Hazafelé – 2. rész (On Our Way Home – Selected Quotes, part 2)

„Viselj gondot az életedre, és akkor az Úr gondot fog viselni a halálodra!” – George Whitefield (1714-1770) 

**********

„Mikor eljön az ideje annak, hogy meg kell halnod, nem kell félned – mert a halál sem választhat el téged Isten szeretetétől!” – Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

**********

„Annak, akinek feje a mennyben van, nem kell félnie attól, hogy lábát a sírba tegye.” – Matthew Henry (1662-1714)

**********

„Ha visszafordulok, az halált jelent; ha előrehaladok, az halálfélelmet – a halálon túl viszont örök életet. Tehát előremegyek!” – John Bunyan

„Hadd jöjjön csak az elmúlás, amikor jönnie kell – a kereszténynek semmilyen bántást nem tud szerezni, mert nem lesz más, csak egy átmenet a börtönből a palotába; a bajok tengeréből a megnyugvás kikötőjébe; a minket körülvevő ellenség-tömegből az igaz, szerető és hűséges barátok megszámlálhatatlan seregébe; a szégyenből, gyalázatból és megvetésből a felettébb nagy és örök dicsőségbe!” – John Bunyan (1628-1688) 

**********

„Nemcsak a pátriárkák és próféták, hanem az apostolok, evangélisták, mártírok, tanítók és szentek – mindannyian, minden korból és nyelvből, népből és nemzetből; mindazok, akiket Isten már tökéletessé tett; fiatalok és idősebbek; fiúk és hajadonok; a korán tökéletessé váltak és a deresebb hajú, még szentségben járók; a szegények, és mindazok, akik szegénnyé lettek a mennyek királyságáért – mind-mind hívnak minket hűséges életük és békés haláluk által, mintegy hívón intve nekünk a mennyei Édenből, azt mondva: Tudjuk, kinek hittünk; Őt, akit kerestünk (igen, Őt, aki keresett bennünket), megtaláltuk; akit választottunk, most már a miénk; egy dolgot kértünk az Úrtól, erre vágytunk: hogy megláthassuk az Úr szépségét, és elmehessünk szent templomába. És most már az Ő tornácaiban lakozunk, az Úr szent arcát szemléljük, és beteljesedtünk annak szeretetével, akit bár nem láttuk, de hittünk Benne, és akit szerettünk.” – E.B. Pusey (1800–1882), anglikán lelkész

**********

A hitünk szemének nagyszerű tárgya! (C.H. Spurgeon)

„Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók!” 2 Kor. 4:18

Keresztény zarándokutunkon többnyire jó – ha mindig előre tekintünk. Előrefelé van a korona – és előrefelé van a célunk. S legyen bár azért, hogy reményt, örömet, vagy éppen vigaszt merítsünk; vagy azért, hogy szeretetünket még inkább inspiráljuk – de végső soron a hitünk szemének nagyszerű tárgya a jövő kell, hogy legyen!

A jövőbe tekintve – a keresztény látja, hogy a bűn messzire el lesz vetve, a bűn és a halál hatalmában álló test megsemmisül, a lélek tökéletessé válik, és alkalmassá arra, hogy az örök dicsőség részese lehessen. Ám még távolabbra tekintve, a hívő a maga tisztán látó szemével azt is látja, hogy már átkelt a halál folyóján. Látja magát…
 amint belép a gyöngykapukon át;
 amint több mint győztesként ujjongva köszöntik;
 amint Krisztus keze megkoronázza;
 amint Jézus karja átöleli;
 amint megdicsőül Ővele együtt; és
 leültetik, hogy Vele üljön az Ő trónján!

A dicsőséges, reám váró jövőn való elmélkedés enyhíteni tudja a múlt sötétségét és a jelen komorságát. A menny örömei minden földi szomorúságért bizonyosan kárpótolni fognak! 

Félelmeim, csituljatok, csendesedjetek! A halál nem más, csak egy keskeny folyam – és már hamar át is gázoltál rajta! A halál – mily rövid! A halhatatlanság – mily végtelen! Az idő – mily rövid! Az örökkévalóság – mily hosszú! Az út annyira, annyira rövid! Már mindjárt ott is vagyok!

„Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését!” 2 Tim. 4:8

**********

Jobb a vége, mint a kezdete! (C.H. Spurgeon)

Tudom, van a szívetekben egyfajta hajlandóság arra, hogy sajnálkozzatok afölött, milyen sok év eltelt már, de – drága testvéreim és testvérnőim az Úrban – ha valóban így tennétek, akkor véleményem szerint egy olyan oktalan hibába esnétek, mely nem méltó olyan hívőkhöz, akik már ilyen sokévnyi tapasztalattal rendelkeznek! Nézzétek csak például, John Bunyan hogyan írta le Keresztyén előrehaladását.

Úgy írta le Keresztyént, mint aki a Mennyei Város felé tartó zarándokútját egy felette nagy és őt súlyosan nyomó teherrel kezdte; a félelem miatt a kezeit tördelte, és futva menekült, mert rettegett, hogy Romlás Városának pusztulásakor neki is vége lesz. S alig tett meg egynapi utat, máris nyakig merült a Csüggedés Mocsarában, és ott vergődött a sárban.

Igen, ez volt zarándokútja kezdete, de nézd csak meg a végét – eljutott a folyóhoz, belemártja lábát, és bár a víz hideg, ez mégsem állítja meg őt. S mikor már félúton jár a folyóban, hogyan is ábrázolja őt Bunyan? Az angyalok hívón intenek neki a túloldalról – ugyanazok az angyalok, kiknek hangja korábban jól hallhatóan és oly édesen csengett a folyó túlpartja felől akkor, amikor Keresztyén még az Eljegyzés Országának gyönyörű ligetében vándorolt, és ahol megpihent az illatos virágok között.

Most pedig eléri a túlsó oldalra vivő folyó partját, és – maga mögött hagyva bűneit, kételyeit, gyengeségeit és halandóságát – a testéből kiszabadult lelke felmegy a mennyei földre, és a kísérő angyalok odavezetik őt az arannyal kikövezett város gyöngykapujához! Ó, a szellemi élet vége és beteljesedése végtelenül jobb, mint a kezdete! Hasonlítsd csak össze a Csüggedés Mocsarát a Mennyei Várossal, és az emberi értelemnek egyszerűen muszáj észrevennie: a hívő életnek mennyivel jobb a vége, mint a kezdete!

ENGLISH:

“Take care of your life and the Lord will take care of your death.” – George Whitefield

**********

“When the time comes for you to die, you need not be afraid, because death cannot separate you from God’s love.” – Charles H. Spurgeon

**********

“He whose head is in heaven need not fear to put his feet into the grave.” – Matthew Henry

**********

“To go back is nothing but death: to go forward is fear of death, and life everlasting beyond it. I will yet go forward.” – John Bunyan

“Let dissolution come when it will, it can do the Christian no harm, for it will be but a passage out of a prison into a palace; out of a sea of troubles into a haven of rest; out of a crowd of enemies, to an innumerable company of true, loving, and faithful friends; out of shame, reproach, and contempt, into exceeding great and eternal glory.” – John Bunyan

**********

“Not patriarchs only and prophets, but apostles, evangelists, martyrs, teachers, saints, all, of every age and tongue, and people and nation, who have been perfected, young and aged, boys and virgins, the early-perfected and grey-haired holiness, the poor, and they who have made themselves poor for the kingdom of heaven, call us by their faithful lives, and peaceful deaths, beckon us, as it were, from Paradise, and tell us, We know Whom we have believed ; Whom we sought (yea, Who sought us), we have found ; Whom we chose, we have ; one thing we asked of the Lord, this we have desired : to behold the fair beauty of the Lord, and to visit His temple. And now we dwell in His courts, and behold His face, and are filled with His love, whom, not seeing, we believed and loved.” – E.B. Pusey (1800 – 1882), Anglican clergyman

**********

The grand object of the eye of faith! (Charles Spurgeon)

“We fix our eyes not on what is seen — but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal!” 2 Corinthians 4:18

In our Christian pilgrimage it is well, for the most part — to be looking forward. Forward lies the crown — and onward is the goal. Whether it is for hope, for joy, for consolation, or for the inspiring of our love — the future must, after all, be the grand object of the eye of faith!

