EGY 90 ÉVES NORVÉG TESTVÉRNŐ PRÓFÉCIÁJA 1968-BÓL

Egy 90 éves testvérnő, aki Norvégiában, Valdres-ben lakott, 1968-ban kapott egy látást Istentől. Akkoriban az evangélista szolgálatban álló Emmanuel Minos-nak voltak pont azon a helyen alkalmai. Ő ott találkozott ezzel a hölggyel, aki elmondta neki mindazt, amit látott. Minos le is írta, de annyira hihetetlennek tartotta akkoriban mindezt, hogy elrakta a próféciát a fiókjába. Most, mintegy 30 évvel később már látja, hogy itt az ideje megosztani ezt az üzenetet másokkal is.

Ez a valdres-i testvérnő nagyon figyelem teljes, megbízható és hiteles keresztény volt, keresztény ismerősei körében jó bizonyságnak örvendett mindenhol. Ez volt tehát, amit látott:

„Láttam a Jézus visszajövetele előtti időt, és a harmadik világháború kitörését. Az eseményeket a természetes szememmel láttam. Úgy láttam a világot, mint egy bolygót, és láttam Európát, országról országra. Láttam Skandináviát. Láttam Norvégiát. Láttam, ahogy bizonyos dolgok megtörténnek közvetlenül Jézus visszajövetele és az utolsó csapás (nyomorúság) megtörténte előtt ─ ami pedig egy olyan nyomorúság lesz majd, amelyhez hasonlót még soha azelőtt nem láttunk, sem nem tapasztaltunk.

A testvérnő 4 hullámot említett:

1. „Először is, Jézus visszajövetele és a harmadik világháború kitörése előtt egy olyan nyugalmi (enyhülési) időszak lesz, melyet azelőtt soha nem tapasztaltunk. A keleti és nyugati szuperhatalmak között béke lesz, hosszú ideig tartó béke. [Emlékezzünk csak, ez 1968-ban volt, amikor a hidegháború még javában zajlott – E. Minos] Ebben a békeidőszakban sok országban fegyverzetcsökkentést fognak végrehajtani, Norvégiában is, és így nem leszünk felkészültek akkor, amikor az (a háború) bekövetkezik. A harmadik világháború oly módon tör majd ki, ahogy senki sem gondolta volna ─ és egy váratlan helyről indul majd.”

2. „Egy addig páratlan, nagyfokú langyosság fogja eluralni a keresztényeket, egy nagyfokú elhajlás az igaz, élő kereszténységtől. A keresztények nem lesznek nyitottak a szívbe hatoló prédikálás iránt. A korábbi időktől eltérő módon már nem akarnak majd hallani bűnről és kegyelemről, törvényről és evangéliumról, megtérésről és helyreállásról. Mindezek helyett egy helyettesítő, pót-üzenet jön: a bővölködő (boldogság) kereszténység.”

„A keresztényeknek az lesz a fontos, hogy sikeresek legyenek, hogy „valakik” legyenek, hogy anyagi javaik legyenek, olyan dolgaik, amelyeket Isten ily módon soha nem ígért meg nekünk. A templomok és imaházak egyre üresebbek lesznek. A prédikálás helyett ─ amihez pedig generációk óta hozzá vagyunk szokva, mint pl. ‘Vedd fel a keresztedet és kövesd Jézust’ ─ a szórakozás, művészet és kultúra fog egyre nagyobb mértékben bejönni a gyülekezetekbe, ahol pedig megtérésre és ébredésre kellene összegyülekezni. Mindez egyre nagyon mértékben fog majd jelentkezni közvetlenül Jézus visszajövetele előtt.”

3.  „Norvégiában egy olyan nagymértékű morális hanyatlás következik be, melyhez hasonlót az ország még nem látott. Az emberek úgy élnek majd együtt, mintha házasok lennének ─ csak éppen házasság nélkül. [Ha jól emlékszem, az „együttélés” terminus mint olyan még nem létezett 1968-ban – E. Minos.] Megnövekszik a házasság előtti erkölcsi tisztátalanságok száma, és a nagyfokú házastársi hűtlenség lesz a természetes (a megszokott), melyet majd megpróbálnak mindenféle szemszögből igazolni. Ez még a keresztény körökbe is befurakszik, és a keresztények megtűrik majd ─ még a természet ellen is vétkeznek majd. Mielőtt Jézus visszajön, olyan TV programok lesznek majd, amelyeket soha még csak nem is láttunk azelőtt.” [A TV mint olyan pont 1968-ban került be Norvégiába – E. Minos.]

