Csak egyetlen életem van! (I Have Only One Life! – Selected Quotes)

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt. 90:12)

„Forog a föld, mindig egy-egy új napba érkezik”, és mikor estefelé az árnyak újra az otthonomba terelnek engem, akkor tudom: ez a nap is mindörökre tovaillant a múltba, és hogy minden egyes óra úgy adatik nekem, hogy azt csak egyszer élhetem meg. A percek átpereghetnek az ujjaimon, óvatlanul és kihasználatlanul, hogy elveszítsem azokat. Ez a mai nap csak egyszer lett rám bízva. Körültekintéssel fogom-e hát ezen kis idő-részemet eltölteni – vagy pedig eltékozlom, engedve, hogy gondatlan ujjaimon át a percek aláhulljanak?

Frances Willard*, mikor még csak a Northwestern-i Női Egyetem egyik hallgatója volt, ezt írta a naplójába: „Dr. Foster az egyetemi kápolnában tartott beszéde végeztével e szavakkal csukta össze Bibliáját: ‘Testvéreim, a legtöbb ember számára az élet: egy kudarc.’ E szavak akkor ott mélyen belém ivódtak; mily sok szomorúság rejlik e gondolatban; mennyi könny és gyötrelem húzódik meg emögött. ‘Ó, Istenem, aki uralkodsz odafenn, kérlek segíts, hogy az életem értékes lehessen – hogy majd legyenek olyan emberek, akik megköszönik Neked azt, hogy én éltem és fáradoztam!’”

Ha egy tucatnyi életem lenne, akkor talán megengedhetném magamnak, hogy ezekből egyet eltékozoljak – de csak egyetlen életem van, hogy azt befektessem jó dolgokba, vagy pedig elveszítsem egyszer s mindenkorra.

“Az életünk csak egy,
s hamar elrohan, elmegy.
Mit Krisztusért tettünk –
csak az marad meg.”

**********

Azon a napon, 1874-ben, amikor David Livingstone-t a westminsteri apátságban eltemették, London utcáin emberek ezrei tolongtak, akik mind azért jöttek, hogy az úttörő misszionárius emléke előtt leróják kegyeletüket. A tömegben ott volt egy szegényesen öltözött, elhanyagolt külsejű idős férfi is, aki keservesen sírt. Valaki odament hozzá, és megkérdezte, ő vajon miért sír, mikor pedig mindenki azért jött, hogy a híres halott emléke előtt tisztelegjen. „Elmondom, miért sírok – felelte az idős ember. – Davie (Livingstone) és én ugyanabban a faluban születtünk, ugyanabba az iskolába jártunk, ugyanabba a vasárnapi iskolába mentünk, és ugyanabban a szövőműhelyben is dolgoztunk. De aztán Davie erre ment, én meg amarra; és most őt egy egész nemzet tiszteli, és én pedig itt vagyok elhanyagoltan, ismeretlenül és gyalázatban. Én már semmi mást nem várhatok, csak azt a sírhelyet, ami a részegeseknek jut.”

„Taposd meg a sötétség minden erejét, és nyerd meg a jól végigküzdött napot!” – Charles Wesley

„Mint ahogyan egy jól megélt nap boldog alvást hoz, egy jól megélt élet boldog halált hoz!”

**********

Szánjuk oda magunkat hittel az Úrnak, élő áldozatként,
egy olyan mennyei látással, ami a csillagokon túlra néz;
szeressük az Ő Királyságát; legyünk készen Vele szenvedni a kereszten;
égjen bennünk azon bátorság, hogy emberek millióit érhessük el,
és a remény, hogy Krisztusért még hatalmasabb dolgok történjenek;
örömmel merjünk hát nagy tetteket véghezvinni az Úrért,
Istennek e hajóútján, mely visz minket, a még feltérképezetlen tájak felé.

(Newton H. Chiang)

ENGLISH:

“So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.” (Psalm 90:12)

“EARTH ROLLS Onward into Day,’” and when the shadows fold me in again at the evening time, this day will have slipped away forever into the past, Each hour is given me to live but once. Minutes can trickle through my fingers carelessly, unused, and be lost. This day is entrusted to me but once. Shall I spend my portion of time carefully, or waste it, or lose it through careless fingers?

Frances Willard, when a student in Northwestern College for Women, wrote in her journal: “Dr. Foster closed the Bible after his discourse at the university chapel yesterday, with these words: ‘Brothers, with most men life is a failure.’ The words impressed me deeply; there is sorrow in the thought; tears and agony are wrapped up in it. ‘Oh, Thou who rulest above, help me that my life may be valuable – that some human being shall yet thank Thee that I have lived and toiled!’”

If I had a dozen lives to live I might afford to waste one of them, but l have only one life to invest or lose.

“Only one life, ’twill soon be past
Only what’s done for Christ will last.”

**********

On the day in 1874 when David Livingstone was buried in Westminster Abbey the streets of London were lined with thousands seeking to pay respect to the memory of the pioneer missionary. In the crowd was noticed an old man, poorly clad, ragged, and weeping bitterly. Some one went to him and asked him why he was weeping when all were seeking to honor the illustrious dead. “I’ll tell you why,” the old man replied. “Davie (Livingstone) and I were born in the same village, brought up in the same day school and Sunday school, and worked together at the same loom, But Davie went that way, and l went this; now he is honored by the nation, and l am neglected, unknown, and dishonored. l have nothing to look forward to but a drunkard’s grave.”

“Tread all the powers of darkness down, and win the well-fought day!” – Charles Wesley

“As a well spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death.”

**********

Let us with faith consecrate ourselves as living sacrifices,
With vision to look beyond the stars,
With love for his Kingdom to suffer with Him on the cross,
With courage to reach the millions.
With hope we expect greater things for Christ,
With joy we dare to attempt great things in
the unchartered voyage of Cod.

(Newton H. Chiang)

*Frances Willard (1839–1898), amerikai pedagógus, a nők választójogáért harcoló és a társadalmi újításokért küzdő, antialkoholista reformátor volt.

Source/Forrás: Excerpts from Mrs. Charles E. Cowman’s “Mountain Trailways for Youth”, 1947. Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn. (Note to my readers: this is the same as my previous post, which, due to some technical issues, I have decided to post again. Thank you for your understanding. God bless you.)  

Reklámok