Mi az életünk célja? (What is the aim of life? – Selected Quotes)

„Mi az életünk célja? Az életünk célja nem az, hogy jót cselekedjünk – jóllehet sokan ezt gondolják. És nem is az, hogy lelkeket nyerjünk meg – jóllehet én egykor ezt gondoltam. Az életünk célja az, hogy megcselekedjük Isten akaratát. Ez összhangban lehet azzal, hogy lelkeket nyerünk meg, vagy, hogy jókat cselekszünk, ám az is lehet, hogy nem. Ha nincs más egyéb ambíciónk Isten akaratán túlmenően, az életünk már akkor is sikeres lenne, mert az egyetlen nagyszerű dolog az életben az, ami Isten akarata benne. Bármely ember életének maximum teljesítménye az, hogy megcselekedte Isten akaratát!” – Henry Drummond, skót evangélista, író és tanító (1851–1897)

„A mi mennyei és kiváltságos elhívásunk nem más, mint Isten akaratának megcselekvése Isten ereje által és Isten dicsőségére!”  – J.I. Packer

„Az egyetlen dolog, mely méltó arra, hogy igazán törődjünk vele, Isten akarata, és ez az akarat ugyanaz, akár ebben a világban, akár a következendőben.”  – George MacDonald, skót író, költő és keresztény szolgálattevő (1824 –1905) 

***********

„Mi Isten akarata az életemre nézve?” (John MacArthur)

„Hogyan tudja egy döntéseket hozó személy felismerni, hogy mi Isten akarata?”

„Isten akaratát nem úgy kell érteni, hogy az egy olyan titok, melyet nekünk kell felfedezni. Isten akarja, hogy megértsük az Ő akaratát – sokkal jobban akarja ezt, mint ahogyan mi akarjuk. Mindig világossá teszi az Ő akaratát azok számára, akik engedelmes szívvel keresik azt.

Isten akaratának kérdéskörével kapcsolatban a tényleges problémák nagy részét a Szentírás megoldja számunkra. A Biblia kijelenti azt, hogy Isten akarata mindannyiunk számára, hogy a következők legyünk:

Üdvösségre jutottak
(1Tim. 2:3-4; 2Pét. 3:9)

Szent Lélekkel beteljesedettek
(Eféz. 5:17-18)

Megszentelődöttek
(1Thessz. 4:3-7)

Alávetettek
(1Pét. 2:13-15)

Szenvedők
(Fil. 1:29; 2Tim. 3:12)

Ha mindezek a dolgok igazak az életedre nézve, akkor te már megtehetsz mindent, amit csak akarsz. A Zsolt. 37:4 azt mondja, „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.” Ez azt jelenti, hogy ha a feljebb felsorolt öt dologban folyamatosan hozzáigazodsz Isten akaratához, akkor Ő olyan vágyakat ad majd a szívedbe, melyek az Ő akaratát fogják tükrözni. Tehát nyugodtan tedd meg mindazt, amit csak meg akarsz tenni!”

ENGLISH:

“What is the end of life? It is not to do good, although many of us think so. It is not to win souls, although I once thought so. The end of life is to do the will of God. That may be in the line of winning souls or doing good, or it may not be. It we could have no ambition past the will of God, our lives would be successful, because the only great thing in life is what of God’s will there is in it. The maximum achievement of any man’s life is to have done the will of God.” – Henry Drummond, Scottish evangelist, writer and teacher (1851–1897)

“Our high and privileged calling is to do the will of God in the power of God for the glory of God.”  – J.I. Packer

“The only thing worth a man’s care is the will of God, and that will is the same, whether in this world or the next.”  – George MacDonald, Scottish author, poet and Christian minister (1824 –1905) 

***********

“What Is The Will Of God For My Life?” (by John MacArthur)

“How does a person making decisions know what is the will of God?”

“The will of God is not meant to be a secret we must uncover. God wants us to understand His will far more than we want to understand it. He always makes His will clear to those who seek it with an obedient heart.

Most of the real problem areas in the question of God’s will are settled for us in Scripture. The Bible reveals that it is God’s will for all of us to be:

Saved
(1 Timothy 2:3-4; 2 Peter 3:9)

Spirit-filled
(Ephesians 5:17-18)

Sanctified
(1 Thessalonians 4:3-7)

Submissive
(1 Peter 2:13-15)

Suffering
(Philippians 1:29; 2 Timothy 3:12)

If all those things are true in your life, you may do whatever you want. Psalm 37:4 says, “Delight yourself in the Lord; and He will give you the desires of your heart.” That means that if you are conforming to God’s will in all the five ways listed above, He will place in your heart desires that reflect His will. So do what you want to do!”

