A hitünk egy Személyről szól! (Our Faith is a Person! – Selected Quotes)

A hitünk egy Személyről szól! (C. H. Spurgeon, 1859)

„A hitünk egy Személyről szól! Az evangélium, melyet prédikálnunk kell: egy Személy! És akkor, bárhová is menjünk, valami szilárd és kézzelfogható van birtokunkban, melyről prédikálni tudunk. Ha a maguk korában megkérdezted volna a tizenkét apostolt, hogy ‘Miben hisztek?’, akkor egyáltalán nem lett volna szükség arra, hogy terjedelmesen fogalmazzák meg válaszukat, hanem egyszerűen csak rámutattak volna Mesterükre, azt mondva: ‘Őbenne hiszünk!’

‘De hát melyek a tantételeitek?’ ‘Ott állnak, megtestesülve!’ ‘De melyek a hitgyakorlataitok?’ ‘Ott áll a mi hitgyakorlatunk! Ő a mi példaképünk.’ ‘Miben hisztek tehát?’ Halljátok Pál apostol dicsőséges válaszát: ‘Mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk!’

A hitvallásunk, a dogmatikánk, az egész teológiánk Krisztus Jézus személyében summázódik. Az apostol tantételt hirdetett – de ez a tantétel Krisztus volt! Az apostol hitgyakorlatot prédikált – de e hitgyakorlat teljes mértékben csak Krisztusban volt.

A keresztény hitének nincs egy olyan összefoglalása, amely mindent felölelne, amit csak hisz – kivéve ez a szó, hogy ‘Krisztus’! A mi hitvallásunk Alfája és Omegája, a keresztény gyakorlatunk végső előírása Ő – a megfeszített Krisztus!

A hit terjesztése tehát nem más, mint a megfeszített Krisztusról szóló ismeret terjesztése. S ekkor valójában az történik, hogy Isten Szent Lelkének hathatós ereje által ráébresztjük az embereket arra, hogy felismerjék, szükségük van Krisztusra; hogy keressék Krisztust; higgyenek Krisztusban; szeressék Krisztust; és hogy ezután Krisztusért éljenek.” – Charles H. Spurgeon

**********

Nem azáltal üdvözülünk, hogy pusztán csak egy hitvallásban hiszünk! (J.R. Miller)

„Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek!” Ján. 3:7 

Nem attól lesz valaki keresztény, hogy…
  egyetért Krisztus tanításaival, 
  csatlakozik az Ő egyházához,
  átveszi az Ő erkölcsi elveit,
  magáévá teszi az Ő ügyét — 
hanem attól, hogy elfogadja Őt mint személyes Urát és Megváltóját, és egy örök barátság szövetségébe lép Vele. Nem azáltal üdvözülünk, hogy pusztán csak egy olyan hitvallásban hiszünk, amely leszűkíthető néhány aranymondásra, a Krisztus személyéről és munkájáról szóló igazság esszenciájára — hanem miénk kell, hogy legyen az a ragyogó szépségű és kegyelemmel teljes Krisztus, akit a hitvallás elénk tár!

Sokan úgy vélik: az, hogy valaki keresztény, mindössze annyit jelent, hogy…
  reggel és este néhány percig imádkozik;
  naponta egy-két fejezetet elolvas a Bibliából;
  és vasárnaponként elmegy a gyülekezetbe. 
E kötelességek mind fontosak a kegyelemben való növekedés eszközeiként — de nem ezek alkotják az igaz hitet. Az igaz hit az, hogy megéljük a kereszténység alapelveit a hétköznapokban is. Az, hogy átültetjük a Bibliát, az imákat és a szolgálatokat — a gondolatainkba, tetteinkbe és jellemünkbe! 

Nem szabad kettévágnunk az életünket, hogy az egyik felét világiként tartsuk számon, melyre nézve adott alapelvek szerint élünk — és a másik felét pedig szentnek nyilvánítsuk, melyet viszont már más irányelvek vezérelnek. A teljes életünket megszenteltté kell tennünk, olyan értelemben, hogy mindent Isten tetszésére és az Ő tanácsainak irányítása alapján kell, hogy cselekedjünk. Mindössze csak annyi igaz hittel rendelkezünk, amennyi a hétköznapi életünkben megjelenik – és egy szemernyivel sem többel!

**********

Egy élő, személyes Jézus! (Archibald Brown, 1884)

„Krisztus minden!” Kol. 3:11

A kereszténység mint olyan, teljes egészében egy Személyre összpontosul!

A megtérés nem pusztán csak egy emberi vélemény megváltozása – hanem a szívünk teljes odaszánása egy Személynek. A megtért ember nem az, aki pusztán csak megváltoztatja az egyes tényekre, teóriákra, vagy tanokra vonatkozó nézőpontját — hanem egy olyan valaki, akinek a szíve az élő Krisztusnak válik teljességgel odaszánttá. A hitvallásod csak akkor ér valamit, ha egy élő, személyes Jézusra összpontosul!

A tantételeid mind Tőle jönnek;
motivációt Őbenne találsz;
az örömödet mind Őbenne találod;
az elfogadásodat Őbenne találod;
a teljességedet is Őbenne találod!

„És ti Őbenne vagytok beteljesedve!” Kol. 2:10

ENGLISH:

Our Faith is a Person! (by C.H. Spurgeon, 1859)

“Our faith is a Person. The gospel that we have to preach is a Person. And go wherever we may, we have something solid and tangible to preach. If you had asked the twelve apostles, in their day, ‘What do you believe in?’ they would not have needed to go round about with a long reply, but they would have pointed to their Master, and they would have said, ‘We believe Him.’

‘But what are your doctrines?’ ‘There they stand incarnate.’ ‘But what is your practice?’ ‘There, stands our practice. He is our example.’ ’What, then, do you believe?’ Hear ye the glorious answer of the apostle Paul: ‘We preach Christ crucified.’

Our creed, our body of divinity, our whole theology is summed up in the person of Christ Jesus. The apostle preached doctrine; but the doctrine was Christ. He preached practice; but the practice was all in Christ.

There is no summary of the faith of a Christian that can compass all he believes, except that word Christ. And that is the Alpha and the Omega of our creed, that is the first and the last rule of our practice– Christ, and Him crucified.

To spread the faith, then, is to spread the knowledge of Christ crucified. It is, in fact, to bring men, through the agency of God’s Spirit, to feel their need of Christ, to seek Christ, to believe in Christ, to love Christ, and then to live for Christ.” – Charles H. Spurgeon

**********

We are not saved by believing a creed (by J.R. Miller)

“Do not be amazed that I said to you: You must be born again!” John 3:7 

That which makes one a Christian, is not . . .
  the agreeing with Christ’s teachings, 
  the uniting with His Church,
  the adoption of His morals,
  the espousing of His cause — 
but the receiving of Him as our personal Lord and Savior, and entering into a covenant of eternal friendship with Him. We are not saved by believing a creed which gathers up in a few golden sentences, the essence of the truth about Christ’s person and work — we must have the Christ Himself, whom the creed holds forth, in His radiant beauty and grace!

Many people think that being a Christian is . . .
  to pray a few moments morning and evening,
  to read a daily chapter or two in the Bible,
  and to attend church on Sundays. 
These duties are important as means of grace — but they are not true religion. Real religion is living out the principles of Christianity in one’s ordinary week-day life. It is getting the Bible and the prayers and the services — into our thoughts and acts and character. 

We must not cut our lives in two, and call one part secular, governing it by one set of principles — and regarding the other part as sacred, to be controlled by another set of rules. All of life is to be made sacred in the sense that everything is to be done in such a way as to please God, under the direction of His counsel. We have just as much true religion as we get into our week-day life, and not a whit more!

**********

A living personal Jesus! (by Archibald Brown, 1884)

“Christ is all!” Colossians 3:11

Christianity is all centered in a person! Conversion is not a mere change of human opinion; it is the devotion of the heart to a person. A converted man is not a man who just changes his views concerning certain facts, or theories, or doctrines — but he is a man whose heart has become devoted to a living Christ. All your religion, if it is worth anything — will be centered in a living personal Jesus. 
Your doctrines will all come from Him;
your motives will be found in Him
your joys will be found in Him;
your acceptance will be found in Him;
your completeness will be found in Him!

“You are complete in Him!” Colossians 2:10

Related articles/Kapcsolódó írások:

Egy élő, személyes Jézus! (Archibald Brown) https://igerenezek.wordpress.com/2012/07/05/egy-elo-szemelyes-jezus-a-living-personal-jesus-by-archibald-brown/

Teológiai rendszerek (Frederick Whitfield) https://igerenezek.wordpress.com/2012/05/30/teologiai-rendszerek-theological-systems-by-frederick-whitfield/

Az újszövetségi keresztény (J.C. Ryle) https://igerenezek.wordpress.com/2013/07/26/az-ujszovetsegi-kereszteny-the-new-testament-christian-by-j-c-ryle/

Source/Forrás: http://tollelege.wordpress.com/2009/10/03/our-faith-is-a-person-by-charles-h-spurgeon/;  http://www.gracegems.org/2013/01/creed.html; http://www.gracegems.org/2012/09/living.html. Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

A hitünk egy Személyről szól! (Our Faith is a Person! – Selected Quotes)” bejegyzéshez 3 hozzászólás

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s