Isten megmutatja nekünk éjjel a csillagokat! (God Shows Us The Stars At Night by J.R. Miller)

A lelki igazságokat csak akkor tudjuk igazán megérteni, amikor átélünk olyan helyzeteket, melyekre ezek vonatkoznak. Sok olyan isteni ígéret van, melyeket csak akkor tudunk igazán befogadni, és melyek áldásait csak akkor ismerjük fel igazán – amikor az életünkben olyan pontokhoz érünk, melyekre ezek kifejezetten adattak.

Példának okáért: „Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján” (Zsolt. 27:5). Ez az ige lehet, hogy semmit sem jelent a játékaival játszó kisgyermeknek, vagy az élet napos ösvényein járó fiatalembernek vagy leánynak, akikre gondok és megpróbáltatások még nem nehezednek. Csak az tudja megérteni, aki tényleg nehézségben van.

Vagy vegyük ezt az isteni szót: „Elég néked az én kegyelmem” (2Kor. 12:9). Ez az ige először egy rendkívüli nehézség megszüntetését kérő imára adatott válaszként. Isteni erőt jelentett, mely az emberi gyengeséget ellensúlyozta – és addig nem kaphatjuk meg igazán, amíg nem érezzük ennek szükségét.

Krisztus odaáll egy boldog, fiatal keresztény mellé, és azt mondja: „Van egy drága igém számodra, egy olyan, mely az isteni szeretet szépségével ragyog; de most még el nem hordozhatod.” A tanítvány továbbhalad az élet napsütötte ösvényén, majd nemsokára a szomorúság vagy nehézség árnyékos részeibe ér. Jézus újra mellé áll, és így szól: „Most már át tudom neked adni az igét, amit korábban visszatartottam: ‘Elég neked az én kegyelmem.’” S az isteni ígéret ekkor már fénnyel és szeretettel teljesen ragyog.

A Bibliának van egy jó nagy olyan része, melyet csak akkor tudunk igazán megérteni, mikor elérkezünk azokba az élethelyzetekbe, melyekre ezen igék adattak. Vannak ígéretek a gyengeség idejére, de ezeket, amíg erősek vagyunk, nem kapjuk meg; és a veszélyek idejére is, de ezeket sem értjük meg teljesen addig, míg nincs igazán szükségünk védelemre. Vannak vigasztalások a betegségekkel kapcsolatban is, melyek bátorítását, míg erőnk teljében vagyunk, nem kapjuk meg. S adattak ígéretek az egyedüllét azon idejére is, mikor magányos utakon kell járnunk, ám ezek valódi jelentését sem fogjuk fel mindaddig, míg oldalainkon szerető társak állnak. S az idős korról is szólnak ígéretek, ám a fiatalságunk évei alatt, mikor a kezünk még erős, pezseg a vérünk, és bátor a szívünk, ezeket sem tudjuk teljesen átvenni az Úrtól.

Isten nem tudja nekünk megmutatni a csillagokat addig, míg a nap ott ragyog az égen; és szeretete drága dolgait, melyeket elkészített az éjszakáink idejére, sem tudja megismertetni velünk mindaddig, míg nappal fénylik körülöttünk. Ekkor Krisztus még csak ezt mondja: „Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.” (Ján. 16:12). Nem tudnánk megérteni ezeket. Ám idővel, amikor a szükség, szomorúság, gyengeség, emberi csalódások, esetleg a magányosság, betegség, vagy éppen az idős kor élethelyzeteibe érkezünk – az Úr elmondja ezeket az igéket, és szavai az öröm teljességét hozzák el szívünkbe. Mikor eljön az éjszaka, az Úr megmutatja nekünk a csillagokat.

Az idősebb hívők már tudják ezt. Sok olyan ige van a Bibliában, melyek számukra fiatalabb korukban talán nem sok jelentéssel bírtak. Az évek múlásával azonban ezek az igék mind fényesen és gyönyörűen kezdtek el ragyogni, egyik a másik után, mint ahogyan a csillagok feltünedeznek az esti égbolton, mikor a nap már lenyugvóban van.

Gyermekkorunk éveiben is volt, hogy ismételgettük ugyan e szent igéket, ám kissé figyelmetlenül, mivelhogy nem volt részünk még olyan tapasztalatokban, melyek szívünket felkészíthették volna ezek befogadására. Majd egy napon az életünkre árnyék lopódzott, és ebben az árnyékban a már régóta ismerős szavak elkezdték felfedni igazi, mély jelentéstartalmukat. S a bajok-gondok, megpróbáltatások és veszteségek megtapasztalása után e drága szavak egyre valóságosabbak lettek. Idős korunkra pedig ezek az általunk ismételgetett, szent igék a remegő, de Istenben bízó szívnek már igazi pálcájává és erős botjává válnak.

Ily módon, ahogyan telik az élet, Krisztus szavainak jelentése egyre világosabbá válik számunkra, míg végül az egykori gondatlan, gyermeki ismételgetése e szent igéknek a mélyen hívő lélek megnyilatkozásává és a megerősödött szívű ember reménységévé alakul át.

ENGLISH:

Spiritual truths can be received only as we come to experiences for which they are adapted. There are many of the divine promises which we can never claim, and whose blessedness we cannot realize until we come to the points in life for which they are specially given.

For example: “In the time of trouble He shall hide me in His pavilion” (Isa. 27:5). This word can mean nothing to the child playing with his toys, or to the young man or woman walking in sunny paths, without a care or a trial. It can be understood only by one who is in trouble.

Or take this word: “My grace is sufficient for thee” (2 Cor. 12:9). It was given first in place of an answer to a prayer for the removal of an unrelenting trial. It meant divine strength to offset human weakness, and it cannot be received until there is a sense of need.

Christ stands beside a happy young Christian and says: “I have a precious word to give you, one that shines with the beauty of divine love; but you cannot bear it yet.” The disciple moves on along life’s sunny path, and by and by comes into the shadows of sorrow or trouble. Again Jesus stands beside him and says: “Now I can give you the word I withheld before: ‘My grace is sufficient for thee.’” Then the promise glows with light and love.

There is a very large part of the Bible which can be received by us only when we come into the places for which the words were given. There are promises for weakness which we can never get while we are strong. There are words for times of danger which we can never know while we need no protection. There are consolations for sickness, whose comfort we can never get while we are in robust health. There are promises for times of loneliness when men walk in solitary ways, which never can come with real meaning to us while loving companions are by our side. There are words for old age which we never can appropriate for ourselves along the years of youth, when the arm is strong, the blood warm, and the heart brave.

God cannot show us the stars while the sun shines in the heavens; and He cannot make known to us the precious things of love that He has prepared for our nights while it is yet day about us. Christ says to us then, “I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now” (John 16:12). We could not understand them. But by and by, when we come into places of need, of sorrow, of weakness, of human failure, or loneliness, of sickness, of old age — then He will tell us these other things, and they will be full of joy for our hearts. When night comes, He will show us the stars.

Older Christians understand this. There are many things in the Bible which had little meaning for them in life’s earlier days, but which one by one have shone bright and beautiful along the years, as stars come out in the evening sky when the sun fades from the heavens.

Even in childhood the words were said over and over, but they were repeated thoughtlessly, because there had been no experience to prepare the heart to receive them. Then one day there crept a shadow over the life, and in the shadow the long familiar words began for the first time to have a meaning. Other experiences of care, trial and loss followed, and the precious words became more and more real. Now, in old age, as the sacred texts are repeated, they are the very rod and staff to the trembling, trusting spirit.

Thus as life goes on, the meaning of Christ’s words comes out clearer and clearer, until the child’s heedless repetition of them becomes the utterance of the faithful and trust of the strong man’s very soul.

Source/Forrás: http://www.sermonindex.net/modules/articles/index.php?view=article&aid=27857 and http://gracegems.org/Miller/christs_reserve_in_teaching.htm. Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Isten megmutatja nekünk éjjel a csillagokat! (God Shows Us The Stars At Night by J.R. Miller)” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s