Jézus keresztre feszítése (The Crucifixion – Selected Quotes)

Értünk adta önmagát! (C.H. Spurgeon)

Látod-e azt a borzasztó menetet, mely Jeruzsálem utcáin halad, végigvonulva a Via Dolorosa durva kövezetén?

Látod-e a zokogó asszonyokat, akik miatta sírnak és jajgatnak? Hogyan történhetett, hogy Jézus megengedte, hogy fogolyként a Golgota hegyére hurcolják? Ó, jaj, most a földre lökik Őt! S az átkozott vas-szögeket kezeibe és lábaiba verik, majd felvonják Őt a magasba! A keresztet felállítják a kijelölt helyre, és ott függ az Úr, mezítelenül, megvetett és szégyenteljes látványosságként, az emberek gyalázkodásai közepette, és az angyalok által megsiratva.

Hogyan lehetséges az, hogy a Dicsőség Ura, aki mindeneket teremtett, és mintegy lámpásokként kifeszítette az égre a csillagokat –  most itt szenved, vérezve és haldokolva? Úgy, hogy értünk adta önmagát!

Látod-e a négy sebből – a kezein és lábain lévő sebekből – áradó vérző folyamot? Nyomon tudod-e követni haláltusáját, ahogyan a gyötrelem mély barázdákat vés homlokába, majd végig a lesoványodott testébe? Nem, nem láthatod az Ő szívének óriási fájdalmait. Nincs oly lélek, mely képes lenne felfogni. Túlságosan szörnyűek voltak ahhoz, hogy mélységében megismerhesd. Olyan volt, mintha a pokol teljessége ömlött volna bele az Isten Fia kebelébe, és mintha a korszakok minden nyomorúsága Őrajta zsúfolódott volna össze.

S miért is történt mindez, ha nem azért, hogy értünk adhassa magát – egészen addig, míg aztán feje a halálba hanyatlott, és halál-hűvössé vált kezei ott csüggtek oldalán, végül pedig az élettelen Győztest a sírba helyezték. Értünk adta önmagát! – C.H. Spurgeon

**********

„Megfeszítették Őt.” Márk 15:25

Itt láthatjuk a mi Megváltónk szenvedéseinek csúcspontját. Hajtsuk meg fejünket illő, szent alázatosságban, ahogyan csendben megállunk, miközben szívünket lenyűgözi az isteni szeretet – és tekintsünk most az Úrra, aki a kereszten függ. Sok gondolat támad bennünk, ahogyan e jelenetet szemléljük.

Mily szörnyűséges dolog is a bűn – hogy vétkeink engesztelésért ekkora nagy áldozatot kellett hozni! Megmaradhatunk-e hát továbbra is a bűnökben, nemtörődöm módon – mikor pedig látjuk, mennyit szenvedett Megváltónk, hogy minket megmentsen azokból?

Mily csodálatos szeretet az, mely Isten szívében lakozik – hogy hajlandó volt szent Fiát odaadni, hogy ily szörnyű halált szenvedjen el a bűnösök megmentéséért!

Mily lenyűgöző szeretet az, mely Jézus szívében lakozik – hogy hajlandó volt ekkora áldozatot meghozni: az Ő drága és dicsőséges életét odaadni, hogy megváltsa az elveszetteket!

Mily nagyszerű és minden egyes életre vonatkoztatható példa áll itt előttünk! A kereszten Jézus önmagát adja, hogy megáldjon és megmentsen másokat. Minél inkább megfeledkezünk tehát önös érdekeinkről és másokért élünk – annál közelebb kerülünk Krisztus példájához. Hogyan tudnánk ezek után bármikor is panaszkodni a felebarátaink érdekében elszenvedett apró nélkülözéseinkkel és áldozatos tetteinkkel kapcsolatban? Hiszen Krisztus mindent odaadott értünk a kereszten – ha erre nézünk, szinte elszégyelljük magunkat, és már nem is említjük többé azon kicsiny dolgokat, melyeket másokért tettünk vagy elszenvedtünk.

Abban az időben a keresztre feszítés igen nagy gyalázatot jelentett; az illető nevére akkora szégyent hozott – hogy örök gyalázatba lett temetve az, aki így halt meg. Többé nem is említették, ha mégis, akkor is csak szégyenkezve gondoltak vissza és emlékeztek rá. De Jézus – ahelyett, hogy a kereszt szégyene mindörökre rányomódott volna, mélyre lehúzva Őt a gyalázat sötét vizeibe – magát a keresztet is dicsővé emelte. Így Krisztus keresztje egészen a mai napig a remény, a győzelem, az áldottság és az öröm jelképévé vált minden egyes helyen, ahová csak eljutott az Evangélium. Egyikünk se féljen hát attól, ha Krisztusért szenvednünk kell, mert mikor a keresztet az Ő szent Nevében vesszük fel – akkor az „minden mértéket meghaladóan nagy, örök dicsőséget” szerez számunkra. – J.R. Miller

ENGLISH:

Do you see that dreadful procession going through the streets of Jerusalem, along the rough pavement of the Via Dolorosa?

Do you see the weeping women as they mourn because of him? How is it that Jesus is willing to be led a captive up to the hill of Calvary? Alas! they throw him on the ground! They drive accursed iron through his hands and feet. They hoist him into the air! They dash the cross into its appointed place, and there he hangs, a naked spectacle of scorn and shame, derided of men, and mourned by angels.

How is it that the Lord of glory, who made all worlds, and hung out the stars like lamps, should now be bleeding and dying there? HE GAVE HIMSELF FOR US!

Can you see the streaming fountains of the four wounds in his hands and feet? Can you trace his agony as it carves lines upon his brow and all down his emaciated frame? No you cannot see the griefs of his soul. No spirit can behold them. They were too terrible for you to know them. It seemed as though all hell were emptied into the bosom of the Son of God, and as though all the miseries of all the ages were made to meet upon him.

Now why is all this but that he gave himself for us till his head hung down in death, and his arms, in chill, cold death, hung down by his side, and they buried the lifeless Victor in the tomb. HE GAVE HIMSELF FOR US! – C.H. Spurgeon

**********

“They crucified Him.” Mark 15:25

Here we come to the mount of our Redeemer’s sufferings, and we should bow our heads in holy reverence as we stand in the silence of astonished love — and gaze upon Him on His cross. Many thoughts will come to us as we contemplate this scene.

What a terrible thing sin is — that its expiation required such a sacrifice! Shall we go on carelessly sinning — when we see what our Savior suffered to save us from our sins?

What wondrous love must there be in the heart of God — to cause Him to give His Son to endure such a death to save sinners!

What wondrous love must there be in the heart of Jesus — that He was willing to make such a sacrifice of His own precious and glorious life to redeem the lost!

What a pattern for all life have we here! The cross is Jesus giving Himself to bless and save others. The more completely we forget ourselves and live for others — the nearer do we get to the example of Christ. How can we ever complain again of our little privations and sacrifices for the sake of others? The cross, where Christ is giving all, should make us ashamed even to mention again any little thing that we have done or suffered for another.

Crucifixion was such a disgrace at that time, wrapped a name in such ignominy — that one who died thus was buried forever in shame. He never could be mentioned, but with thought and memory of dishonor. But Jesus, instead of being covered and borne down forever by the cross, in the black waters of reproach — lifted the cross itself to glory, until today it is the emblem of hope, of victory, of blessedness, and of joy wherever the Gospel has gone. Let no one be afraid to endure for Christ’s sake, for when the cross is taken up in His name — it becomes “an eternal weight of glory.” – J.R. Miller

Source/Forrás: 

http://gracegems.org/Miller/daily_bible_readings.htm; and

http://www.gracegems.org/12/gave.htm.

Source of illustration: here.  Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok

Jézus keresztre feszítése (The Crucifixion – Selected Quotes)” bejegyzéshez 6 hozzászólás

 1. “Értünk adta önmagát!”

  Az, hogy az Úr Krisztusnak “jézusi” létállapotában:
  – töviskorona sebezte fejét,
  – lábain és kezein szögek ütöttek sebet,
  – oldalát dárda döfte át, majd meghalt,
  akkor lett felbecsülhetetlen értékűvé számomra, mikor megértettem,
  hogy mindez érettem és helyettem is történt. Továbbá, hogy a halott
  Jézus feltámadása számomra is győzelmet jelent a halál felett, Akit
  Isten ezt követően Úrrá és Krisztussá tett:

  “Ezért tudja meg Izrael egész népe, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette
  azt a Jézust, akit ti a keresztfán megöltetek. Ez egészen biztosan igaz!”
  (Ap. Csel. 2:36)

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s