Összetört, földi életek… (Earth’s Broken Things – Selected Quotes)

Krisztus az Ő Királyságát összetört földi életekből építi. A világi uralkodók birodalmaik felépítéséhez csak az erőseket, a sikereseket, a győzteseket voltak hajlandók használni – de Isten nem ilyen: Ő a sikertelenek és a kudarcot vallottak Istene. A menny folyamatosan telítődik megtört földi életekkel, és nincs oly’ megrepedt nádszál, amit Krisztus ne tudna magához venni, hogy helyreállítsa annak áldott, dicső voltát és szépségét. Igen, az Úr felemeli a fájdalmak és szomorúságok sújtotta életet – és olyan hárfává alakítja, amely Istent dicsérő dallamokkal zeng. Az Úr fel tudja emelni a föld legszomorúbb és leginkább kudarcot vallott embereit, és mennyei dicsőségre juttatja őket. – J.R. Miller

*********

Isten összetört dolgokat használ. Csak a feltört talaj az, ami termést tud hozni; csak a meghasított fellegek tudnak esőt adni; csak a széttört gabonaszemek tudnak kenyeret adni; és csak a megtört kenyér tud erőt adni. Csak a darabokra tört alabástrom edényből tud kiáradni a parfüm édes illata. S a keservesen síró Péter az, aki utána még nagyobb erővel tér vissza szolgálni az Urat. –Vance Havner

*********

A mi Istenünk bármilyen eszközökkel, vagy akár azok nélkül is munkálkodik. Az Úr, aki cserépedényekbe helyezi kincsét, gyakran megengedi, hogy e földi korsók kicsorbuljanak és megtöredezzenek, hogy e rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. – Robert Murray McCheyne

*********

„Ne félj, férgecske Jákób,… Új és éles fogú cséplőhengerré teszlek.” – Ézsaiás 41:14-15

Fennállhat-e nagyobb ellentét bármely két dolog között annál, mint amit egy férgecske és egy éles fogú eszköz között láthatunk? A férgecske törékeny: akár egy kő is megsebezheti; egy rajta áthaladó kerék összezúzhatja. Ezzel szemben az éles fogú eszköz képes törni, de meg nem töretik; akár még a sziklába is képes belevésni nyomait. A mindenható Isten pedig át tudja alakítani az egyiket a másikba. Kézbe tudja venni mindazokat – akár egy egész nemzetet is –, akiket csupán a férgecske tehetetlensége jellemez, és saját Szelleme által megerősíti és felruházza őket oly erővel, amely által aztán koruk történelmén nemes kézjegyet tudnak hátrahagyni.

Így hát mi, „férgecskék” bátorodjunk fel! A hatalmas Isten erősebbé tud tenni minket körülményeinknél. Életünk helyzeteit az Úr segítségével mind-mind javunkra alakíthatjuk. Isten ereje által elérhetjük, hogy a nehéz körülmények tisztelettel adózzanak lelkünknek. Még akár a múlt fekete csalódásait is megragadhatjuk, feltörhetjük, és az isteni kegyelem drágaköveit szedegethetjük ki belőlük. Amikor Isten vas-akaratot ad nekünk, úgy tudunk keresztülhajtani a nehézségeken, mint ahogy a vasból készült eke hasítja fel a legkeményebb talajt. “Igen, ilyenné teszlek téged – mondja az Úr. – Én, az Úr, megmondtam!” – Dr. J.H. Jowett

ENGLISH:

Christ is building His kingdom with earth’s broken things. Men want only the strong, the successful, the victorious, the unbroken, in building their kingdoms; but God is the God of the unsuccessful, of those who have failed. Heaven is filling with earth’s broken lives, and there is no bruised reed that Christ cannot take and restore to glorious blessedness and beauty. He can take the life crushed by pain or sorrow — and make it into a harp whose music shall be all praise. He can lift earth’s saddest failure up to Heaven’s glory. – J.R. Miller

*********

God uses broken things. It takes broken soil to produce a crop, broken clouds to give rain, broken grain to give bread, broken bread to give strength. It is the broken alabaster box that gives forth perfume. It is Peter, weeping bitterly, who returns to greater power than ever. –Vance Havner

*********

Our God can work through means or above them. He that puts the treasure into earthen vessels, often allows the vessels to be chipped and broken, that the excellency of the power may be of God, and not of us. – Robert Murray McCheyne

*********

“Fear not, thou worm Jacob, I will make thee a threshing instrument with teeth.” – Isaiah 41:8–14

Could any two things be in greater contrast than a worm and an instrument with teeth? The worm is delicate, bruised by a stone, crushed beneath a passing wheel; an instrument with teeth can break and not be broken, it can grave its mark upon the rock. And the mighty God can convert the one into the other. He can take a man or a nation, who has all the impotence of the worm, and by the invigoration of His own Spirit He can endow them with strength by which they will leave a noble mark upon the history of their time.

And so the “worm” may take heart. The mighty God can make us stronger than our circumstances. We can bend them all to our good. In God’s strength we can make them all pay tribute to our souls. We can even take hold of a black disappointment, break it open, and extract some jewel of grace. When God gives us wills like iron we can drive through difficulties as the iron share cuts through the toughest soil. “I will make thee,” saith the Lord, “and shall He not do it?” – Dr. J.H. Jowett

Source/Forrás: here, here and here, and  an excerpt from Dr. Jowett’s “My Daily Meditation for the Circling Year”, 1914. Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn.

Reklámok

R.M. McCheyne idézetek Jézusról (R.M. McCheyne Quotes on Jesus)

– R.M. McCheyne (1813-1843)

rose rmm

„Úgy fogod találni, hogy Jézus akkor a legdrágább számodra, amikor a világ nem más, csak egy hatalmas, süvöltő pusztaság. Ám Ő ekkor olyan, mint egy rózsa, amely a pusztaság kellős közepén virágzik; egy kőszikla, amely magasan a vihar fölé emelkedik.” [részlet az egyik, 1843. március 9-én írt leveléből]

„Ne irányítsd a szívedet e világnak a virágaira – mert ezek megfakulnak és meghalnak. Sáron Rózsáját és a Völgy Liliomát értékeld mindenekfelett – Ő nem változik! Úgy élj, hogy Krisztus mindenki másnál közelebb legyen hozzád; így, amikor ők elvétetnek, Ő még mindig itt van neked, hogy Őt szerethesd, és hogy Őreá támaszkodj.”

„A világ legtisztább öröme a Krisztus Jézusban való öröm. Amikor kiárad Szelleme, az Ő népe nagyon közeli és tiszta képeket kap az Úr Jézusról. Eszik az Ő testét, és isszák az Ő vérét. Elkezdenek egyen-egyenként, teljes mértékben Belé kapaszkodni. Megízlelik, hogy milyen irgalmas az Úr. Az Ő vére és igazságossága végtelenül tökéletesnek, teljesnek és szabadnak tűnik a lelkük számára. Nagy örömmel lakoznak az Ő árnyékában. Megnyugodnak a kőszikla rejtekében. Az oltalmuk erős, mint a sziklák hadereje. A Szeretettre támaszkodnak. Végtelen erőt találnak Benne a lelkük számára – kegyelmet kegyelemre – mindazt, amelyre csak szükségük lehet a megpróbáltatások és szenvedések óráiban, egészen a végig.”

„Egy sötét órában Jézus még fényesebben ragyog.”

„Jézus egyetlen mosolya képes éltetni lelkemet e múló világ minden vihara és zordsága közepette. Imádkozz azért, hogy Jézust még jobban megismerd!”

„Még nem ismertük meg valójában azt, hogy mennyire értékes Krisztus, ha még nem ragaszkodunk Hozzá mindhalálig!”

„Vágyom a hidegség nélkül való szeretetre; a beárnyékoltság nélküli világosságra; a foltok és ráncok nélküli szentségre. Vágyom arra, hogy Jézus lábainál lehessek, és hogy megmondhassam Neki: mindenem az Övé, és mindig is az Övé leszek.”

„Hát nem érzed-e, hogy a szíved sokkal könnyebb most, hogy már a keskeny úton jársz? Ugye, hogy a keresztény embernek még a legsötétebb órája is nyugodtabb, mint a világ legfényesebbike?”

„Mindig áldásként élem meg azt, amikor a Megváltó elvisz engem, távol a tömegtől, mint ahogyan a vak embert kivitte a városból; ilyenkor elmozdítja a leplet, és elvesz az útból minden elhomályosító ködöt; és az Ő Igéje és Szelleme által egy még mélyebb békességre, és egy még szentebb, Vele való járásra visz engem.”

„Ó, milyen boldog leszel, amikor megtalálod az Urat! Nézz el minden mástól – és nézz Jézusra! Ó, nézz feléje – a megfeszített és feltámadott Megváltóra! Ó, lásd meg az Ő szépségét és szeretetét! Ó, drága, aggódó lélek – abban keresd örömödet, hogy az Úr Jézus befejezett munkájára tekintesz!”

ENGLISH:

“You will never find Jesus so precious as when the world is one vast howling wilderness. Then he is like a rose blooming in the midst of the desolation, a rock rising above the storm.” [Letter: 9 March 1843]

“Set NOT your hearts on the flowers of this world. They shall fade and die. Prize the Rose of Sharon and the Lily of the Valley. He changes not! Live nearer to Christ than to any person on this earth; so that when they are taken, you may have Him to love and lean upon.”

The purest joy in the world is joy in Christ Jesus. When the Spirit is poured down, His people get very near and clear views of the Lord Jesus. They eat His flesh and drink His blood. They come to a personal cleaving to the Lord. They taste that the Lord is gracious. His blood and righteousness appear infinitely perfect, full, and free to their souls. They sit under His shadow with great delight. They rest in the cleft of the rock. Their defense is the munitions of rocks. They lean on the Beloved. They find infinite strength in Him for the use of their soul – grace for grace – all they can need in any hour of trial and suffering to the very end.

“A dark hour makes Jesus bright.”

“One smile from Jesus sustains my soul amid all the storms and frowns of this passing world. Pray to know Jesus better.”

We do not know the value of Christ, if we will not cleave to Him unto death!

“I long for love without any coldness, light without dimness, and purity without spot or wrinkle. I long to be at Jesus’ feet, and tell him I am all his, and ever will be.”

“Do you not feel your heart lighter now as you walk on the narrow way? Is not a Christian’s darkest hour calmer than the world’s brightest?”

“I always feel it a blessed thing when the Savior takes me aside from the crowd, as he took the blind out of the town; removes the veil and clears away obscuring mists, and by his Word and Spirit leads to deeper peace and a holier walk.”

Oh how glad you will be when you find the Lord! Look away from all to Jesus. Oh look to him as a crucified and risen Saviour! Oh get a sight of his beauty and his love! 0 dear anxious soul! seek to have joy by looking at the finished work of the Lord Jesus.

Kapcsolódó bejegyzések/Related articles:

https://igerenezek.wordpress.com/2013/02/22/r-m-mccheyne-az-imadkozasrol-r-m-mccheyne-quotes-on-praying/

https://igerenezek.wordpress.com/2013/01/15/krisztus-szeretete-r-m-mccheyne-idezetek-the-love-of-christ-quotes-by-r-m-mccheyne/

https://igerenezek.wordpress.com/2013/08/17/r-m-mccheyne-idezetek-krisztus-kozbenjarasarol-r-m-mccheyne-quotes-on-christs-intercession/

Forrás/Source: http://christian-quotes.ochristian.com/Robert-Murray-McCheyne-Quotes/page-2.shtml and

http://www.mcheyne.info/quotes.php and

http://www.raptureready.com/resource/mccheyne/mm12.htm.

Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

R.M. McCheyne idézetek Krisztus közbenjárásáról (R.M. McCheyne Quotes on Christ’s Intercession)

– HT: Christian Devotional Readings 

R.M. McCheyne (1813-1843)

rm m 1

„Amikor a régi cimboráid – a régi bűnös kívánságaid és bűneid – sorra megkörnyékeznek, és úgy érzed, hogy már majdnem elmerülsz – akkor mi tud téged megmenteni, te süllyedő bűnös? Csakis egyedül ez: van egy Főpapunk a mennyben, aki támogatni tud téged a szenvedés órájában. Csak ez adhat békességet neked, igen – hogy van egy nagy Főpapunk a mennyben! Amikor haldokolsz, és a barátaid már semmit sem tehetnek érted, és amikor a bűneid szinte kísértetként ágaskodnak fel az ágyad körül – mi tud neked békességet adni? Ez – hogy van Főpapunk a mennyben!”

„Amikor bűnt követek el, van, hogy azt érzem: vonakodom rögtön Krisztushoz menni. Szégyellek Őhozzá menni. Úgy érzem, mintha nem származna jó abból, ha mennék – mintha ilyenkor Krisztust a bűn szolgájává tenné az, hogy én a disznóvályútól egyenesen a legjobb ruhához igyekezem – és sok más, egyéb hasonló kifogásom is van; de meg vagyok győződve arról, hogy ezek mind hazugságok, méghozzá egyenesen a pokolból származók. János ugyanis pont az ellenkezőjével érvel – ‘És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus’; ott van a Jeremiás 3:1 is; és még vagy ezernyi hasonló igehely szól e magatartás ellen. Bizonyos vagyok benne, hogy nincsen sem békesség, sem biztonságos kimenekülés a bűnök mélyéből, csak akkor, ha közvetlenül magához az Úr Jézus Krisztushoz megyünk. Ez az Isten szerint való út a békességhez és a szentséghez. S bár ez bolondságnak tűnik a világ és a megsötétült szív számára – de mégis: az út ez!”

„Krisztus folyamatosan közbenjár érettünk a mennyekben, az Isten jobbján – ez bátorítson bennünket.”

„Ha hallanám, ahogyan Krisztus imádkozik értem a mellettem lévő szobában, milliónyi ellenségtől sem félnék. De a távolság egyáltalán nem számít! Ő most is imádkozik értem!”

ENGLISH:

“When old companions, old lusts, and sins crowd in upon you, and when you feel that you are ready to sink, what can save you, sinking sinner? This alone – I have a high priest in heaven, and he can support in the hour of affliction. This alone can give you peace – I have a high priest in heaven. When you are dying – when friends can do you no good – when sins rise up like spectres around your bed – what can give you peace? This – ‘I have a high priest in heaven.’” 

“I feel, when I have sinned, an immediate reluctance to go to Christ. I am ashamed to go. I feel as if it would do no good to go–as if it were making Christ a minister of sin, to go straight from the swine-trough to the best robe–and a thousand other excuses; but I am persuaded they are all lies, direct from hell. John argues the opposite way – ‘If any man sin, we have an advocate with the Father;’ Jeremiah 3:1 and a thousand other scriptures are against it. I am sure there is neither peace nor safety from deeper sin, but in going directly to the Lord Jesus Christ. This is God’s way of peace and holiness. It is folly to the world and the beclouded heart, but it is the way.”

“Christ is always interceding at the right hand of God in the heavenly places, let us take comfort in that.”

“If I could hear Christ praying for me in the next room, I would not fear a million enemies. Yet distance makes no difference. He is praying for me.”

Kapcsolódó bejegyzések/Related articles:

https://igerenezek.wordpress.com/2013/02/22/r-m-mccheyne-az-imadkozasrol-r-m-mccheyne-quotes-on-praying/

https://igerenezek.wordpress.com/2013/01/15/krisztus-szeretete-r-m-mccheyne-idezetek-the-love-of-christ-quotes-by-r-m-mccheyne/

Forrás/Source: http://christian-quotes.ochristian.com/Robert-Murray-McCheyne-Quotes/page-2.shtml and

http://www.mcheyne.info/quotes.php and

http://sermonsandsongsdotorg.com/2013/08/16/i-have-a-high-priest-in-heaven-robert-murray-mccheyne/ Ford.: wordwatcherdawn