Növekszik-e benned az alázatosság? (Are You Increasing in Humility? – Selected Quotes)

„Igaz kereszténynek, ám mégsem alázatosnak lenni – ez egy ellentmondás!” – Richard Baxter (1615–1691)
***********
Thomas Brooks (1608–1680) az alázatosságról:

Megfigyelhetjük, hogy nem a sas és az oroszlán, e bátor teremtmények, lettek áldozatként felajánlva Istennek, hanem a gyenge bárány és a galamb – kifejezendő azt, hogy Isten nem a büszke és fennhéjazó lelkekre tekint; hanem az alázatos, szegény, megvetett lelkeket fogadja el Isten.
A legkiválóbb épületeknek van a legmélyebb alapja; a legjobb balzsam az, amelyik legalulra süllyed; azok a búzakalászok és faágak, amelyek a leginkább teli vannak és a terméstől leginkább roskadozóak, hajolnak a legmélyebbre; és ugyanilyenek azok a lelkek is, akik a leginkább megrakottak a mennyei éden gyümölcseivel.
Valaki egyszer megkérdezett egy filozófust arról, hogy szerinte Isten mely dolgokkal foglalatoskodik; és ő azt válaszolta, hogy Isten egész munkája nem más, mint az alázatosak felemelése és a felfuvalkodottak megalázása.
A büszkeség más bűnök csökkenésével növekszik, és azok pusztulása által fellendül. A sátán igen alattomos: el tudja érni, hogy az ember büszke legyen a saját kegyes tulajdonságaira – el tudja érni, hogy az illető büszke legyen arra, hogy ő nem büszke.
A büszkeség egy olyan bűn, amely az emberi lelket a legrosszabb bűnökbe taszítja. A büszkeség: díszes nyomor, titkos méreg, elrejtett csapás. A megtévesztés kiforralója, a képmutatás anyja, az irigység szülője, a szentség ruhamolya, a szívek megvakítója, a gyógyszerek bajokká alakítója, és az orvosságok betegségekké fordítója.
A büszkeség a sátán betegsége. Olyannyira alantas betegség, hogy Isten inkább látná azt, hogy az Ő legkedvesebb gyermekeit az ördög ütlegeli, semmint hogy büszkeségükben olyanok legyenek, mint a sátán (2Kor. 12: 7).
***********
Andrew Murray (1828–1917) az alázatosságról:

„A legnagyobb próbája annak, hogy a szentség, amelyre elmondásunk szerint törekszünk, s melyet el akarunk érni, valóban igazság és élet – az, hogy ez a szentség egy folyamatosan növekvő alázatosságot hoz-e létre bennünk. Nálunk, embereknél, ugyanis az alázat az, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy Isten szentsége bennünk lakozhasson és átragyoghasson rajtunk. Az álszentség legfontosabb ismérve az alázatosság hiánya. A legszentebb lesz a legalázatosabb.” 
„Az alázatosság az a táska, melybe Krisztus beleteszi az Ő kegyelmének gazdagságát. A szentségünk egyetlen tévedhetetlen ismérve: az Isten és az emberek előtti, minket jellemző alázatosság. Az alázat a szentség virága és szépsége.” 
**********

„Régen úgy gondoltam, hogy Isten ajándékai olyan polcokon vannak, melyek egymás fölött helyezkednek el, és minél magasabbra növünk a keresztény jellemünkben, annál könnyebben el tudjuk érni ezeket. Mostanra viszont már arra jöttem rá, hogy Isten ajándékai olyan polcokon vannak, melyek egymás alatt helyezkednek el, és hogy ez nem a magasabbra növés kérdése, hanem a mélyebbre hajlásé – és lefelé, mindig lefelé kell hajolnunk ahhoz, hogy az Ő legjobb ajándékait megkaphassuk.” – F.B. Meyer (1847–1929) 

