A kereszt és az emberi büszkeség – 1. rész (The Cross and Human Pride – Quotes, part 1)

A kereszt nem népszerű! (The Cross Is Not Popular by John Stott)

A ‘keresztet prédikálni’ azt jelenti, hogy úgy hirdetjük az üdvösséget, mint amely egyedül Isten kegyelméből van. Az ilyen üzenet botránykő (1Kor. 1:23), mert súlyosan sérti az emberi büszkeséget – ezért van az, hogy ennek hirdetése üldöztetéseknek tesz ki minket.

Korunkban természetesen nincsenek júdaizálók, mint egykor, akik a körülmetélés szükségességét hirdetnék. Azonban sok hamis tanító van az egyházon belül és kívül is, akik hamis evangéliumot hirdetnek (amely nem is evangélium, Gal.1:7), méghozzá a jó cselekedetek általi üdvösséget. Ezt azért hirdetik, hogy így hízelegjenek az embereknek, elkerülve az ellenszegüléseket. Néhány olvasónak úgy tűnhet, nagyon kisarkítom ezen alternatívákat. De én nem így gondolom. Minden keresztény igehirdetőnek szembe kell néznie e problémával. Ugyanis vagy azt prédikáljuk, hogy az emberek Isten elleni lázadók, akik az Ő igazságos ítélete alatt vannak, és (ha magukra maradnak) elveszettek, továbbá, hogy a bűneiket és átkukat elhordozó, megfeszített Krisztus az egyedül rendelkezésre álló Megváltó. Vagy pedig az emberi potenciált és képességeket hangsúlyozzuk, és Krisztust csak azért ‘hozzuk be’, hogy ezeket fokozzuk; a keresztre meg csak annyiban tartunk igényt, hogy megmutassuk belőle Isten szeretetét, hogy ez majd még nagyobb erőfeszítésekre ösztönözzön minket.

Az előbbi változat a hűség útja, az utóbbi a népszerűségé. Nem lehetséges azonban egyszerre hűségesnek és népszerűnek is lenni. Újra hallanunk kell Jézus figyelmeztetését: „Jaj nektek, mikor minden ember jót mond felőletek!” (Luk. 6:26). Ezzel ellentétben, ha a keresztet prédikáljuk, azt tapasztalhatjuk, hogy minket magunkat is a keresztig üldöznek! (‘The Cross of Christ’, 347-48 oldalak)

**********

Miért vált ki haragot a kereszt? (John Stott)

Mi van Krisztus keresztjében, ami ennyire feldühíti és felingerli a világot arra, hogy üldözzék azokat, akik ezt prédikálják? Csupán ennyi: Krisztus meghalt a kereszten értünk, bűnösökért, átokká lett értünk (Gal. 3:13). A kereszt tehát elmond rólunk jó néhány, igencsak kellemetlen igazságot: nevezetesen azt, hogy bűnösök vagyunk, akik Isten törvényének igazságos átka alatt vagyunk, és nem tudjuk megmenteni magunkat. Krisztus elhordozta a bűneinket és átkunkat pontosan azért, mert máshogy nem tudtunk volna szabadulni ezektől. Ha elérhető lett volna számunkra a megbocsátás a saját jó tetteink által; a körülmetélkedés és a törvény megtartása által – akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem lett volna szükség a keresztre.

Minden egyes alkalommal azonban, amikor csak a keresztre nézünk, Krisztus mintha ezt mondaná nekünk: „Én miattad vagyok itt. A te bűnöd az, melyet hordozok; a te átkod az, amit szenvedek; a te adósságod az, melyet fizetek; a te halálod az, melyet halok!” Nincsen a történelemben vagy az egész világmindenségben más egyéb olyan dolog, ami oly mértékben az igazi méretünkre faragna le minket, mint a kereszt. Mindannyiunknak igen dagályos nézeteink vannak saját magunkat illetően, különösen az önigazultságunk terén – míg csak el nem látogatunk arra a helyre, melyet Golgotának hívnak. Itt, a kereszt lábánál történik az, hogy valós méretünkre zsugorodunk.

