only. It is plain to see the cause for such deadness when such individuals are not consistently worshiping God in private. Statistics reveal that only 11 percent of all professing Christians in America read their Bible or some portion of it once a day. If so few professing Christians are spending time alone with God, it should not be surprising that family worship as a practice among professing Christian families is practically nonexistent.

Forrás/Source: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/04/24/family-worship/ Ford.: wordwatcherdawn