„A TV megtelik majd szörnyű erőszakkal, olyannal, ami megtanítja az embereket arra, hogyan gyilkolják és pusztítsák el egymást. Az utcáink sem lesznek már biztonságosak. Az emberek azt fogják utánozni, amit látnak. Nemcsak egy állomás lesz majd a TV-ben, hanem állomások tömkelege. [A testvérnő akkor még nem ismerte a „csatorna” szót, amelyet mi ma használunk, ezért nevezte ezeket állomásoknak. – E. Minos.] A TV olyan lesz majd, mint a rádió, ahol sok állomás fogható, és megtelik erőszakkal. Az emberek a TV-t szórakozásra használják majd. Szörnyű gyilkolásos jeleneteket látunk majd, és azt, hogy az emberek hogyan pusztítják egymást, s ez fog majd elterjedni a társadalomban. Szex-jeleneteket is mutatnak majd a képernyőn ─ mindazt a szexuális bensőségességet, amely csak történik egy házasságban.” [Ennél a pontnál én akkor tiltakoztam, mondván, hogy hiszen még a jogi paragrafusok is tiltják az ilyet. – E. Minos] Aztán az idős testvérnő azt mondta: „De ez igenis meg fog történni, és meg fogod látni. Minden korábbi dolgunk (i.e. a jogi gátak) leomlik, és a legtisztátalanabb dolgok fognak majd a szemünk előtt lezajlódni.”

4. „A szegény országokból az emberek Európába fognak majd áramlani. [1968-ban az immigráció mint olyan, még nem létezett. – E. Minos] Skandináviába is sokan jönnek majd, és Norvégiába is. Annyira sokan, hogy az ott élő emberek már nem szeretik majd őket, és keményen fognak velük bánni. Majdnem úgy, mint ahogy a zsidókkal bántak a második világháború előtt. Aztán betelik a bűneink teljes mértéke.” [Az immigráció témájánál némileg ellenkeztem. Akkoriban ezt még nem értettem meg. – E. Minos]

Könnyek gördültek le az idős hölgy arcán. „Én már nem látom meg ezeket, de te meg fogod látni. Aztán hirtelen Jézus visszajön, és a harmadik világháború kitör. Rövid háború lesz majd.” (Ezt is látta a látásban.)

„Ehhez a háborúhoz képest mindaz, amit én korábban a háborúkból láttam, pusztán gyerekjátéknak tűnik majd. Ez a háború egy nukleáris atombombával ér majd véget. A levegő olyan szennyezett lesz, hogy alig lehet majd lélegzetet venni. Ez teljesen befed majd több kontinenst is, Amerikát, Japánt, Ausztráliát, és a gazdag államokat. A víz is megromlik (szennyezett lesz?). A földet nem tudjuk megművelni. Mindennek az eredménye az lesz, hogy csak egy maradék marad majd meg. A gazdag államokból életben maradtak megpróbálnak majd a szegényebb országokba menekülni, de azok annyira kemények lesznek majd, mint amennyire mi voltunk velük.”

„Annak nagyon örülök, hogy én ezt már nem látom majd meg, de amikor eljön az idő, bátornak kell lenned, és el kell mondanod ezt majd másoknak. Ezt a látást Istentől kaptam, és nincs benne semmi olyan sem, ami ne egyezne meg azzal, amit az Ige mond.”

„Azok, akiknek a bűneiket Isten már megbocsátotta, és Jézus az Ura és Megváltója, biztonságban vannak.”

AMIKOR ÖMLIK AZ OLAJ

Martin Andersen, egy pünkösdi gyülekezeti presbiter Moss-ban, Norvégiában, hallotta ezt a próféciát 1937-ben, Moss-ban:

„Amikor olaj jön ki az Északi-tengerből, végig a norvég partokon, beindulnak az események, és Jézus visszajövetele igen közel lesz.’

Amikor ezeket a szavakat kimondták, az emberek felálltak a gyülekezetben, és megkérték a férfit, hogy inkább üljön le, és ne beszéljen ilyen sületlenséget. 1937-ben még valóban értelmetlennek tűnt arról beszélni, hogy a norvég partokon végig majd olajat fognak pumpálni. Ma viszont a világ minden nagy olajcége pumpál olajat a norvég partok mentén. Norvégia a világ harmadik legnagyobb olaj exportőre – Szaúd-Arábia után.

__________________________________________

A cikket eredetileg közlő szerkesztő megjegyzése:

Mivel minden módon próbáltam elkerülni, hogy hamis próféciát jelentessek meg, alaposan utánajártam a levélben leírt információknak. A próféciát addig nem jelentettem meg, amíg Ragna-tól (Ragna Von Porat-tól) engedélyt nem kaptam. Amikor vele beszéltem, ő biztosított arról, hogy ezek a beszámolók igazak és megbízhatóak. Sőt, azt is elmondta, hogy az első, itt leírt látást már megjelentették Norvégia egyik keresztény újságjában.

Magam is utánajártam, és láttam, hogy az első látást már Németországban is megjelentették, a Christian Information Service-nél (Keresztény Információs Szolgálat). Dr. Emanuel Minos honlapja ma is aktív, ennek hitelességi szempontok miatt nyugodtan utána lehet járni. Jóllehet a website nyelve norvég, ott is le van írva egy ehhez nagyon hasonló történet, akinek a látását ott angolul is közlik. A fenti beszámolót pedig úgy közlöm, ahogyan mi is kaptuk.

Ragna magára vállalta annak feladatát, hogy utánajárjon, és hitelesen, minden kétséget kizáróan igazolja a fent leírt információkat… Elmondása szerint „Nincsen semmilyen ellenvetésem, nyugodtan publikálhatod ezeket. Sőt, most van itt az ideje a publikálásnak.”

Forrás: Andrew Strom, RevivalSchool, Prófécia 1968-ból, ford.: wordwatcherdawn 

http://www.johnthebaptisttv.com/2011/09/28/1968-prophecy-from-90-year-old-woman-in-norway/

Reklámok

EGY 90 ÉVES NORVÉG TESTVÉRNŐ PRÓFÉCIÁJA 1968-BÓL” bejegyzéshez 9 hozzászólás

 1. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de ha lenne 3. világháború, azt hiszem tudnék róla, vagy legalább a Biblia utalna rá, Jézus eljövetelével kapcsolatban. A testvérnő nyilvánvalóan familiáris szellemek által jósolt.

  1. Kedves Paul, köszönöm a reagálásodat. A Szentírás azonban egyértelműen mondja, hogy az utolsó időkben igencsak sok háború lesz, háborúk híreit fogjuk hallani (Mt. 24). Az első és második világháborút mint olyat sem nevezte meg név szerint a Biblia, mégis megtörténtek. Egy azonban biztos: lesz egy olyan végső háború, amelynek középpontjában Izrael fog majd állni, összegyülekeznek ellene a népek, és Isten közbe fog avatkozni. Szeretném esetleg figyelmedbe ajánlani, bár biztos vagyok benne, hogy jól ismered a következő igeszakaszokat (az evangéliumok, illetve az újszövetség ide vonatkozó részein kívül): a Zakariás könyve 12-14, az Ezékiel 38-39, és a Jelenések könyve 12-19-es fejezeteit. Abban viszont teljesen igazad van, hogy minden próféciát meg kell vizsgálni a Szentírás mércéjével – pontosan ezért is tettem fel ezt az anyagot, hogy ezt minél többen meg tudják tenni, és véleményt tudjanak erről formálni.

   Isten áldjon meg,
   wordwatcherdawn

 2. Hutvágner Gábor

  A próféták fojamtosan rémület mindenfelőlt prófétáltak az ellenszegülő megromlott világnak a megtérés vigasztalásával.Ellentétben a hamis próféták békesség békesség hamis vigaszával mondván nyugi minden OK nem jön ránk semmi veszedelem.

  1. Igen, valóban, a hamis próféták sokszor arról voltak ismertek, hogy békességről és nyugalomról prófétáltak a bűnökben élő embereknek, míg az igazi próféták a bűnök miatti közelgő isteni haragot hirdették a megtérni nem akaró embereknek. Emiatt sokszor üldözték is őket (pl. Jeremiást).
   Köszönöm a hozzászólást, és Isten áldását kívánom az életedre!

 3. Eszter

  Nagyon megfogta a figyelmem a cikk.hitelesnek tartom es csak megerositi a tudatot hogy Jezus visszajovetele kozel van. Viszont lenne egy kerdesem:ha Jezus visszajovetele utan lessz a harmadik vilaghaboru akkor mi lessz azokkal az emberekkel akik itt maradnak es tulelik vagy meghallnak a haboruban? mi lessz a haboru utan? Elore is koszonom a valaszat.

