Hazafelé – 1. rész (On Our Way Home – Selected Quotes, part 1)

„Már csak egy kicsit kell várnunk, és elérjük az aranypartot; már csak egy kicsit kell harcolnunk, és megkapjuk az élet koronáját, amely soha meg nem fakul!” – Charles Spurgeon

**********

„A keresztény számára a halál nem más, mint minden szomorúságának és bajának az eltemetése, és minden örömének a feltámadása!” – James H. Aughey (1828-1911), amerikai lelkész

**********

Mennyei hazánk felé közeledve… (James Smith,1860)

Fel a fejjel, keresztény, hiszen minden egyes nappal egyre közelebb kerülsz örök otthonodhoz! Soha nem volt még az utazás vége ennyire közel, mint most; soha nem volt még ennyire sok nehézség már mögötted, és ennyire kevés előtted, mint most. Az út végig hegynek felfelé vezet, míg csak el nem éred a mennyei várost – ezért a vége felé többé-kevésbé talán nehezebbnek fogod találni. Ám… 
  amikor majd hazaérkezel, 
  és belépsz a szent városba, 
  és meglátod a drága Úr Jézust, 
  és Isten szent jelenlétének örülsz majd –  
  akkor minden rendben lesz – minden jó lesz, örökké!

Mennyei Atyád házában leszel – a te szent és boldog otthonodban! Nem lesz hiányod semmiben; minden szívbeli vágyad beteljesül. Ott már…
  nem lesz több fáradságos munka, 
  nem lesznek keresztek, vagy cipelendő terhek, 
  sem külső, sem belső ellenségek, akikkel szembe kellene nézned, 
  sem könnyek, sem fájdalmak, 
  sem konfliktusok, melyeket el kellene viselned. 

Öt perc Jézussal – és akkor mit fogsz ugyan gondolni minden földi kísértésedről, fárasztó munkádról, a megpróbáltatásaidról és bajaidról? Egy óra a mennyben azzal a bizonyossággal, hogy mindörökké szent és mindörökké boldog leszel – hogyan fogsz akkor majd vélekedni a korábbi, földi viszontagságaidról?

Akkor, igen, majd akkor megérted, miért is mondta az apostol: „Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik!” Róm. 8:18

**********

Átkelés a Jordánon (James Smith, 1860)

„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak!” Ézs. 41:10
Kánaán földje egy igen halovány és tökéletlen előképe volt csak a mennynek. Mégis, jobb volt, mint a pusztaság, vagy mint Egyiptom. S minden hiányossága ellenére az izraeliták e földre vágytak, ezt várták; mennyire vágyott Mózes arra, hogy átmehessen a Jordánon, és megtekinthesse e földet – de Isten nem engedte meg neki.
S a Jordán pedig ott hömpölygött a puszta és az Ígéret Földje között; át kellett kelni rajta még azelőtt, hogy az Ígéret Földjét élvezhették volna. És a halál – csakúgy, mint a Jordán – közöttünk és a menny között húzódik!
Meg kell halnunk. És a halál nem természetes; kellemetlen. Mégis, a kereszténynek egyáltalán nem kell félnie a haláltól! Egy igaz izraelita sem süllyedt el ebben a Jordánban. Jézus is átment rajta, és Józsuéhoz hasonlóan, ‘tizenkét követ’ helyezett el ennek közepén, melyeken az Ő szentjeinek a lába meg tud pihenni. E kövek: az Úr drága ígéretei!
Olvasó, félsz-e a haláltól? Jézusban hívőként neked a halál már nem tud ártani. Az Úr már kivette ennek méregfogát. Megfosztotta a halált minden erejétől, mellyel téged bántani tudott volna. A vizek lehet, hogy hidegek, mélyek és szélesek – na és aztán? Az Úr maga mondja: „Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak!” Ézs. 43:2
A túlsó oldalon azonban…
a nap mindig ragyog,
a virágok mindig virítanak,
a levegő mindig tiszta,
az ott lakók mind boldogok és szentek!
Ne félj hát a haláltól, mert az csak egy méregfog nélküli kígyó! A lényegi tartalma már megszűnt – csak az árnyéka maradt!
Az, aki hisz Jézusban – soha nem hal meg!
…Félsz a haláltól? Hogyan? Félsz attól, hogy édes álomba merülj – az élet hosszú napjának minden fáradságos munkája, baja és szomorúsága után?
Félsz a haláltól? Hogyan? Amikor pedig Jézus fog megállni haldoklásod fekhelye mellett, és angyalai várnak majd arra, hogy téged a dicsőségbe kísérjenek!
Tedd hát rá a hited kezét – a hűséges Úr Jézus vállaira, és tested egész súlyával Őreá támaszkodj! Kelj át e Jordánon úgy, mint aki a pusztából jössz ki, a te Szeretett Uradra támaszkodva!

