Hazafelé… 3. rész (On Our Way Home… – Selected Quotes, part 3)

A pusztaságból egy gyönyörű ligetbe! (J.R. Miller)

Amikor Kaliforniába utaztunk, sok száz kilométernyi kietlen pusztaságon kellett átmennünk. A forró homok szinte izzott és égett a nap sugarainak melegétől. Eső arrafelé alig esik, és semmi sem terem meg azon száraz, terméketlen tájon, kivéve a mindenhová szétfutó, hamuszürke cserjéket és vad kaktuszokat. A vonatunk pedig egyre csak zötyögött, hosszú órákon keresztül, a fojtogató por és az egyhangú pusztaság közepette.

Végül aztán egy sokkal szebb és dúsabban termő vidék peremére értünk be. S hamarosan már Dél-Kalifornia pompás ligetei között haladtunk – ahol tele volt minden virágokkal, illatokkal és gyümölcsökkel; irdatlan mennyiségű rózsák, mindenféle-fajta virágok, narancsligetek, díszfák csoportjai, szőlőskertek és pálmafák ékeskedtek mindenhol. Egyetlen óra alatt magunk mögött hagytuk a sivár pusztaságot – és beléptünk a világ legpazarabb kerti bőségébe!

És ugyanez a helyzet sok keresztény esetében is, amikor itt hagyják e szegény földi világot, és belépnek a mennybe. Itt a földön rengeteg megpróbáltatásban, nyomorúságban, küszködésekben, keserű könnyekben, csalódásokban, igazságtalanságokban, nehézségekben és gondokban van részük. E keményen dolgozó, pusztai munkásoknak olybá tűnik, mintha az élet egy sivatag lenne. Még csak friss vizű források sem buzognak fel az útjuk mentén, hogy őket egy kicsit felfrissítenék. A forró, aszályos tájakon nem terem meg semmi; nincs, amivel szívük éhségét csillapítani tudnák.

Ó, milyen csodás is lesz a menny e fáradt utasoknak, mikor végre belépnek oda – és mindörökre maguk mögött hagyják e földi lét kietlen pusztaságát! Egyetlen óra leforgása alatt átmennek a hőségből, küzdelemből és a földi lét szomorúságainak keserűségéből – az áldott öröklétbe, a tökéletes szeretetbe és a menny soha meg nem szűnő örömébe!

„Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.” 1Kor. 2:9

**********
A menny az a „gyönyörű föld”, amely felé minden keresztény zarándok utazik. Most még a világ pusztaságában vagyunk, ahol a viszontagságok szelei fújnak ránk, és a szomorúság viharai söpörnek végig ösvényünkön. De ez a jelenlegi, földi világ nem az otthonunk. A menny felé menetelünk, a dicsőség földjére. Üdvösségünk Kapitánya vigyáz ránk, így jövünk fel a pusztaságból, és hamarosan az Isten dicső hegyén állunk meg!

Azon hely felé utazunk, mely felől az Úr ezt mondta: „Nektek adom azt”. Isten Igéje igaz. Minden egyes, a földön valaha is élő szentet, Isten átvisz ebbe a mennyei világba, ahol Jézus uralkodik az Ő teljes dicsőségében. Viduljon fel hát szívetek, ti elcsüggedt szentek! Lássátok meg azon boldog világot, ahol Megváltótok uralkodik, és ahol nemsokára ti is vele együtt uralkodtok majd! – David Addison Harsha (1827-1895)

ENGLISH:

From Desert to Garden! (J.R. Miller)

In traveling to California, we passed over hundreds of miles of the dreariest desert. The hot sands glowed and burned under the sun’s rays. Rain scarcely ever falls, and nothing grows on the arid wastes except straggling sagebush and wild cacti. On and on our train rolled, hour after hour, amid choking dust and unrelieved desolation. 

At length, however, we began to pass into the first fringes of luxuriance, and soon we were in the midst of the garden splendors of Southern California—flowers, fragrance, and fruit, masses of roses and flowers of all kinds, orange groves, clumps of ornamental trees, vineyards, and palm trees. In an hour we had left behind us the dreary desert–and had entered the richest garden luxuriance of the world! 

It is just so with many Christians, in leaving this poor world for Heaven. Here on earth are trials, afflictions, struggles, strifes, bitter tears, disappointments, injustices, hardships and cares. Life seems all desert to these desert toilers. No springs of fresh water burst up along the way to refresh them. Nothing grows in the hot arid fields, to be food for their heart hunger. 

What must Heaven be to these weary ones, when they enter it—leaving forever behind them the dreary desolation of this world? In an hour they will pass from the heat, strife, and bitterness of earthly sorrow—into the eternal blessedness, the perfect love, and the unbroken joy of Heaven!

“No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined—what God has prepared for those who love Him!” 1 Corinthians 2:9

**********
Heaven is that ‘pleasant land’ to which all Christian pilgrims are traveling. We are now in a wilderness world, where the winds of adversity blow upon us, and the tempests of sorrow sweep along our pathway. But this present world is not our home. Our march is heavenward; to the glorious land. Guided by the Captain of our salvation, we are coming up from the wilderness, and our feet shall soon stand on the glorious mount of God.

We are journeying unto the place of which the Lord said, ‘I will give you.’ God’s Word is true. Every saint that has lived on earth shall be brought to this heavenly world, where Jesus reigns in all His glory. Cheer up then, you drooping saints! View that happy world where your Savior reigns, and where you are shortly to reign with Him! – David Addison Harsha (1827-1895)

Source/Forrás: http://www.gracegems.org/2013/03/desert.htmlhttp://gracegems.org/Books2/dh29.htm. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok