„Őreá!” (“On Him!” – Selected Quotes)

„Őreá!” (J.H. Jowett)

„Az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.” (Ézs. 53:6)

Hadd mondjak el nektek egy álmot, melyet az egyik közeli barátom álmodott valamelyik éjjel. Fantasztikusan szép, dicsőséges, napsütötte hegyláncot látott, melynek az alacsonyabban fekvő lejtőit fehér köd borította. „Uram – kiáltotta –, kérlek add, hogy e magasságokban lakozhassam!” „Akkor először is a völgybe kell aláereszkedned!” – válaszolta egy hang.

Lement tehát a völgybe. És ott, a mélyben viszont hirtelen úgy tapasztalta, hogy mindenféle vad, ocsmány és utálatos dolgok vették körül. És ahogyan ránézett ezekre, észrevette, hogy saját bűnei megtestesüléseit látja! Ott tolongtak mind – még a régen elkövetett vétkei is, és fenyegetőn csikorgatták fogukat feléje!

Aztán hallotta, hogy Valaki közeledik, és ösztönösen tudta: az Úr az! És annyira elszégyellte magát, hogy köpenyével befedte arcát, és csak állt hallgatagon. És a szent Jelenlét egyre közelebb és közelebb jött, míg aztán csendesen az Úr is megállt előtte. Egy idő után a barátom, kellő bátorságot összegyűjtve, felemelte köpenye sarkát, és kitekintett a szent Jelenlétre – és íme, az összes undorító dolog Őrajta volt!

„Az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.”

**********

„A bűnösök közé számláltatott…” – Ézs. 53:12

Miért engedte Jézus, hogy a bűnösök közé számlálják? E lenyűgöző leereszkedésnek számos erőteljes oka van. Emberi természetet magára öltve az Úr Jézus még jobb Védőügyvédünkké tudott válni. Egyes bírósági tárgyalásokon a védőügyvéd mintegy azonosul a klienssel, s a törvény szemében egyikőjük sem független a másiktól. Na már most, mikor a bűnöst az isteni törvényszék elé állítják, akkor maga Jézus jelenik meg ott. Ő áll ki, hogy a vádlásokat megválaszolja. Rámutat az oldalára, kezeire, lábaira, és ezáltal mintegy kihívást intéz az isteni Igazságszolgáltatás felé, hogy az általa képviselt bűnösök ellen akkor most milyen vád is hozható fel; kiontott vérét hozza fel védelmükként, méghozzá oly diadalmasan – hiszen közéjük számláltatott, és sorsközösséget vállalt velük! –, hogy a Bíró kijelenti: „Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!” (Jób 33:24)

A mi Úr Jézusunkat a bűnösök közé számlálták – azért, hogy azok megérezhessék, amint szívüket az Úr önmaga felé vonja. Mert ugyan melyikünk félne egy olyan valakitől, aki ugyanazon listán szerepel, mint amelyen mi is? Bizonyosan bátran jöhetünk Hozzá, és ismerhetjük be előtte bűnösségünket. Az ugyanis, aki közénk számláltatott, nem fog kárhoztatni minket. Merthogy nem azért lett-e bejegyezve az Úr Jézus a bűnösök listájára, hogy mi a szentek vörös listájára kerülhessünk? Krisztus szent volt, beírva a szentek közé; mi bűnösök, bejegyezve a bűnösök közé. Erre Ő átíratja nevét abból a listából ide, a fekete, vádló listára; a nevünket kiveszi a vádiratból, és beírja az isteni elfogadottság jegyzékébe – mivelhogy Jézus és az Ő népe között tökéletes áthelyezés történt. Minden „vagyonunkat”, azaz a nyomorúságunk és bűneink teljességét Jézus mind elvette; és mindaz, amivel Ő rendelkezik, a miénk lesz. Igazságosságát, szent vérét, és mindent, ami az Övé, nekünk adja hozományként. Örvendezz hát, hívő testvérem, hogy eggyé válhattál e drága Személlyel, akit a bűnösök közé számláltak; és bizonyítsd be, hogy valóban üdvösségre jutottál – azáltal, hogy nyilvánvaló módon azok közé számítod magad, akik szintén új teremtések Krisztusban. – C.H. Spurgeon

ENGLISH:

ON HIM!

The Lord hath laid on Him the iniquity of us all.”—Isaiah liii.

LET me tell a dream which was given by night to one of my dearest friends. He beheld a stupendous range of glorious sun-lit mountains, with their lower slopes enfolded in white mist. “Lord,” he cried, “I pray that I may dwell upon those heights!” “Thou must first descend into the vale,” a voice replied.

Into the vale he went. And down there he found himself surrounded with all manner of fierce, ugly, loathsome things. As he looked upon them he saw that they were the incarnations of his own sins! There they were, sins long ago committed, showing their threatening teeth before him!

Then he heard some One approaching, and instinctively he knew it was the Lord! And he felt so ashamed that he drew a cloak over his face, and stood in silence. And the Presence came nearer and nearer, until He, too, stood silent. After a while my friend mastered sufficient courage to lift the corner of his cloak and look out upon the Presence: and lo! all the loathsome things were on Him!

“The Lord had laid on Him the iniquity of us all.”

**********

“He was numbered with the transgressors.”—Isaiah 53:12

Why did Jesus suffer Himself to be enrolled amongst sinners? This wonderful condescension was justified by many powerful reasons. In such a character He could the better become their advocate. In some trials there is an identification of the counsellor with the client, nor can they be looked upon in the eye of the law as apart from one another. Now, when the sinner is brought to the bar, Jesus appears there Himself. He stands to answer the accusation. He points to His side, His hands, His feet, and challenges Justice to bring anything against the sinners whom He represents; He pleads His blood, and pleads so triumphantly, being numbered with them and having a part with them, that the Judge proclaims, “Let them go their way; deliver them from going down into the pit, for He hath found a ransom.” Our Lord Jesus was numbered with the transgressors in order that they might feel their hearts drawn towards Him. Who can be afraid of one who is written in the same list with us? Surely we may come boldly to Him, and confess our guilt. He who is numbered with us cannot condemn us. Was He not put down in the transgressor’s list that we might be written in the red roll of the saints? He was holy, and written among the holy; we were guilty, and numbered among the guilty; He transfers His name from yonder list to this black indictment, and our names are taken from the indictment and written in the roll of acceptance, for there is a complete transfer made between Jesus and His people. All our estate of misery and sin Jesus has taken; and all that Jesus has comes to us. His righteousness, His blood, and everything that He hath He gives us as our dowry. Rejoice, believer, in your union to Him who was numbered among the transgressors; and prove that you are truly saved by being manifestly numbered with those who are new creatures in Him. – C.H. Spurgeon

Source/Forrás: An excerpt from J.H. Jowett’s “My Daily Meditation”, 1914; and http://bible.christiansunite.com/Morning_and_Evening/chme0330.shtml. Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok

„Őreá!” (“On Him!” – Selected Quotes)” bejegyzéshez 5 hozzászólás

    1. Yes, indeed – thank God for it. BTW, I really like Jowett’s works, it was only recently that I have got to know his works.
      Thank you for reading it and for taking the time to comment. Have a blessed Easter. 🙂

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s