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk!” Róm. 14:8

**********

„Készített nekik várost.” (Zsid. 11:16)

Csak menjetek tovább, szeretett testvéreim! Sokan közületek már közelebb vagytok mennyei Otthonotokhoz, mint gondolnátok. Már csak egy pár lépés, és megpihenhettek. Sokan, bár még távol vagytok, biztonságos karavánban haladtok. Haladjatok hát bátran előre; ne hagyjátok, hogy bármi is elbátortalanítson titeket! Már nem vagytok messze a mennyei sokaságtól, akik úgy várnak reátok. Nem telik bele sok időbe, és véget ér szomorúságotok, és elkezdődik az örökké tartó örömötök. Legyetek hát türelmesek! Bízzatok Istenben, Őt kövessétek.
Vadul zúg a vihar? De hisz’ már mindjárt vége; közeleg már a madarak éneklése. Nézzetek fel, forduljatok a menny felé egy kicsit! Felejtsétek el a dolgokat, melyek nap mint nap füleitekbe zakatolnak, és lépjetek be abba a dicsőséges atmoszférába, melyben meglátjátok, mit a természetes szem nem láthat: azt, ami e földi életen túl van – hogy ily módon részesülhessetek annak a nyugalomnak az előízében, amely az Isten népe számára van fenntartva. A dicsőséges jövő már majdnem a tiétek!

HAZAFELÉ

“Nyugat felé az égen a nap már lefelé halad;
az izzó fényű alkony hűvösre sápad;
a messzi csúcsok a napfelkeltét várják;
a kecskepásztor is hazahívja kóborló nyáját.
Fáradt vándor-lelkem, ki már megpihennél,
vigasztalódj – mindenkit hazahív az éj.

Sebes röptével a sirály is fészke felé szárnyal;
az apadó hullámok a parti homokra szaladnak fel lágyan;
vöröslő fényben a csónakok estére kikötni tartanak;
szárazon és vízen az árnyak mind sötétebbre váltanak;
csitulj hát lelkem, lásd, eljön majd az óra:
egy este téged is hazavisz Isten a mennyei honba.”

(Harriet McEwen Kimball)

ENGLISH:

“But a little longer waiting and we shall come to the golden shore; but a little longer fighting and we shall receive the crown of life that fadeth not away.” –Charles Spurgeon 

**********

“Death to the Christian is the funeral of all his sorrows and evils, and the resurrection, of all his joys.” – James H. Aughey (1828-1911), American clergyman 

**********

Nearing Our Eternal Home (James Smith, “Gleams of Grace” 1860)

Cheer up Christian, every day you are so much nearer to your eternal home! Never was the end of the journey so near as now; never were there so many troubles behind you, and so few before you, as now. It is all up hill until you reach the celestial city — you will therefore find it more or less difficult unto the end. But, 
  when you arrive at home, 
  when you enter into the holy city, 
  when you see your precious Lord Jesus, 
  when you enjoy the presence of God
 — then all will be well, and well forever!

You will be in your Father’s house — your holy, happy home! You shall know no lack, nor will your desires remain ungratified. There will be . . .
  no toil there, 
  no crosses or burdens to carry there, 
  no foes within nor without to face there, 
  no tears or pains there, 
  no conflicts to endure there. 

Five minutes with Jesus — and then what shall you think of all your earthly temptations, toils, trials, and troubles? One hour in Heaven, with the certainty of being forever holy, and forever happy — what will all your earthly afflictions be then? 