Source/Forrás: An excerpt from Mrs. Charles E. Cowman’s “Missionary Warrior”, 1989. page 29; J.I. Packer’s “Rediscovering Holiness”, Kindle Edition; Quotes by George MacDonald in “Beautiful Thoughts”; and http://www.gty.org/Resources/Questions/QA139; http://www.erictyoung.com/2010/08/12/what-is-the-will-of-god-for-my-life-by-john-macarthur/. Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

A keresztény élet: Az önmagunknak való meghalás (The Christian Life: Dying to Self)

 – by John MacArthur

Mit is jelent ez: önmegtagadó életet élni, és önmagunk számára meghalni? Mit jelent ez valójában? Végiggondoltad-e már ezt valaha is? Tekints erre például így:

Amikor mások elhanyagolnak, nem bocsátanak meg neked, vagy szándékosan semmibe vesznek, s ez fáj neked, és bánt a mellőzöttség, de a szíved mégis boldog, mert méltónak ítéltettél arra, hogy Krisztusért szenvedj – az az önmagadnak való meghalás.

Amikor jót teszel, és mégis becsmérelnek; amikor kívánságaidat keresztülhúzzák, tanácsaidat figyelmen kívül hagyják, és véleményedet kigúnyolják, de nem engeded, hogy harag gerjedjen szívedben, és nem véded meg magad, hanem az egészet türelmesen, szeretetteljes csendben elviseled – az az önmagadnak való meghalás.

És amikor kedvesen és türelmesen elviselsz bármely gyalázatot, bármely rendszertelenséget, bármely bosszúságot; amikor meg tudsz állni szemtől szembe a butaságokkal, szertelenségekkel és lelki érzéketlenségekkel, és elviseled azokat, ahogyan Jézus is tette – az az önmagadnak való meghalás.

Amikor elégedett vagy bármilyen étellel, bármennyi pénzzel, bármely öltözékkel, bármilyen éghajlattal, bármely társasággal, vagy éppen magányossággal, és bármely, Isten akaratából bekövetkező hirtelen változással – az az önmagadnak való meghalás.

És amikor már egyáltalán nem az érdekel, hogy mindenképpen megemlítsd magad egy beszélgetés során, vagy hogy felsorold a saját jó tetteidet; és nem a másoktól jövő dicséretre áhítozol; és amikor valóban szeretnéd, hogy ismeretlen legyél – az az önmagadnak való meghalás.

Amikor látod, hogy a testvéred jól boldogul, és szükségei csodálatos módon be lesznek töltve, és őszintén tudsz vele együtt lélekben örülni, nem érzel irigységet, és soha nem vonod kétségbe Istent, jóllehet a te szükségeid nagyobbak és még betöltésre várnak – az az önmagadnak való meghalás.

És amikor el tudsz fogadni helyreigazítást és feddést egy olyan személytől, aki jelentéktelenebb, mint te, és alázatosan bevallod magadnak és kifelé is, hogy igaza van, és szívedben nyoma sincs megbántottságnak vagy lázadásnak – az az önmagadnak való meghalás.

…Te meghaltál-e már önmagad számára?

ENGLISH:

What does it mean to live a life of self‑denial, dying to self? What does that really mean? Have you ever thought about that? Think of it this way.

When you are neglected, unforgiven, or when you are purposely set at naught and you sting and you hurt with the insult of that oversight, but your heart is happy, being counted worthy to suffer for Christ, that is dying to self.

When your good is evil spoken of, when your wishes are crossed and your advice is disregarded and your opinions are ridiculed, and you refuse to let anger rise in your heart or even defend yourself, you take it all patiently in loving silence, you’re dying to self.

And when you lovingly and patiently bear any disgrace, any irregularity, any annoyance, when you can stand face to face with folly and extravagance and spiritual insensitivity, and endure it as Jesus did, that is dying to self.

When you are content with any food, any money, any clothing, any climate, any society, any solitude, any interruption by the will of God, that is dying to self.

And when you never care to refer to yourself in conversation or record your own good works, or itch after commendation from others, and when you truly love to be unknown, that is dying to self.

When you see your brother prosper and have his needs wondrously met, and can honestly rejoice with him in spirit and feel no envy and never question God, though your needs are greater and still unmet, that is dying to self.

And when you can receive correction, and reproof from one of less stature than yourself and humbly admit inwardly as well as outwardly that he’s right and find no resentment and no rebellion in your heart, that is dying to self.

Are you dead yet?

Source/Forrás: John MacArthur. Winning by Losing: The Paradox of Discipleship. Sermon delivered on October 24, 1982. http://www.erictyoung.com/2013/08/28/the-christian-life-dying-to-self/ and http://www.gty.org/resources/print/sermons/2321 Ford.: wordwatcherdawn