A Biblia üzenete 221 szóban! (The Message of the Bible in 221 Words by D. A. Carson)

Isten szuverén, természetfeletti és személyes Isten, aki teremtette az egész világegyetemet, beleértve minket is, akik az Ő képmását hordozzuk. Nyomorúságunk oka a lázadásunk, az Istentől való elidegenedésünk, amely, Isten igen nagy hosszútűrése ellenére is, az Ő csillapíthatatlan haragját vonja maga után. 

Ám Isten, pontosan azért, mert személyisége legfőbb lényege a szeretet, magához ragadta a kezdeményezést, és előkészítette az Ő Fia eljövetelét azáltal, hogy felemelt egy népet, akikkel szövetségi rendelkezések által – templomi istentisztelet, áldozat-bemutatások és papság rendszere, illetve királyok és próféták működése által – megismertetett egy pár dolgot abból, hogy Ő mit is tervez, és hogy melyek is az Ő elvárásai. 

Amikor eljött az idők teljessége, eljött az Ő szent Fia, és emberi formát vett fel. Első eljövetelekor nem azért jött, hogy ítéljen, hanem hogy megmentsen: az Ő népe halálával meghalt, majd feltámadt a halálból, és visszatérve mennyei Atyjához, elküldte nekünk a Szent Szellemet, mint az Őáltala számunkra megszerzett végső, legjobb ajándék foglalóját és biztosítékát – s e végső ajándék nem más, mint mindörökké tartó boldogság magának Istennek a szent jelenlétében, egy új mennyben és egy új földön, az igazság hazájában. 

A másik alternatíva viszont az, hogy mindörökre kizáratunk Isten jelenlétéből, a pokol kínjai közepette. Amit az embereknek – férfiaknak és nőknek is – tenniük kell, mielőtt még túl késő lenne: meg kell térniük, és hinniük kell Krisztusban. A másik lehetőség viszont az evangéliumnak való ellenszegülés. (Róm. 10:16; 2Thessz. 1:8; 1Péter 4:17)

ENGLISH:

God is the sovereign, transcendent and personal God who has made the universe, including us, his image-bearers. Our misery lies in our rebellion, our alienation from God, which, despite his forbearance, attracts his implacable wrath. 

But God, precisely because love is of the very essence of his character, takes the initiative and prepared for the coming of his own Son by raising up a people who, by covenantal stipulations, temple worship, systems of sacrifice and of priesthood, by kings and by prophets, are taught something of what God is planning and what he expects. 

In the fullness of time his Son comes and takes on human nature. He comes not, in the first instance, to judge but to save: he dies the death of his people, rises from the grave and, in returning to his heavenly Father, bequeaths the Holy Spirit as the down payment and guarantee of the ultimate gift he has secured for them—an eternity of bliss in the presence of God himself, in a new heaven and a new earth, the home of righteousness. 

The only alternative is to be shut out from the presence of this God forever, in the torments of hell. What men and women must do, before it is too late, is repent and trust Christ; the alternative is to disobey the gospel (Romans 10:162 Thessalonians 1:81 Peter 4:17). 

Forrás/Source: http://www.desiringgod.org/blog/posts/the-message-of-the-bible-in-221-words and http://www.challies.com/quotes/the-message-of-the-bible. Source of illustration: http://i.ytimg.com/vi/LEZKrOfAaqQ/0.jpg Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok