A szentség anatómiája (The Anatomy of Holiness by Kevin DeYoung)

– HT: The Gospel Coalition

Mit is jelent pontosan az a kifejezés, hogy ‘szentnek lenni’? Milyen jellemzői is vannak?

Itt egy meghatározás, amelyen mindenképpen érdemes elgondolkodni: tekintsd úgy, hogy a tested megszentelődése nem más, mint az istenfélő magatartásban (kegyességben) való növekedésed, azaz:

 • Az elme megtelik Isten ismeretével, és arra irányul, ami jó és helyénvaló.

 • A szemek elfordulnak az érzékiségtől, és iszonyodnak a rossznak még a látványától is.

 • A száj igazságot szól, nem vesz részt pletykálkodásban, rágalmazásban, és nem beszél közönségesen, vagy trágár módon.

 • A szellem komoly és megfontolt, állhatatos és szelíd.

 • A lélek Jézusban nyugszik és örvendezik.

 • Az izmok a krisztusi erényekre törekednek és ezekért dolgoznak keményen.

 • A szív telve van örömmel a reménytelenség helyett; türelemmel az ingerlékenység helyett; kedvességgel a harag helyett, alázatossággal a büszkeség helyett; és háládatossággal az irigység helyett.

 • A nemi szervek tisztaságban vannak megőrizve, és az egy férfi és egy nő közötti házasság magánszférájára vannak fenntartva.

 • A lábak az alázatosok felé mozdulnak, és eltávolodnak az értelmetlen konfliktusoktól, megosztásoktól és vad mulatozásoktól.

 • A kezek készek gyorsan segíteni a rászorulókon, és készenlétben állnak arra, hogy bármikor imádságra legyenek összetéve.

Amikor megfeledkezem arról, hogy miről is szól valójában a szentség, jó alaposan végigmérem magam, a fejemtől a lábamig, és megemlékezem arról, mit is vár el tőlem Isten. És ami még ugyanilyen fontos: arról sem felejtkezem el, hogy kicsoda Krisztus, és hogy kivé is formál engem!

ENGLISH:

What exactly does it mean to be holy? What does it look like?

Here’s one to think about it: consider growth in godliness as the sanctification of your body.

 • The mind is filled with the knowledge of God and fixed on what is good.

 • The eyes turn away from sensuality and shudder at the sight of evil.

 • The mouth tells the truth and refuses to gossip, slander, or speak what is coarse or obscene.

 • The spirit is earnest, steadfast, and gentle.

 • The soul rests and rejoices in Jesus.

 • The muscles toil and strive after Christlike virtue.

 • The heart is full of joy instead of hopelessness, patience instead of irritability, kindness instead of anger, and humility instead of pride, thankfulness instead of envy.

 • The sexual organs are pure, being reserved for the privacy of marriage between one man and one woman.

 • The feet move toward the lowly and away from senseless conflict, divisions, and wild parties.

 • The hands are quick to help those in need and ready to fold in prayer.

When I lose track of what holiness is actually about, I try to scan down the body from head to toe and remember what God desires from me. And just as importantly, I need to remember who Christ is and is making me to become.

Forrás/Source: http://thegospelcoalition.org/blogs/kevindeyoung/2012/04/13/the-anatomy-of-holiness/ Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok