Az evangélium legjobb hirdetője (The best preacher of the gospel by Theodore Cuyler)

Grace Gems

Egy őszinte, állhatatos, szent jellem a hét minden napján egy prédikáció. Az istenfélő, kegyes keresztény pedig – aki tiszta szívű, s akit a világ be nem mocskolt – a legjobb hirdetője az evangéliumnak. Az ébredés, amelyre oly igen nagy szükségünk van, nem más, mint a gyakorlati istenfélő életben való megújulás. A vasárnapi igehirdetés nem elég; a “hét minden napján hirdetett” élet-prédikációkra van szükség!

Nézzünk csak igazából a dolgok mélyére: a jó emberi jellem egyedüli alapja nem más, mint a megújult szív – egy olyan szív, amelyben Jézus Krisztus él; egy olyan szív, amely Krisztus parancsainak szokásszerűen engedelmeskedik. Az ilyen ember tetteit a mély, maradandó Jézus-szeretete motiválja. S ebből a gyökérből fakad azután az, hogy mindennap odaszánja magát azon dolgokra, amelyek tiszták és becsületesek, kedvesek és jó hírűek. Krisztusba mélyen belegyökerezve ez az ember meg nem rendül. Nem hajlik a mesterkedésekre, és ellene áll a kísértéseknek. A világ az ilyen embert nem tudja megingatni. Merthogy az ilyen embert egyáltalán nem érdekli az, hogy a világ könnyelmű, változó szokásait kövesse – hanem, hogy szent Mestere akaratát megtegye.

“Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” Róm. 12:1-2

ENGLISH:

An honest, consistent, holy character–is a sermon all the week. The godly Christian–pure of heart and unspotted by the world–is the best preacher of the gospel. The revival which is most urgently needed–is a revival of practical godliness. Sunday preaching is not enough; we need more “sermons all through the week.”

Let us go down to the core. The only basis of good character is a renewed heart–a heart in which Jesus Christ lives, a heart which is in the habit of obeying Christ’s commandments. Such a man draws his motives of action from his deep, abiding love to Jesus. Up from the very roots–comes his daily devotion to those things which are pure and honest and lovely and of good report. Rooted into Christ, he is not easily shaken. He does not bend to trickery or yield to temptation. The world cannot move such a man. What does he care for its changing, frivolous fashions; his fashion is to do the will of his holy Master.

“Therefore, I urge you, brothers, in view of God’s mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God–this is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.” Romans 12:1-2

Részlet/An excerpt from Theodore Cuyler, “Wayside Springs from the Fountain of Life”, 1883, művéből. Source/Forrás: http://gracegems.org/29/wayside_springs.htm Az illusztráció forrása: http://www.flickr.com/ Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok