Tartsd a gyökereidet jól megöntözve! (Keep the Roots Watered by Charles Ebert Orr)

Ugye, gyakran megcsodálsz egy-egy fát a zöld lombozata szépségéért és a zamatos gyümölcsei pazar bőségéért? Van, hogy még barátaidnak is beszélsz a fa gyönyörű voltáról, és arról, milyen jóságos az Úr, hogy ilyen remek ajándékokat ad az embereknek; de talán nem is gondolsz arra, hogy megemlítsd a fa érdes, ormótlan gyökereit, melyek mélyen a földben rejtőznek. Ám ez a növény minden kellemességét és életét – a gyökerének köszönheti! A lombja azért üde, zöld és ragyogó, mert gyökerei mélyen beásódnak a vízzel jól ellátott, termékeny talajba. S a gyümölcse zamatos íze szintén a gyökereiből fakad, amik jó mélyen lenyúlnak a föld sötét, hallgatag üregeibe.

Mindeközben lehet, hogy eszedbe jut egy-egy olyan ismerősöd is, akiknek arcát, sokszor úgy látod, mintha mindig egyfajta sugárzó dicsőség világítaná meg. Óhatatlanul is csodálattal tekintesz rájuk. A szavaik titkos erővel bírnak, és mintha minden nemes érzületedet felébresztenék benned. Egy magasabb, mennyeibb életre emelnek fel. Szavaik, tetteik és arckifejezésük olyan hatással vannak rád, hogy szinte megfeledkezel a világ dolgairól, és úgy érzed, mintha angyalok társaságához csatlakoztál volna. Az ilyen emberek egy rejtett, titkos gyökér-élettel rendelkeznek, ami ezt a sajátos vonzerőt létrehozza a látható, hétköznapi életükben. A szívük mélyén egy titkos laboratórium húzódik meg, ahol azon szépség, dicsőség és illatok vegyítődnek össze, melyek aztán gazdagon kiáradnak majd az egész valójukból. Itt, e titkos helyen történik az, hogy a belső életük gyökerei megragadják a mennyei kegyelem gazdagságát – és beisszák annak áradó folyamait. Az Istennel való gyakori és csendes közösségükben mély gyökeret eresztenek, majd tovább folytatják életüket, de úgy, hogy közben fent, az ágaikon gyümölcsöt teremnek. Míg mások a világ dolgait vitatják meg barátaikkal – ők Istennel találkoznak a kegyelem kertjében, ahol édes, fűszeres illatok terjengenek, és ahol tömjéntől és mirhától illatozik a levegő. E helyen válnak ők a gyümölcsök pazar bőségétől megrakottá, és azon édes illattól átitatottá, melyet aztán magukkal visznek a világba. Olyanok ők, mint folyóvíz mellé ültetett fák, melyek levelei el nem hervadnak.

Ó, szeretett vándor-társam, jól ügyelj arra, hogy a belső embered gyökerei mindig jól megöntözöttek legyenek! Engedd, hogy szíved gyökerei az élet vizének gyöngyöző vizéből ihassanak. Ne felejtsd el: az Istenért végzett hatékony munka inkább abban áll, amilyenek vagyunk, semmint csak abban, amiket teszünk. Ne láss neki a munkádnak üres kosárral! A munkálkodásod csak akkor lesz valóban eredményes, ha azt megelőzi egy mély és csendes, Istennel való bensőséges közösség. Soha ne gondold azt, hogy olyan sok tennivalód van, hogy már nincs túl sok időd imádkozni. Egyórányi tevékenység, amit a Szentlélek csendes, titkos ereje által felruházva végzel – többet ér, mint egynapi munka, a saját erőlködésedből. Tartsd a gyökereidet jól megöntözve! – Charles Ebert Orr (1844-1913)

ENGLISH:

How often you admire a tree for the loveliness of its green foliage and the profusion of its luscious fruit. You speak to your friend of the beauty of the tree and of the goodness of God in bestowing such a gift to men; but perhaps you do not speak nor even think of the coarse, unsightly roots hidden deep in the ground. But that tree owes its beauty and its life — to roots! The foliage is bright and fresh and green — because the roots are burrowing deep in a rich and well-watered soil. The flavoring of the fruit is generated by the roots down in the dark and silent chamber of the earth.

Perhaps there comes to your mind, some whose faces you always see lit up with a radiant glory. You cannot fail to admire them. Their words contain a secret power and seem to awaken in you all that is noble. They seem to lift you into a higher life. From their words, their actions, and their countenances — flows an influence that causes you to forget the things of earth — and makes you feel as if you had joined the society of angels. Such ones have a secret hidden root-life that generates this peculiar charm in their visible life. Down in their hearts is a secret laboratory, where the fragrance and beauty and glory that flow out of their lives are compounded. There the roots of their inner life take hold upon the riches of heaven’s grace — and drink in of the waters that flow. In their oft and silent communion with God, they take root downward, and then they go forth into life and bear fruit upward. While others are talking with their friends about the things of earth — they meet with God in the garden of graces, where the sweet spices flow out and the frankincense and myrrh scent the air, and there they become laden with a profusion of fruits and impregnated with a sweet fragrance, which they bear out into the world. They are like the tree planted by the rivers of water, whose leaf does not wither.

O beloved pilgrim, see that the roots of your inner being are well-watered. Let them drink in the sparkling waters of life. Remember, effectual work for God consists more in being, than in doing. Do not go about in your labor with an empty basket. It is only when you go out from deep and silent communion with God, that your labor will be effectual. Never think that you have so much to do, that you have not much time for prayer. An hour’s work done in the quiet, secret power of the Spirit — is worth more than a day of your own efforts. Keep the roots well-watered!  – Charles Ebert Orr (1844-1913)

Source/Forrás: An excerpt from Charles Ebert Orr’s “How to Live a Holy Life”, http://gracegems.org/D/how_to_live_a_holy_life.htm. Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok