Munkára fel, testvéreim! (Get To Work! – Selected Quotes)

Munkára fel, testvéreim! (C.H. Spurgeon)

Ó, keresztény testvéreim, nem fogjátok túlzottan megdicsőíteni Istent – hacsak tényleg bele nem fektetitek minden erőtöket az Úr útjaiba, odaszánva testeteket, lelketeket és szíveteket – az egész valótokat! – az Úr Jézus Krisztus szolgálatára. S ennek megtételéhez nem szükséges otthagynotok családjaitokat, vagy üzleteiteket, vagy a világi jellegű elfoglaltságaitokat. Hiszen mindezekben is tudjátok Istent szolgálni. Sőt, e körülmények gyakran előnyös helyzetet teremtenek a lehetőségeket illetően – amiket nektek kell megragadnotok. 

Nem tud lelkeket megnyerni az, aki maga is félig alszik. A csatát, melyet az Úr Jézusért kell megharcolnunk, olyanoknak kell végigküzdeniük, akik teljesen ébren vannak, és akiket Isten Szentlelke megelevenített. „Eredj fiam, munkálkodjál ma…” (Mát. 21:28) Igen ám, de ne úgy, hogy csak eltanítgatsz egy kicsit a vasárnapi iskolában. Ne úgy, hogy igehirdetősdit játszol. Ne úgy, hogy mások lelkére beszélsz ugyan az utcasarkokon, s ki is osztogatsz egy pár traktátust, de csak ímmel-ámmal. „Eredj, fiam, munkálkodj!” Szíveddel-lelkeddel dolgozz! Ha e munkát megéri elvégezni, akkor megéri jól elvégezni; és ha megéri jól elvégezni, akkor megéri, hogy még jobban munkálkodj, mint valaha. És még ekkor is érdemes arra, hogy még ennél is jobban végezd – mert mikor már megtetted a tőled telhető maximumot, még mindig lesz valami több, melynek megtételére igyekezhetsz – mivelhogy a legjobbak legjobbika is túl kevés egy ilyen Istennek és egy ilyen szolgálatnak! „Eredj, fiam, munkálkodj!” – C.H. Spurgeon

**********

Légy buzgóságos a jónak cselekvésében! (J.C. Ryle)

Ha szeretnénk növekedni a kegyelemben, és még több reménységgel bírni, akkor még nagyobb szentségre kell törekednünk az életünkben és viselkedésünkben. Ez egy alázatra indító lecke, mellyel igenis foglalkoznunk kell – olyan téma, melyet nem lehet elégszer elővenni. Ugyanis az Istennel való, bensőséges járásunk és a hitéletünk adta vigasz elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ezt soha ne felejtsük el! Igazán mondom, az Úr házában számtalan edény tompaságba süppedt és ütött-kopottá vált…

Mikor körülnézek, azt látom, hogy sok olyan dolog hiányzik belőlünk, melyeket pedig Jézus szeret.

Hiányolom a mi Mesterünk szelídségét és kedvességét – közülünk sokan nyersek, durva természetűek és nyíltan kritikusak vagyunk másokkal szemben, s közben azzal áltatjuk magunkat, milyen hűségesek vagyunk.

Hiányolom az igazi bátorságot abban, ahogyan Krisztusról vallást teszünk mások előtt – gyakran többre tartjuk a hallgatás idejét, mint a szólásét.

Hiányolom az igazi alázatot – közülünk nem sokan szeretjük a legalacsonyabb helyet elfoglalni, és mindenkit nagyobbra értékelni saját magunknál, illetve elfogadni, hogy az erőnk gyengeségben lesz teljes.

Hiányolom az igazi, törődő szeretet – közülünk csak alig páran bírnak azon önzetlen lelkülettel, amely nem a magáét keresi; kevesen vannak, akiket mások boldogsága jobban érdekel, mint saját érzelmeik és boldogságuk.

Hiányolom az igazi, háládatos lelkületet – panaszkodunk, morgolódunk és idegeskedünk; azon morfondírozunk, mely dolgokkal nem rendelkezünk még; és megfelejtkezünk azokról, melyekkel viszont már bírunk. Ritkán vagyunk elégedettek.

Hiányolom a világtól való, határozott különválást – a határvonal gyakran elmosódik. Sokunk olyan, mint a kaméleon: mindig felöltjük az éppen aktuális társaságunk színeit, és annyira hasonulunk az istentelenekhez, hogy az embernek igencsak erőltetnie kell a szemét, hogy bármi különbséget észrevegyen.

Olvasó, ezeknek nem így kellene lenniük. Ha még több reménységet szeretnénk, akkor legyünk még buzgóságosabbak a jónak cselekvésében! – J.C. Ryle

**********

Vajon üres kézzel jelenjek-e meg? 

 

Vajon üres kézzel jelenjek-e meg,

majdan ott, az üvegtenger mellett,

mikor az örök trón előtt állok meg?

Vajon szégyen kell-e, hogy búsítsa szívemet,

ahogy nevemre felelek, de oly munkám nincs,

melyet Megváltóm sajátjának tekinthet?

 

Ó, a sajnálkozás de elfogna engem,

ha Urammal találkoznom úgy kellene,

hogy minden, rám bízott tálentumát elvesztegettem;

és nincs, ki ezt mondhatná, egy árva lélek se:

„Úgy örülök, hogy utamba kerültél –

a bűnösök Barátjáról nekem te beszéltél!”

 

Hálámat tehát hadd mutassam úgy meg,

drága Uramnak, ki engem annyira szeretett,

hogy munkálkodom, míg beköszönt az este;

hogy szeretet-ajándékom, legyen bármily csekély,

a mennyei honba elvihessem én,

és kezem üres ne legyen, ha a hívás elér.

 

Az aratás napjai, ha majd véget érnek,

hadd halljam Mesterem, amint mondja nékem,

„Isten hozott, hű munkásom – hajlékod már készen!”

Hadd legyenek hát nálam aranyló kalászok,

érett, szép gyümölcsök, nem hervadt virágok,

mikor áldott Megváltóm előtt majd megállok. 

 

Mikor az élet-könyvek sorra megnyittatnak,

és mindenki tettei jól megpróbáltatnak,

hadd legyen a hónál fehérebb tetteim jegyzéke;

mikor végigfutottam már a földi pályám,

hadd halljam Őt így: „Jól munkálkodtál!

Az örök szeretet jutalmaz – vedd hát koronád!”

(Neal A. McAulay és Maud Frazer)

ENGLISH:

Get to Work! (C.H. Spurgeon)

Oh, Christian men and women, you will not glorify God much unless you really put your strength into the ways of the Lord, and throw your body, soul, and spirit—your entire manhood and womanhood—into the work of the Lord Jesus Christ. To do this you need not leave your families, or your shops, or your secular engagements. You can serve God in these things. They will often be vantage grounds of opportunity for you, but you must throw yourself into it. 

A man does not win souls to Christ while he is himself half asleep. The battle that is to be fought for the Lord Jesus must be fought by men who are wide awake and quickened by the Spirit of God. “My son, go work to-day.” Do not go and play at teaching in Sunday schools. Do not go and play the preacher. Do not go and play at exhorting people at the corners of streets, or even play at giving away tracts. “My son, go work.” Throw thy soul into it. If it is worth doing it is worth doing well; and if it is worth doing well, it is worth doing better than you have ever done it yet; and even then it will be worth doing better still, for when you have done your best you have still to reach forward to a something far beyond; for the best of the best is all too little for such a God and for such a service. “My son, go work.” – C.H. Spurgeon

**********

Be Zealous Regarding Good Works (J.C. Ryle)

If we want to grow in grace and have more hope, we must seek more holiness in life and conversation. This is a humbling lesson to dwell upon—but one that cannot be dwelt upon too much. There is an inseparable connection between a close walk with God, and comfort in our religion. Let this never be forgotten. Truly, many of the vessels in the Lord’s house are very dull and dingy.

When I look around, I see many things missing among us, which Jesus loves.

I miss the meekness and gentleness of our Master—many of us are harsh, rough-tempered, and overly critical of others, and we flatter ourselves that we are faithful.
I miss real boldness in confessing Christ before men—we often think much more of the time to be silent, than the time to speak.
I miss real humility—not many of us like to take the lowest place, and esteem everyone better than ourselves, and our own strength perfect weakness.

I miss real charity—few of us have that unselfish spirit, which seeks not its own—there are few who are not more taken up with their own feelings and their own happiness than that of others.

