Kellemes klímája van-e a hitednek? (Does Your Faith Have a Gentle Climate? – Selected Quotes)

„Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek…” (2Kor. 2:14-15)

Az angliai Cornwall megye partvidékét, különösen a Mount Bay öblét, mindig eléri a meleg Golf-áramlat. Ennek köszönhetően e vidéknek igen egészséges a hőfoka. A levegő hőmérsékletében éjjel és nappal alig van változás. Bár túl sok információ nem áll rendelkezésünkre ezzel az érdekes jelenséggel kapcsolatban, de a hatását mindenki érzi és látja, jóllehet maga a Golf-áramlat az óceánban mintegy láthatatlanul vonul végig, bizonyos mértékben elválasztódva azon mélyebb vízrétegektől, melyeken keresztül keveredés nélkül folyik át. A területeket, amerre halad, mind felmelegíti; az áramlat feletti és a környékén lévő levegő így lágy és balzsamos lesz. Angliában sehol máshol nem látható, egzotikus növények virítanak az áramlat közelségében, és sok fa már jó korán, még a tél véget érte előtt, korai virágzásba borul. A sziklák barlangjaiban és a part egyes helyein e meleg áramlat elvonulását egyes ritka és gyönyörű kagylók előfordulása jelzi, amiket az áramlat a maga biztonságos sodrásával hoz végig, az óceánon keresztül. Végül aztán lerakja ezeket, mint egy-egy távoli part termékeit, melyek egyből elárulják, honnan is érkezett az áramlat.
…Akárhányszor csak éreztem a kora tavaszi hónapokban ennek az enyhe áramlatnak a hatásait, az mindig a Krisztusban való, elrejtett életünkre emlékeztetett engem; arra a tényleges áldásra, amely kiárad a világosság gyermekeinek szívéből, akik telve vannak Szent Lélekkel, jóllehet ebben az istentelen világban lakoznak. És ez folyamatos ellentéte annak a negatív kereszténységnek, ami a pusztán csak formális hitvallók ajkain él, és ami nem tud sem melegséget, sem áldást hozni számukra; sem fényt, sem örömet másoknak. – Anna Shipton (1815–1901), angol keresztény írónő

„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon…” (Fil. 2:14-16)
„Járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket… Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.” (Eféz. 5:1-2; 8-10)

**********

Gyönyörű légkört teremtve… (J.R. Miller)

Bizonyos emberek hitéletében van valami, ami némileg elcsúfítja a hitük szépségét. Ha valóban szeretnénk mások számára bátorítóak lenni, szükséges, hogy az életünk telis-tele legyen kedvességgel. Egyszer egy anyuka ezt mondta a lányáról: „Gyönyörű légkört teremt számomra!” Pontosan ez az, amit nekünk is teremtenünk kellene a közelünkben élők számára!
…A hitünknek gyönyörűnek és másokat megnyerőnek kellene lennie. Örömet kellene szereznünk mások számára, az ő javukra és épülésükre. Azok, akik ilyen módon, azaz szelíden, figyelmesen és gyönyörűen élnek – mindig vigaszul fognak szolgálni azok számára, akikkel együtt élnek.
Egyszer egy lelkész Krisztus érdemeiről szólt éppen egy fiúnak, és kifejezte azon reményét, hogy a fiú még ifjúkorában hittel Krisztushoz fog fordulni. „A hitünk egy folyamatos öröm! – mondta a lelkész. – Nézd csak meg a testvéredet, Sarah-t! Mennyire élvezi a hitéletét az a leány!” „Igen – felelte vonakodva és nyers őszinteséggel a fiú –, az lehet, hogy ő élvezi – de a házban rajta kívül senki más nem élvezi!” Vannak olyan hitvalló keresztények, akikre nézve igaz, hogy a családjuk nem tud örülni a hitéletüknek, mivelhogy nincs bennük kedvesség. Nem vigasztalóak, hanem kritikusak, idegesítőek, rosszmájúak és követelőzők. E lány hitéletére nézve komoly rosszallást jelentett az a tény, hogy családja ennek egyáltalán nem tudott örülni. Egy éles megfigyelő egyszer ezt mondta: „Sok asszony a gyülekezeti jó bizonyságát később tönkreteszi a konyhában kimondott szavaival!” Egy másik pedig ezt mondta: „Vannak olyanok, akik ugyan a menny felé vezetnek bennünket – de utunkat közben teleszórják gombostűkkel!” S valaki pedig ezt a beszélgetés-foszlányt hallotta meg véletlenül, egy vonaton utazva: „Igen, úgy hiszem, keresztény – de az biztos, hogy egyáltalán nem kellemes vele élni!”
Egy keresztény, akivel nem kellemes együtt élni – ez igen szégyenletes dolog! Elvégezhetjük minden kötelességünket hűségesen, lelkiismeretesen, kivehetjük részünk a terhek és a gondok súlyainak cipeléséből – ám ha mégis olyanok vagyunk, akikkel nem kellemes együtt élni, akkor kudarcot vallunk a szeretet legalapvetőbb jellemzőjében. A szeretetlen lelkület, a szemöldök-ráncolások és hideg tekintetek, az éles, türelmetlen szavak – ezek mind-mind aláássák az egyébként fáradságos, gyakorlati módon segíteni próbáló keresztény szolgálatunkat. Amilyen az illető valójában – az gyakran lerontja annak értékét, amit csinál!

…Az ideális istenfélő élet olyan, amely nemcsak vigaszt jelent mások számára, hanem segítséget is; lelkületét tekintve szeretetteljes és másokat megnyerő. Áldást jelent mindazoknak, akiket csak megérint. Mi Krisztus követőiként kell, hogy annyira teli legyünk az Ő lelkületével; és annyira át kellene, hogy hassa életünket az Ő kegyelme, szeretete és szelídsége, hogy minden ember számára – még maga Isten számára is – vigaszt tudjunk jelenteni!

„Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.” Kol. 3:12

**********

Van egy csendes, személyes légköre mindenkinek – egy minket követő ‘árnyék’ –, amely mindenkiből kiárad, és melynek hatása mindig bizonyos eredményeket és benyomásokat hagy maga után, akárhányszor csak megérint valakit. Egy napot sem tudsz úgy megélni, hogy ne érintenél meg más életeket. Bárhová mész, az árnyékod rávetődik másokra, és a te jelenléted miatt ők vagy jobbá, vagy rosszabbá válnak. S a mi hatásunk sokkal inkább függ attól, kik is vagyunk valójában – mint attól, mely dolgokat cselekszünk. Úgy tudunk igazán áldásul szolgálni e világ számára, ha egy gyönyörű életet élünk. Egyáltalán nem becsülöm alá a szent tevékenységeket, mert minden igaz életet kell, hogy jó tettek jellemezzenek. A kezünknek szent munkát kell végezniük. Ám, ha maga az életünk nemes, gyönyörű, szent és krisztusi, egy olyan, amely önmagában is áldást és ösztönzést jelent mások számára – akkor a jó hatásunk értéke meg fog sokszorozódni! (J.R. Miller)

ENGLISH:

“Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. For we are to God the fragrance of Christ…” (2Cor. 2:14-15, NKJV)

The coast of Cornwall, particularly in and near Mount’s Bay, is visited by the warm Gulf-stream, which is the secret of its healthful temperature. There is little alternation in the atmosphere by day or night. There is not much information to be obtained concerning this interesting phenomenon, but the influence is felt and seen, though the Gulfstream itself is flowing unseen in the ocean, separated in a manner from the deep waters, through which it passes without mingling. The lands it visits are warmed by it; the air above, and in its vicinity, is soft and balmy; exotics seen nowhere else in England flourish in its neighbourhood, and many an early blossom is put forth before the winter has elsewhere departed. In the caves of the rocks, and occasionally in some places of the coast, its presence is known by the rare and beautiful shells, which, carried safely by the current through the ocean, are left as the productions of a distant shore, and tell whence the stream flowed.
As I felt the soft influence of this genial stream in the months of early spring, it never failed to remind me of the hidden life in Christ—the positive blessing flowing from the fulness of the Spirit in the soul of a child of the light, dwelling in this ungodly world—a continual contrast to that negative Christianity, which lives only on the lips of formal professors, bringing neither warmth nor blessing to themselves, nor light nor gladness to others. – Anna Shipton (1815–1901)

“Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world…” (Phil. 2:14-16, NKJV)
“Therefore be imitators of God as dear children. And walk in love, as Christ also has loved us… For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light…” (Eph. 5:1-2; 8-10, NKJV)

**********

klima

Making a Beautiful Climate… (by J.R. Miller)

There is something in certain people’s religion, which mars its beauty. If we would be a comfort to others, our lives must be rich in lovingness. A mother said of her daughter, “She makes a beautiful climate for me!” That is what we should make for the people who live near to us.

…Our religion should be beautiful, winning. We are to please others for their good, to edification. Those who live thus gently, thoughtfully, beautifully—will always be a comfort to others with whom they live. A pastor was commending Christ to a boy, expressing the hope that he would trust in Christ in his youth. “Religion is a continual joy,” he said. “Look at your sister, Sarah. How much that dear girl enjoys her religion!” “Yes,” drawled the boy, with frank candor, “She may enjoy her religion — but nobody else in the house enjoys it!” There are professing Christians of whom it is true that their families do not enjoy their religion. It is not sweet. It is not a comfort to people. It is critical, rasping, censorious, exacting. It was a serious condemnation of this girl’s religion, that her family did not enjoy it. A keen observer has said, “Many a woman spoils her testimony in the church, by her tongue in the kitchen!” Another has said, “There are people who lead us Heavenward — but stick pins in us all the way!” In a conversation overheard on a railway train, one reports catching this fragment of talk: “Yes, I suppose she’s a Christian — but she certainly isn’t pleasant to live with!”
A Christian who isn’t pleasant to live with, is shameful. We may do all our duties faithfully, conscientiously, bearing our share of the burdens and cares — and yet, if we are not pleasant to live with, we fail in the most essential quality of love. An unlovely spirit, frowns and chilling looks, sharp impatient words — overbalance the painstaking Christian service that does so much to help in practical ways. What the person IS, often mars the value of what he DOES!
…The ideal pious life—is one that is a comfort to others—as well as a help. It is gracious and winning in its spirit. It is a blessing to all it touches. We as Christ’s followers should be so full of his spirit, have our lives so permeated with his grace, love, and meekness, that we shall be a comfort to all men, and, above all, shall be a comfort to God!

“Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.” Colossians 3:12

**********

There is a silent personal influence, like a shadow, which goes out from everyone, and this influence is always leaving results and impressions wherever it touches. You cannot live a day—and not touch some other life. Wherever you go—your shadow falls on others, and they are either better or worse for your presence. Our influence depends upon what we are—more than upon what we do. It is by living a beautiful life—that we bless the world. I do not under-estimate holy activities. Good deeds must characterize every true life. Our hands must do holy works. But if the life itself is noble, beautiful, holy, Christ-like, one that is itself a blessing, an inspiration, the worth of the influence is many times multiplied. –J.R. Miller

Source/Forrás: An excerpt from “The Secret of the Lord” by Anna Shipton, 1870., https://archive.org/; excerpts from J.R. Miller’s “Being a Comfort to Others”, 1908., http://www.gracegems.org/Miller/being_a_comfort_to_others.htm; http://www.gracegems.org/2012/09/influence.html; http://www.gracegems.org/2013/09/is.html Source of illustration: here.  HT for the picture to: Christian Devotional Readings. Ford.: wordwatcherdawn

 

Reklámok

Kellemes klímája van-e a hitednek? (Does Your Faith Have a Gentle Climate? – Selected Quotes)” bejegyzéshez egy hozzászólás

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s