 4. Zsigó Viktor

  Vallásos nem vagyok, Istenhívő azonban igen. Aki ezt nem teljesen érti azoknak most nem magyarázkodnék, aki meg érti annak meg minek. Mindig is érdekeltek a próféciák, elég sokat olvastam is őket. Azonban szép lassan arra jötten rá, hogy igen csak mindnek egy az eredője. Ez nem más mint az elöttünk álló apokalipszis rövid időn belüli eljövetele. Nos a világ valóban nagyon rossz irányba megy, úgy az írott történelem óta mindenképpen (szerintem elötte is). Gondoljuk csak végig, volt egyetlen egy történelmi korszak is ami ért akár egy hajítófát is?
  Egyébként a III. világháború kirobbanására nem kell várni mert már tart egy ideje. Persze ahogy a második is nagyon különbözött az elsőtől, úgy a harmadik méginkább különbözik a másodiktól. Gondolom a többség talán egyetért velem abban, hogy Európa megszálása megkezdődött. Sajnos már a végeredmény is megvan. A háborút elvesztettük. Hivatalos (nem bulvár) adatok alapján Európában 30-60 év múlva már nem lesz a mostani értelemben vett őslakosság. A legsúlyosabb a helyzet Hollandiában ahol az újszülöttek 50 %-a már muszlim. Szóval a III.Világháború elkezdődött, az apokalipszis néhány évtizedre van csak. Így már nyugodtan várhatjuk Krisztus második eljövetelét. És amit leírtam sajnos nem gy prófécia, hanem nagyon is nyersz és egyszerű matemetika.

 5. Botond67

  Jézus eljövetele után lesz a 3. vh.? Nem úgy van írva a Bibliába, hogy akkor lesz vége ennek a bűnös világnak amikor Ő visszajön? Az Ő eljövetele után kik háborúznának? A bűnös emberek akiknek ez lesz a pokol?

  1. Kedves Botond! Jól kérdezed! Az élő igazak elragadtatása és az elhunyt igazak feltámadása akkor történik, amikor Jézus megjelenik az angyalok karával. Fontos, hogy erre a bűnös Földre nem teszi többé a lábát! Pál apostol erről ír a Thesszalonikieknek írt I.levele 4.fejezet 13-18 verseiben. (a Károli-Bibliában : “az Úr elé, a levegőbe”; a Bibliatanács által kiadottban:”Elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe”;a Jeromos kiadású római katolikus fordításban: “elragadtatunk a felhőkön az égbe az Úr elé” található a17.versben)
   Az Úr eljövetelekor meghalnak a gonoszok. Köztük sok vallásos is,akik bár rendesen jártak templomba, de megtagadták a kegyelem átformáló erejét. A Föld kietlen és puszta lesz, a teremtés előtti állapotba kerül: ez a mélység a Jelenések könyvében. Az “abüsszosz” – görögül. Ugyan azt jelenti, mint a Teremtés könyve (Mózes I. könyve, vagy Genezis könyve) elején a “kietlen és puszta” -héberül. “tohu vá bohu”- kifejezés után a “te(ö)hóm”,vagyis mélység.
   A pokol kifejezés a mi értelmezésünk szerint idegen a Bibliától. A héber “seól” vagy se(ö)ól” kifejezés és a görög “hádész” egyaránt a halottak helyét említi. A testtől különváltan tovább élő lélek tanítása a pogány felfogásokból eredeztetve lopódzott be a kereszténység tanításába! Még a II. század apologétái közül is nyomatékosította az egyik azt,hogy azokat, akik a testtől függetlenül tovább élő lélekről tanítanak, az ilyeneket ne tekintsék kersztényeknek. Jézus maga ezt mondta:”Aki hisz én bennem, ha meghal is él.” Itt az “él” ige a még el nem kezdődött, de a jövőben beteljesülő állapotról beszél, vagyis, aki Jézusban hal meg, az Isten szemszögéből az igazak feltámadására vár a sírban, tulajdonképpen “alszik”,mintegy álomban van.
   A III. világháborúban hívők soka abban is hisz, hogy a jeruzsálemi Templom újjáépül majd. Ezzel a tanítással szemben van az a kijelentés a Jelenések könyvében, miszerint Isten újjáteremti a Földet, az igazak lakják azt, és az Úr lesz annak temploma és a Bárány. Az 1000 éves időszak alatt pedig a Föld a “kietlen és puszta” állapotban lesz, sötétség és kietlenség mindenütt. Tehát nem lesz 1000 éves “békekorszak”, nem lesz az időben megtérés,hanem ítéletkihirdetés a mennyei honban és akik az ítélkezés “esküdtjei” lesznek, azok aki “megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében”.

Hozzászólások lezárva