I miss real thankfulness of spirit—we complain, and murmur, and fret, and brood over the things we have not, and forget the things we have. We are seldom content.

I miss decided separation from the world—the line of distinction is often rubbed out. Many of us, like the chameleon, are always taking the color of our company we become so like the ungodly, that it strains a man’s eyes to see the difference.
Reader, these things ought not so to be. If we want more hope, let us be zealous regarding good works. – J.C. Ryle

**********

Shall I Empty-Handed Be?

 

Shall I empty-handed be

When beside the crystal sea

I shall stand before the everlasting throne?

Must I have a heart of shame

As I answer to my name,

With no works that my Redeemer there can own?

 

What regret must then be mine,

When I meet my Lord divine,

If I’ve wasted all the talents He doth lend,

If no soul to me can say,

“I am glad you passed my way;

For ‘twas you who told me of the sinner’s Friend.”

 

If my gratitude I’ll show

Unto Him who loves me so,

Let me labor till the evening shadows fall;

That some little gift of love

I may bear to realms above,

And not empty-handed be when comes the call.

 

When the harvest days are past,

Shall I hear Him say at last,

“Welcome, toiler, I’ve prepared for you a place”?

Shall I bring Him golden sheaves,

Ripened fruit, not faded leaves,

When I see the blessed Saviour face to face?

 

When the books are opened wide,

And the deeds of all are tried,

May I have a record whiter than the snow;

When my race on earth is run,

May I hear Him say, “Well done!

Take the crown that love immortal doth bestow.”

(Neal A. McAulay and Maud Frazer)

Source/Forrás:

http://gracegems.org/24/Ryle_where_are_you.htm; http://www.thedailyspurgeon.com/2012/11/get-to-work.html; and an excerpt from Mrs. Charles E. Cowman’s “Missionary Warrior”, 1928. Source of illustration: here.  Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok

Krisztusban nyugodj meg – és akkor valóban nyugalmat találsz! (Rest in Christ—and so rest indeed! – Selected Quotes)

J.C. Ryle szavaival:

Hadd tanácsoljalak titeket mind, akik azon igyekeztek, hogy a világban találjatok nyugalmat. Hadd adjak tanácsot neked: gyere, és Krisztusban keress megnyugvást! Nincs otthonod, oltalmad, menedéked és osztályrészed. A betegség és a halál hamarosan utolérhet – és te még felkészületlen vagy. Fogadd meg tanácsomat: Krisztusban keress nyugalmat! Nála elegendő, sőt, bőséges megnyugvást találsz. Mert kicsoda az, aki Nála keresett volna nyugalmat, és nem talált? Egyszer egy haldokló walesi fiú mondta ezt, tört angolsággal: „Jézus Krisztus elegendő mindenki számára!” Légy tisztában minden kiváltságoddal, te, aki már Krisztushoz jöttél! Lábad alatt stabil talaj van; kezed biztos támasz tartja. Már most megpihentél, és nyugalmad még sokkal bőségesebb lesz!

Hadd szóljak most azokhoz, akik még nem jöttek Krisztushoz. Miért nem jössz? Miféle lehetséges magyarázatot tudsz adni késlekedésedre? Milyen ürügyet tudsz felhozni jelenlegi magatartásodra?

Azt mondod, nincs erre szükséged? Hogyan? Nincs egy bűnöd sem, melyre bűnbocsánat kellene – egy vétked sem, melyet elfedezni kellene? A teljes érzéketlenségnél nincs rosszabb lelkiállapot. Vigyázz, nehogy arra ébredj majd egykoron, hogy „Távozz tőlem!”

Azt mondod, boldog vagy Krisztus nélkül? Nem hiszek neked – tudom, hogy nem vagy az. Csak nem mersz belenézni a szívedbe – félsz belekutatni lelkiismeretedbe. Boldogságod csak olyan, mint a kereskedőé, aki már tönkrement, de mégsem nézi meg könyvelését. Krisztuson kívül nincs igaz boldogság!

Jól vigyázz! Minden reggel szörnyű veszély leselkedik rád. A pokol szélénél állsz. Jöhet egy láz, baleset, a betegség valamely csapása, hogy elvigyen – és örökre elveszett vagy. Ó, fogadd meg intő szavaimat: menekülj, hogy életet nyerhess. Fuss, menekülj Krisztushoz!