Looking into the future — the Christian sees sin cast out, the body of sin and death destroyed, the soul made perfect, and fit to be a partaker of eternal glory. Looking further yet,the believer’s enlightened eye can see death’s river passed. He sees himself . . .
 enter within the pearly gates,
 hailed as more than conqueror,
 crowned by the hand of Christ,
 embraced in the arms of Jesus,
 glorified with Him, and
 made to sit together with Him on His throne!

Contemplation of my glorious future may well relieve, the darkness of the past, and the gloom of the present! The joys of heaven will surely compensate for the sorrows of earth! 

Hush, hush, my fears! Death is but a narrow stream — and you shall soon have forded it! Death — how brief! Immortality — how endless! Time — how short! Eternity — how long! The road is so, so short! I shall soon be there!

“In the future, there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will give me on that day; and not only to me — but to all those who have loved His appearing!” 2 Timothy 4:8

**********

The End is Better than the Beginning! (C.H. Spurgeon)

I know there is a tendency in your minds to regret that so many years have gone, but, my dear Brothers and Sisters in the Lord, if you should do so, I think you would be guilty of a folly unworthy of a Believer with such a long experience! Take John Bunyan’s picture of the Christian’s progress.

He describes Christian as starting on his pilgrimage to the Celestial City with a burden on his back that pressed him down, wringing his hands for fear and running because he is afraid that he will be destroyed in the City of Destruction. He has not gone a day’s journey before he is up to his neck in the Slough of Despond and floundering in the mire!

This is the beginning of the pilgrimage, but look at the end—he has come to the river, he dips his foot into it and though it is chill and cold, it does not stop him. When he gets midway in the river, how does Bunyan picture him? The angels beckon him from the other side—those very angels whose voices he had heard ringing clear and sweet across the stream when he wandered in the groves of Beulah and sat among the spices there.

And now he reaches the bank on the other side and, leaving his sins, his doubts, his infirmities and his mortality behind, his disembodied spirit goes up to the celestial land and angel attendants conduct him to the pearly gates of the golden-paved city! Oh, infinitely better is the end of a spiritual life than the beginning! Contrast the Slough of Despond with the Celestial City and human intellect cannot fail to see how much better, how infinitely better, the end is than the beginning!

Source/Forrás:
http://www.godrules.net/library/spurgeon/NEWspurgeon_a9.htm;
https://www.facebook.com/ChristianDevotionalReadings;
http://www.gracegems.org/2013/12/sufferings.html; http://www.gracegems.org/09/03/eye.html;
and an excerpt from „Selections from the Writings of Edward Bouverie Pusey, D.D.”, source herehttp://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons53.lii.html;
http://www.fnwvredcross.org/20-famous-christian-quotes-about-death.htm.
Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Valóban ott van Krisztus a szívedben? (Do You Really Have Christ In Your Heart? by George Whitefield)

– Samuel at Gilgal

George Whitefield írásából idézve:

“Ha valaki olyan, akit a világ egy őszinte, erkölcsös embernek vél; ha igazán cselekszik, és – ahogy a világ mondja – még egy kicsit könyörületes is emellé; ha először nem is, de aztán jóindulatúnak mutatkozik; kinyújtja kezét a szűkölködő felé; évente egyszer-kétszer még úrvacsorázik is; és látszatra józan és becsületes – nos, akkor a világ az ilyenekre úgy néz, mint valóban keresztényekre, és jó azért, ha az ilyen emberekre mi is jóindulatúan tekintünk. Hozzájuk hasonlóan azonban sokan vannak olyanok, akik elvégzik ugyan sokféle kötelességeiket, mintaszerűen teljesítenek, és azt gondolják, hogy bizonyára a mennybe mennek majd – de, ha alaposabban megnézed őket, kitűnik, hogy annak ellenére, hogy az elméjükben ott van a Krisztusról szóló tudás, a szívükben még sincs ott Krisztus.”

Forrás: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/03/25/do-you-really-have-christ-in-your-heart/ Ford.: wordwatcherdawn