És persze az emberek ezt nem szeretik. Zokon veszik azt a fajta megalázódást, hogy meglátják magukat úgy, ahogy Isten látja őket; amilyenek valójában. Sokkal inkább szeretnek megmaradni kényelmes illúzióikban. Tehát távol tartják magukat a kereszttől. Egy olyan kereszténységet hoznak létre, amelyben nincs ott a kereszt, és mely az üdvösséget illetően a saját jó cselekedeteikre alapozódik, és nem arra, amit Jézus elvégzett. Nem ellenzik a kereszténységet – amennyiben az nem a megfeszített Krisztussal kapcsolatos hitről szól. Ám a megfeszített Krisztust el nem szenvedhetik! És ha az igehirdetők mégis ezt hirdetik, akkor ellenük mondanak, kigúnyolják és üldözik őket. Miért? Azok miatt a sebek miatt, melyeket a kereszt hirdetése az emberi büszkeségen ejt.

ENGLISH:

The Cross Is Not Popular (John Stott)

To ‘preach the cross’ . . . is to preach salvation by God’s grace alone. Such a message is a stumbling-block (1 Cor. 1:23) because it is grievously offensive to human pride; it therefore exposes us to persecution.

There are, of course, no Judaizers in the world today, preaching the necessity of circumcision. But there are plenty of false teachers, inside as well as outside the church, who preach the false gospel (which is not a gospel, [Galatians] 1:7) of salvation by good works. To preach salvation by good works is to flatter people and so avoid opposition. This may seem to some to pose the alternative too starkly. But I do not think so. All Christian preachers have to face this issue. Either we preach that human beings are rebels against God, under his just judgment and (if left to themselves) lost, and that Christ crucified who bore their sin and curse is the only available Savior. Or we emphasize human potential and human ability, with Christ brought in only to boost them, and with no necessity for the cross except to exhibit God’s love and so inspire us to greater endeavor.

The former is the way to be faithful, the latter the way to be popular. It is not possible to be faithful and popular simultaneously. We need to hear again the warning of Jesus: ‘Woe to you when all men speak well of you’ (Lk. 6:26). By contrast, if we preach the cross, we may find that we are ourselves hounded to the cross. (The Cross of Christ, p. 347-48.)

**********

Why The Cross Produces Anger (by John Stott)

What is there about the cross of Christ which angers the world and stirs them up to persecute those who preach it? Just this: Christ died on the cross for us sinners, becoming a curse for us (Gal. 3:13). So the cross tells us some very unpalatable truths about ourselves, namely that we are sinners under the righteous curse of God’s law and we cannot save ourselves. Christ bore our sin and curse precisely because we could gain release from them in no other way. If we could have been forgiven by our own good works, by being circumcised and keeping the law, we may be quite sure that there would have been no cross.

Every time we look at the cross Christ seems to say to us, ‘I am here because of you. It is your sin I am bearing, your curse I am suffering, your debt I am paying, your death I am dying.’ Nothing in history or in the universe cuts us down to size like the cross. All of us have inflated views of ourselves, especially in self-righteousness, until we have visited a place called Calvary. It is there, at the foot of the cross, that we shrink to our true size.

And of course men do not like it. They resent the humiliation of seeing themselves as God sees them and as they really are. They prefer their comfortable illusions. So they steer clear of the cross. They construct a Christianity without the cross, which relies for salvation on their works and not on Jesus Christ’s. They do not object to Christianity so long as it is not the faith of Christ crucified. But Christ crucified they detest. And if preachers preach Christ crucified, they are opposed, ridiculed, persecuted. Why? Because of the wounds which they inflict on men’s pride.

Source/Forrás: HT for the quotes to: Samuel at Gilgal; http://samuelatgilgal.wordpress.com/2009/01/06/the-cross-is-not-popular/
https://igerenezek.wordpress.com/2012/06/13/a-kereszt-nem-nepszeru-the-cross-is-not-popular-by-john-stott/
http://samuelatgilgal.wordpress.com/2010/09/03/why-the-cross-produces-anger/
Source of illustration: here.  Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

A kereszt és az emberi büszkeség – 1. rész (The Cross and Human Pride – Quotes, part 1)” bejegyzéshez egy hozzászólás

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s