Hadd szóljak azokhoz is, akik még nem jöttek Krisztushoz – de majd egyszer szeretnének. Csodálkozom elbizakodottságodon. Ki vagy te, hogy a „majd egyszer”-ről beszélsz? Egy héten belül lehet, hogy már nem is vagy az élők sorában. Ki vagy te, hogy a „majd egyszer”-ről beszélsz? Lehet, hogy soha többé nem lesz már akaratod vagy lehetőséged erre – ha a mai napot elszalasztod. Meddig ácsorogsz ott, két lehetőség között ingadozva? Úgyis Krisztushoz kell jönnöd valamikor – valamely nap; miért ne most? Minél tovább maradsz távol, annál kevesebb esélye lesz annak, hogy egyáltalán Hozzá gyere; és annál kevesebb boldogságod lesz a világban. „Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék.” (Zsid. 4:1)

Sokan vannak olyanok, akik úgy gondolták, majd öreg korukra az Úrhoz jönnek – de túl sokáig halasztották. Ha, mint a bibliai lévita, halasztgatod utazásodat, míg végül aztán beesteledik, ne csodálkozz azon, ha a nap már lement, s te még messze vagy otthonodtól. Gyere hát most!

Hadd szóljak most azokhoz, akik már valóban Krisztushoz jöttek. Lehet, hogy gyakran elcsüggedsz, és nyugtalan lesz szíved. Miért? Mert nem lakozol folyamatosan Krisztusban, és nem egyedül csak Benne keresel nyugalmat és békességet. Elkóboroltál a karámból – nem csoda hát, hogy kimerülten, fájós lábakkal és fáradtan térsz vissza. Gyere újra az Úr Jézushoz, és újítsd meg Vele a szövetséget! Higgy nekem, még ha olyan sokáig élnél is, mint Matuzsálem, akkor sem tudnál soha túljutni ezen az igazságon: „Bűnös, aki Krisztus kegyelme által megmenekült”. És gondold csak meg, mi lesz a bűnösök végső sorsa…

Krisztusban nyugodj meg tehát – és akkor valóban nyugalmat találsz! (J.C. Ryle)

**********

Minden küszködő, megterhelt bűnösnek Jézus ezt mondja: „Gyere Hozzám, és nyugalmat találsz.” De van sok fáradozó és nehéz terhektől roskadozó hívő is. Számukra is áll ugyanez a meghívás. Jól figyelj Jézus szavaira, különösen, ha a szolgálat terhe nehezedik rád, nehogy félreértsd szavait! Nem azt mondja, hogy „Menj, munkálkodj tovább!” – ahogyan azt te esetleg gondolnád. Ellenkezőleg, azt mondja, „Állj meg, és fordulj vissza; gyere Hozzám és pihenj meg!” Krisztus egyetlen megterhelt embert sem küldött el soha – soha! –, hogy az csak dolgozzon tovább; és soha, soha, nem küldött el senkit, aki éhes, kimerült, beteg vagy bánatos volt, hogy csak menjen tovább szolgálni. Az ilyen embereknek a Biblia csakis ezt mondja: „Gyere, gyere, gyere!” – Hudson Taylor

ENGLISH:

With the words of J.C. Ryle:

Be advised, everyone of you who is now seeking rest in the world. Be advised, and come and seek rest in Christ. You have no home, no refuge, no hiding place, no portion. Sickness and death will soon be upon you—and you are unprepared. Be advised, and seek rest in Christ. There is enough in Him and to spare. Who has tried and did not find? A dying Welsh boy said, in broken English, “Jesus Christ is plenty for everybody.” Know your privileges, all you who have come to Christ. You have something solid under foot and something firm under hand. You have a rest even now, and you shall have more abundantly.

Let me speak to those who have not yet come to Christ. Why do you not come? What possible reason can you give? What excuse can you show for your present conduct?

Will you tell me you have no need? What! no sin to be pardoned—no iniquity to be covered over! There is no state so bad as that of utter insensibility. Beware, lest you only awake to hear the word “Depart!”

Will you tell me you are happy without Christ? I do not believe you. I know you are not. You dare not look into your heart—you dare not search your conscience. It is the happiness of a tradesman who is bankrupt and does not look at his books. There is no true happiness outside of Christ!

Take heed. Every morning you are in awful danger. You stand on the brink of hell. Let a fever, an accident, an attack of disease carry you off—and you are lost forever. Oh! take the warning. Escape for your life. Flee, flee to Christ!

Let me speak to those who have not come to Christ—but mean to some day. I marvel at your presumption. Who are you, that talk of some day? You may be dead in a week. Who are you that talk of some day? You may never have the will or opportunity, if not today. How long will you go on halting between two opinions? You must come to Christ some time—some day; why not now? The longer you stay away, the less chance there is of your coming at all; and the less happiness will you have in the world. “Take heed, therefore, lest, a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it.”

Many meant to have come in their old age—but put it off until too late. If like the Levite you put off your journey until late in the day, you must not wonder if the sun has gone down when you are far from home. Come now.

Let me speak to those who have come to Christ indeed. You are often cast down and disquieted within you. And why? Just because you do not abide in Christ and seek all rest and peace in Him. You wander from the fold: no wonder you return weary, footsore, and tired. Come again to the Lord Jesus and renew the covenant. Believe me, if you live to be as old as Methuselah, you will never get beyond this: a sinner saved by the grace of Christ. And think of the sinner’s end.

Rest in Christ—and so rest indeed! 

**********

“To every toiling, heavy-laden sinner, Jesus says, Come to me and rest. But there are many toiling, heavy-laden believers, too. For them this same invitation is meant. Note well the words of Jesus, if you are heavy-laden with your service, and do not mistake it. It is not, Go, labor on, as perhaps you imagine. On the contrary, it is stop, turn back, Come to me and rest. Never, never did Christ send a heavy laden one to work; never, never did He send a hungry one, a weary one, a sick or sorrowing one, away on any service. For such the Bible only says, Come, come, come.” – Hudson Taylor

Source/Forrás: http://karebearlv.wordpress.com/2013/09/29/rest-in-christ-and-so-rest-indeed/;
http://www.gracegems.org/24/Ryle_come_unto_me.htm;
http://www.thebereancall.org/content/come-me-and-rest;
Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Tényleg úgy olvasod a Bibliát, ahogyan kellene? Jó tanácsok J.C. Ryle-tól… (Words of Counsel on Reading the Bible by J.C. Ryle)

Egy olyan világban élsz, melyben a lelked folyamatos veszélynek van kitéve. Minden oldalról nyomul rád az ellenség. Még a saját szíved is megcsal téged. Számos rossz példa vesz körül. A sátán folyton azon munkálkodik, hogy félrevezessen. És mindennek tetejébe még rengeteg, mindenféle-fajta hamis tanítás is burjánzik, és hamis tanítók tömkelege is található. Mindez nagy veszélyt jelent számodra!

Ahhoz, hogy biztonságban legyél, jól fel kell szerelkezned – méghozzá olyan fegyverekkel, melyeket Isten adott neked, hogy segítségedre legyenek: telítened kell az elmédet a Szentírással! Ez jelenti ugyanis azt, hogy jól felszerelt vagy.

Szerelkezz fel tehát Isten írott Igéjének alapos ismeretével; olvasd az Igét rendszeresen! Kerülj közeli barátságba a Bibliáddal… Ha elhanyagolod a Bibliádat, én nem tudok neked más olyan dolgot mondani, amely meg tudna védeni a tévedésektől, ha történetesen egy hihetőnek tűnő, ám hamis tan szószólójába vagy hamis tanításba botlasz. Tedd alapszabályoddá, hogy semmit sem hiszel el – kivéve, ha azt be lehet bizonyítani a Szentírásból. Egyedül a Biblia tévedhetetlen… Tényleg annyit használod a Bibliádat, mint amennyire használnod kellene?

Korunkban sokan vannak, akik elhiszik ugyan a Bibliát, ám igen keveset olvassák. Mit mond a lelkiismereted: te is egyike vagy ezen embereknek?

Ha igen, akkor az a típusú hívő vagy, aki valószínűleg csak igen csekély segítséget fogsz kapni a Bibliából a szükség idején. A megpróbáltatások idején pedig rostálás is történik… A Bibliából származó vigasztalásaid tárháza egy nap lehet, hogy igencsak fogytán lesz!

Ha pedig ez így van, akkor te egy olyan ember vagy, aki nem valószínű, hogy erősen meg fogsz alapozódni az igazságban. Azon sem lepődnék meg, ha azt hallanám, hogy kétségek és kérdések gyötörnek a hitbeli bizonyosságodat, a kegyelmet, hitet, az állhatatosságot és egyéb dolgokat illetően. Az ördög igen régi és ravasz ellenség. Elég jól tudja idézni a Szentírást, amikor csak úgy hozza kedve. Tehát, ha nem vagy kellőképpen felszerelt a fegyvereidet illetően ahhoz, hogy alapos csatát tudjál vívni vele… akkor a kardod igencsak lazán áll majd kezedben!

Ha pedig ez így van, akkor te egy olyan ember vagy, aki az életed folyamán nagy valószínűséggel sok hibát fogsz majd elkövetni. Azon sem lepődnék meg, ha azt hallanám, hogy gondjaid vannak a házasságodban, a gyermekeiddel, a családod viselkedése terén, és arra nézve, kikkel tartasz fenn barátságot. A világ, melyen keresztülhajózol, tele van sziklákkal, zátonyokkal és homokzsákokkal. Te pedig nem vagy kellőképpen jártas sem a világítótornyokat, sem a térképeket illetően!

Ha pedig ez így van, akkor te egy olyan ember vagy, akit nagy valószínűséggel bizonyos időkre hamis tanítók sodornak majd el. Azon sem lepődnék meg, ha azt hallanám, hogy eme okos és ékesszóló emberek, akik meggyőző erővel tudják bemutatni hamis tanaikat, tévedésekbe visznek téged. Nincs meg az igazság nehezéke hajódon, így nem is csoda, hogy ide-oda hányódsz, mint parafa a hullámok tetején.

Mindezek tehát igen kellemetlen helyzetek. Azt akarnám, hogy ezektől mind megmenekülj. Fogadd meg a tanácsot, amit ma ajánlok neked: ne csak egy kicsit olvasd a Bibliádat – hanem nagyon is sokat… Ne felejtsd el: igen sok az ellenséged. Legyél tehát jól felszerelt!

**********

Thomas Watson (1620–1686) idézetek a Szentírásról:

Isten Igéje az a csillag, amely elvezérel bennünket a menny felé!

A Szentírás az a mező, ahol az „igen értékes Igazgyöngy” el van rejtve.

A Szentírás a leggyönyörűbb ékszer, amelyet Krisztus itt hagyott nekünk. 

Az Ige annyira tele van jósággal, igazsággal és szentséggel, hogy nem lehelhette senki más, csak Isten! 

Az Ige az Ő képmását viseli. 

Az Igében nincsen elírás. 

Az Ige az Igazságosság Napjának sugara. 

Az Ige egy kristályfolyam, amely az Élet Forrásától ered.

Az Ige azon dolgokat ajánlja figyelmünkbe, melyek „igazak, kedvesek és jó hírűek”.

A „Léleknek ez a kardja” levágja a bűnöket!

A Szentírás tornyából – a bűn fejére malomkövet dobnak! 

A Szentírás az a Királyi Törvény, amely nemcsak a tetteket követeli meg – hanem az érzelmeket is. 

Hol található ilyen szentség – mint amilyen e Szent Bányából van kiásva? Ki más lehetne a szerzője – ha nem maga Isten?

Isten Igéje minden viszály döntőbírája – és a tévedhetetlenség kősziklája! Minden igazságot a Szentírás próbakövéhez kell hozni vizsgálatra!  

Ez az áldott Könyv megtölti az elmét ismerettel – és a szívet kegyelemmel! 

Isten a két kőtáblára a saját ujjával írt. Ha Isten vette a fáradságot, hogy írjon – akkor mi is vegyük a fáradságot, hogy azt elolvassuk!

A Szentírás gyémántok hegye – és igazgyöngy-nyaklánc, amely a keresztényt díszíti és Istent dicsőíti. 

A Szentírás igen hasznos minden dolgunkra nézve. El van csüggedve a hívő? Itt van az ő „vigasza, hogy örülni tudjon a lelke”! A sátán támadja? Itt van neki a „Lélek kardja”, hogy azzal álljon ellene! 

A Szentírás az a tengeri Térkép, amelynek útmutatása szerint elhajózik a hívő az örökkévalóságba!

A Szentírás a keresztény Napórája, amelyhez igazítja életét!

A Szentírás a keresztény Mérlege, amelyen megméri minden cselekedetét!

A Szentírás a keresztény Térképe, melynek útmutatása szerint jár minden nap!

ENGLISH:

“You live in a world where your soul is in constant danger. Enemies are round you on every side. Your own heart is deceitful. Bad examples are numerous. Satan is always labouring to lead you astray. Above all false doctrine and false teachers of every kind abound. This is your great danger.

“To be safe you must be well armed. You must provide yourself with the weapons which God has given you for your help. You must store your mind with Holy Scripture. This is to be well armed.

“Arm yourself with a thorough knowledge of the written Word of God. Read your Bible regularly. Become familiar with your Bible… Neglect your Bible and nothing that I know of can prevent you from error if a plausible advocate or false teaching shall happen to meet you. Make it a rule to believe nothing except it can be proved from Scripture. The Bible alone is infallible… Do you really use your Bible as much as you ought?

“There are many today, who believe the Bible, yet read it very little. Does your conscience tell you that you are one of these persons?

“If so, you are the man that is likely to get little help from the Bible in time of need. Trial is a sifting experience… Your store of Bible consolations may one day run very low.

“If so, you are the man that is unlikely to become established in the truth. I shall not be surprised to hear that you are troubled with doubts and questions about assurance, grace, faith, perseverance, etc. The devil is an old and cunning enemy. He can quote Scripture readily enough when he pleases. Now you are not sufficiently ready with your weapons to fight a good fight with him… Your sword is held loosely in your hand.

“If so, you are the man that is likely to make mistakes in life. I shall not wonder if I am told that you have problems in your marriage, problems with your children, problems about the conduct of your family and about the company you keep. The world you steer through is full of rocks, shoals and sandbanks. You are not sufficiently familiar either with lighthouses or charts.

“If so, you are the man who is likely to be carried away by some false teacher for a time. It will not surprise me if I hear that one of these clever, eloquent men who can make a convincing presentation is leading you into error. You are in need of ballast (truth); no wonder if you are tossed to and fro like a cork on the waves.

“All these are uncomfortable situations. I want you to escape them all. Take the advice I offer you today. Do not merely read your Bible a little – but read it a great deal… Remember your many enemies. Be armed.”

**********

Thomas Watson (1620–1686) choice quotes on Scripture:

The lines of Scripture are more valuable than mines of gold! 

God’s Word is the star which directs us to Heaven!

Scripture is the field where “the Pearl of great price” is hidden.

The Scriptures are the richest jewels that Christ has left. 

The Word is so full of goodness, justice, and sanctity, that it could be breathed from none but God. 

It bears His very image. 

It has no errata in it. 

It is a beam of the Sun of Righteousness. 

It is a crystal stream, flowing from the Fountain of Life.

It commends to us whatever is “just, lovely, and noble.” 

This “sword of the Spirit” cuts down vice!

Out of this tower of Scripture–is thrown down a millstone upon the head of sin! 

The Scripture is the Royal Law, which commands not only the actions–but the affections. 

Where is such holiness to be found–as is dug from this Sacred Mine? Who could be its author–but God Himself?

God’s Word is the judge of controversies–and the rock of infallibility! All truth must be brought to the touchstone of Scripture.  

This blessed Book will fill the head with knowledge–and the heart with grace! 

God wrote the two tables with His own fingers. If God took pains to write–well may we take pains to read!

The Scripture is a rock of diamonds–a chain of pearls adorning the Christian, and glorifying God. 

The Scriptures are profitable for all things. Is the believer cast down? Here are “comforts to delight the soul!” Is he assaulted by Satan? Here is “the sword of the Spirit” to resist him. 

The Scripture is the chart, by which the believer sails to eternity!

The Scripture is the Christian’s Sundial, by which he sets his life!

The Scripture is the Christian’s Balance, in which he weighs his actions!

The Scripture is the Christian’s Map, by which he daily walks!

Source/Forrás: http://thegospelcoalition.org/blogs/justintaylor/2011/09/03/ryle-do-we-really-use-and-know-the-bible-like-we-should/, HT: J. I. Packer, 18 Words: The Most Important Words You Will Ever Know, pp. 40-41.; and http://gracegems.org/. Ford.: wordwatcherdawn