**********
Ne akarj emlékműveket emelni magadnak! (J.R. Miller)

„Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből” Fil. 2:3

Nincs oly’ kegyes tulajdonság egy keresztény életében, amely fényesebben ragyogna, mint az alázatosság. Amikor csak bejön az ÉNÜNK – az mindig elcsúfítja azon munka szépségét, amellyel éppen foglalatoskodunk. Törekedj arra, hogy munkádat csendesen végezd! Ne próbáld meg a figyelmet felhívni magadra, hogy tudasd az emberekkel: ezt vagy azt a jó dolgot te tetted. Elégedj meg azzal, hogy a te áldásokban gazdag életedet ‘beletöltsd’ mások meggyengült és megfáradt életébe, látva, mekkora áldás ez nekik, és hogy szentebbé lesznek ezáltal – majd vonulj vissza, és hagyd, hogy Krisztusé legyen ezért minden dicsőség. Azért munkálkodj, hogy Isten elismerését kivívd, és még ekkor se gondolkozz túl sokat a jutalmadról. Törekedj arra, hogy áldás legyél mások számára – és soha ne a magad előmenetelén gondolkozz. Ne aggódj amiatt, vajon kapsz-e elismerést a munkádra nézve; se ne akarj emlékműveket emelni magadnak – hanem legyél elégedett azzal, hogy jót cselekszel, Krisztus Nevében!

„Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.” Kol. 3:12
„Mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel!” 1Pét. 5:5

ENGLISH:

“It is a contradiction to be a true Christian and not humble.” – Richard Baxter (1615–1691)
***********
Quotes on humility by Thomas Brooks (1608–1680):

It is very observable that the eagle and the lion, those brave creatures, were not offered in sacrifice unto God, but the poor lamb and dove, to denote that God regards not high and lofty spirits; but meek, poor, contemptible spirits God will accept.
The choicest buildings have the lowest foundations; the best balsam sinks to the bottom; those ears of corn and boughs of trees that are most filled and best laden, bow lowest; so do those souls that are most laden with the fruits of paradise.
One asked a philosopher what God was doing; he answered, that his whole work was to lift up the humble, and to cast down the proud.
Pride grows with the decrease of other sins, and thrives by their decay. Satan is subtle; he will make a man proud of his very graces—he will make him proud that he is not proud.
Pride is a sin that will put the soul upon the worst of sins. Pride is a gilded misery, a secret poison, a hidden plague. It is the engineer of deceit, the mother of hypocrisy, the parent of mercy, the moth of holiness, the blinder of hearts, the turner of medicines into maladies, and remedies into diseases.
Pride is Satan’s disease. It is so base a disease, that God would rather see his dearest children buffeted by Satan, than that in pride they should be like to Satan (2 Cor. xii. 7). – Quotes by Thomas Brooks (1608-1680)
***********
Quotes on humility by Andrew Murray (1828–1917):

“The greatest test of whether the holiness we profess to seek or to attain is truth and life will be whether it produces an increasing humility in us. In man, humility is the one thing needed to allow God’s holiness to dwell in him and shine through him. The chief mark of counterfeit holiness is lack of humility. The holiest will be the humblest.” 
“Humility is a bag into which Christ puts the riches of His grace. The one infallible test of our holiness will be the humility before God and men which marks us. Humility is the bloom and beauty of holiness.” 
**********
“I used to think that God’s gifts were on shelves one above the other and that the taller we grew in Christian character, the more easily we should reach them. I find now that God’s gifts are on shelves one beneath the other and that is not a question of growing taller, but of stooping lower and that we have to go down, always down to get His best ones.” ― F.B. Meyer (1847–1929)
**********

Building Monuments to Yourself! (J.R. Miller)

“Do nothing out of selfish ambition or vain conceit” Philippians 2:3

No grace shines more brightly in a Christian, than humility. Wherever SELF comes in — it mars the beauty of the work we are doing. Seek to do your work quietly. Do not try to draw attention to yourself, to make people know that you did this or that beautiful thing. Be content to pour your rich life into other wasted, weary lives, and see them blessed and made more holy — and then withdraw and let Christ have the honor. Work for God’s approval, and even then, do not think much about reward. Seek to be a blessing to others — and never think of self-advancement. Do not worry about credit for your work, or about building monuments to yourself; be content to do good in Christ’s name. – J.R. Miller

“Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved — clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.” Colossians 3:12
“All of you, clothe yourselves with humility toward one another” 1 Peter 5:5

Source/Forrás: An excerpt from Thomas Brooks’, Smooth Stones taken from Ancient Brooks, https://www.wordsearchbible.com/products/20392/sample_text;

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/03/04/the-way-of-humility/;

https://igerenezek.wordpress.com/2012/03/05/az-alazatossag-utja-the-way-of-humility-by-andrew-murray/;

http://www.gracegems.org/2012/12/monument.html;

http://www.gracegems.org/08/07/work.html;

http://www.goodreads.com/author/quotes/6446816.F_B_Meyer; and here. Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Ez a szeretet fog téged magához ölelni, mindörökké! (That love will eternally embrace you! by Richard Baxter)

– Gracegems

Kis dolog-e vajon a szemedben az,
hogy Isten szeret téged — az, hogy…
gyermeke,
társa,
szeretete tárgya,
és gyönyörűsége vagy
a Dicsőség Királyának?

Ó, keresztény, hidd el ezt, és gondolkozz rajta — azon, hogy téged
egy egész örökkévalóságon át fognak ölelni ennek az öröktől való, és mindörökké tartó szeretetnek karjai! — Ez a szeretet, amely elhozta Isten szeretett Fiát…
a mennyből a földre;
a földről a keresztre;
a keresztről a sírba;
a sírból a dicsőségbe;
ez a szeretet, amely…
fáradt volt,
és éhes,
megkísértetett,
megvetett,
megkorbácsolt,
arcul vert,
megköpdösött,
megfeszített,
és átszegezett;
ez a szeretet, amely…
böjtölt,
imádkozott,
tanított,
gyógyított,
sírt,
izzadott,
vérzett,
és halált szenvedett –

Ez a szeretet fog téged magához ölelni, mindörökké!

ENGLISH:

Is it a small thing in your eyes 
to be loved by God—to be . . .
  the child, 
  the spouse,
  the love,
  the delight 
of the King of glory? 

Christian, believe this, and think about it—you 
will be eternally embraced in the arms of the 
love which was from everlasting, and will extend 
to everlasting—of the love which brought the 
Son of God’s love . . .
  from heaven to earth;
  from earth to the cross;
  from the cross to the grave;
  from the grave to glory;
that love which was . . .
  weary,
  hungry,
  tempted,
  scorned,
  scourged,
  buffeted,
  spit upon,
  crucified,
  pierced;
that love which . . .
    fasted, 
    prayed, 
    taught, 
    healed, 
    wept, 
    sweat, 
    bled, 
    died. 

That love will eternally embrace you!

Forrás/Source: http://www.gracegems.org/04/that_love.html Ford.: wordwatcherdawn

Isten komoly, megfontolt imádata (The Serious Worship Of God by Richard Baxter)

– Samuel at Gilgal („Gilgáli Sámuel”)

Richard Baxter-t idézve:

Richard Baxter“Emlékezz annak az Istennek a tökéletességére, akit imádsz; arra, hogy Ő Szellem, és hogy ezért Őt szellemben és igazságban kell imádnunk; arra, hogy Ő a legnagyszerűbb és legfélelmetesebb, és ezért Őt komolyan és tiszteletteljes módon kell imádnunk. Nem szabad könnyelműen kezelnünk Őt, és nem szabad komolytalanul, játszadozva, vagy felszínesen, csak a szánkkal tisztelnünk Őt. Emlékezz arra, hogy Ő a legszentebb, a legtisztább és leginkább féltékenyen szerető, és ezért tisztaságban kell Őt imádnunk; arra, hogy Ő mindig itt van velünk, és hogy minden nyilvánvaló és leplezetlen Őelőtte, akivel nekünk dolgunk van. Isten ismerete és az Ő mindent látó, szent jelenlétéről való megemlékezés a leghatékonyabb fegyverek a képmutatás ellen.”

Forrás: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/03/19/the-serious-worship-of-god/ Ford.: wordwatcherdawn