Then, then, shall you understand the apostle when he says, “I consider that the sufferings of this present life are not worth being compared with the glory that is about to be conferred on us!” Romans 8:18

**********

Crossing the Jordan (by James Smith, “The Better Land”, 1860)

“Do not fear, for I am with you; do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you; I will help you; I will hold on to you with My righteous right hand!” Isaiah 41:10
Canaan was a very faint and imperfect type of Heaven. It was better than the wilderness, yes, better than Egypt. But imperfect as it was, it was the object of desire and anticipation; how passionately Moses longed to go over the Jordan River and see it—but was denied.
Jordan rolled between the desert and the promised land; and it must be crossed, before the promised land could be enjoyed. And death, like the Jordan—lies between us and Heaven!
We must die. To die is unnatural. It is unpleasant. Yet the Christian has no reason to fear death. No true Israelite was ever drowned in this Jordan. Jesus crossed it, and, like Joshua, placed twelve stones in the midst of it, on which the feet of his saints may rest. The precious promises are these stones.
Reader, are you afraid of death? As a believer in Jesus, it cannot hurt you. He has taken away its sting. He has deprived it of all power to injure. The waters may be cold, and deep, and broad; but what then? He says, “I will be with you—when you pass through the waters; and when you pass through the rivers—they will not overwhelm you!” Isaiah 43:2
On the other side . . .
the sun always shines,
the plants are always in bloom,
the atmosphere is always pure,
the inhabitants are all happy and holy!
Do not fear death, it is a stingless serpent! The substance is gone—and only the shadow is left!
He who believes in Jesus—shall never die!
Are you afraid of dying? What! Afraid of falling asleep—after the toils, troubles, and sorrows of life’s long day!
Afraid of dying! What! When Jesus will stand by your dying pillow, and his angels are waiting to conduct you to glory!
Place the hand of your faith—on the shoulder of the faithful Jesus, and hang your whole weight on him! Go across the Jordan, as the spouse out of the wilderness, leaning on your beloved!
“If we live—we live to the Lord; and if we die—we die to the Lord. Therefore, whether we live or die—we belong to the Lord!” Romans 14:8

**********

“He hath prepared for them a city.” (Heb. 11:16)

Go on, dear brethren. Many of you are nearer Home than you think. A step more, and you shall rest. Many of you, though far away yet, are under a safe convoy. Press forward: let nothing discourage you. You are not far from the host that waits for you. It cannot be long before your sorrows shall end, and your eternal joy begin. Then, be patient. Trust God, follow Him. Is the storm fierce? Yet is is almost past, and the time of the singing of birds is at hand. Look up, look away, a little! Forget the things which sound in your ears from day to day, and bring yourselves into that glorious atmosphere in which you shall see that which is not to be seen by the natural eye, that which is beyond reach, that you may have a foretaste of that rest which remaineth for the people of God. The glorious future is almost yours.

HOMEWARD

“The day dies slowly in the western sky;
The sunset splendor fades, and wan, and cold
The far peaks wait the sunrise; cheerily
The goatherd calls his wanderers to their fold.
My weary soul, that fain would cease to roam,
Take comfort: evening bringeth all things home.

“Homeward, the swift-winged sea-gull takes its flight;
The ebbing tide breaks softly on the sand;
The sunlit boats draw shoreward for the night;
The shadows deepen over the sea and land;
Be still, my soul, thine hour shall also come:
Behold, one evening God shall lead thee Home.”

(Harriet McEwen Kimball)

Source/Forrás: HT for the picture and one of the quotes to Christian Devotional Readings.
http://www.godrules.net/library/spurgeon/NEWspurgeon_a9.htm;
https://www.facebook.com/ChristianDevotionalReadings;
http://www.gracegems.org/2013/12/sufferings.html;
http://gracegems.org/C/Smith,%20Better%20Land.htm; an excerpt from Mrs. Charles E. Cowman’s “Words of Comfort and Cheer” and a poem by Harriet McEwen Kimball, source here. Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Hazafelé – 1. rész (On Our Way Home – Selected Quotes, part 1)” bejegyzéshez 3 hozzászólás

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s