Azok a séták Jézussal… (Those Walks with Jesus… – Selected Quotes)

„És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat. Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala.” (Márk 10:17-22)

„Mert végül is, mit kellett volna feladnia ennek az embernek, ha Jézust követi? Fel kellett volna adnia a jeruzsálemi házát. El kellett volna utasítania kora társadalmát – de az úgyis hamar elfelejtette volna őt, mert a társadalom csak igen rövid ideig őrzi meg emlékezetében azokat, akik valamilyen oknál fogva kiestek belőle. Igen, ezt veszítette volna el – és hogy mit nyert volna? Részese lehetett volna azoknak a sétáknak ott a mezőn, Jézussal, és hallotta volna, ahogyan mondja: ‘Figyeljétek csak a liliomokat!’” (Mark Rutherford)

„Sokkal jobb akár ezer világot is magunk mögött hagyni az egyetlen Krisztusért; semmint az egyetlen Krisztust hátrahagyni akár ezer világért! Milyen szörnyű azoknak sötétsége, akik egy ilyen Nap hiányában élnek! Olvasó, minden egyes lépés, amelyet megteszel Krisztus felé — egy lépés a menny felé; és minden egyes lépés, amelyet Tőle távolodva teszel meg — egy erkölcsi lépés a pokol felé! …Ez a szegény gazdag ember – vagyis inkább ez a gazdag szegény ember – sietősen jött Jézushoz, de nehéz szívvel futott el Tőle. Ha nem tudja élvezni Istent és a mammont együtt, akkor inkább elhagyja Istent a mammonért. Jézus azt akarta, hogy mindent adjon oda, de a gazdag ember mindent meg akart tartani. Ó, milyen hamis mérlegek azok, melyek a romlandó ezüstöt súlyosabbnak mutatják a romolhatatlan Megváltónál! …Jobb lenne számunkra, ha mi hagynánk hátra mindent — semmint hogy Ő hagyjon hátra bennünket! A legfényesebb csillag sem tudja ugyanis elhozni a nappal fényét, amikor a nap már lement; sem a legvastagabb felhő az éjszakát, amikor a nap már ott fénylik az égen!” (William Secker)

„Hasonlítsd csak össze Krisztust és tanítását azokkal a földi dolgokkal, amelyeket szeretünk vagy birtoklunk, legyenek ezek akár a legszentebbek vagy leggyönyörűbbek is – és kiderül: ez utóbbiak még akár csak egy pillanatnyi figyelemre is teljességgel méltatlanok. Ezeknek mind félre kell állniuk, hogy ne álljanak Őközötte és miközöttünk – hogy megismerhessük és cselekedni tudjuk az Ő akaratát. …Lépjünk hát be Jézus iskolájába, és részesülve az Ő ajándékaiban, várakozzunk az Ő tanítására!” (G. Campbell Morgan)

„Legyél tehát teljes mértékben meggyőződött afelől, hogy többé már ne maradj ebben a veszélyes, bizonytalan, majdnem-keresztény állapotban! Gyere, állj az Úr oldalára! Foglald el helyed Krisztus tanítványaként!” (W.B. Stevens)

ENGLISH:

Now as He was going out on the road, one came running, knelt before Him, and asked Him, “Good Teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?” So Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God.19 You know the commandments: ‘Do not commit adultery,’ ‘Do not murder,’ ‘Do not steal,’ ‘Do not bear false witness,’ ‘Do not defraud,’ ‘Honor your father and your mother.’” And he answered and said to Him, “Teacher, all these things I have kept from my youth.” Then Jesus, looking at him, loved him, and said to him, “One thing you lack: Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, take up the cross, and follow Me.” But he was sad at this word, and went away sorrowful, for he had great possessions. (Mark 10:17-22)

“After all what would he have had to sacrifice had he followed Jesus? He would have had to give up his house in Jerusalem. He would have had to renounce society; but society would soon have forgotten him, for society has a short memory for people who for any reason have fallen out of it. That is what he would have lost, and what would he have gained? He would have had those walks with Jesus across the fields, and he would have heard Him say: ‘Consider the lilies.’” (Mark Rutherford)

“It is far better to part with a thousand worlds—for one Christ; than with one Christ—for a thousand worlds. How dreadful is their darkness—who live in the absence of such a sun! Reader, every step you take to Christ—is a step toward heaven; and every step you take from him—is a moral step towards hell. This poor rich man, or rather this rich poor man, came hastily to Jesus, and ran heavily from him. If he may not enjoy God and mammon—he will leave God for mammon. Jesus was for selling all—and the rich man was for saving all. Ah, what false balances are those which will make corruptible silver—outweigh an incorruptible Savior! …It would be better for us to leave all behind—than that he should leave us behind. It is not the brightest star that can constitute day when the sun is set; or the thickest cloud that can make a night if the sun is risen.” (William Secker)

“Compare Himself and His teaching with the most sacred and beautiful of earth’s loves and possessions, and these are unworthy of a mo­ment’s thought. They must all come from between Him and us, so that we may know and do His will. Such attitude does not rob us of the enjoyment of all these things, so far as in themselves they are right. It rather adds to our joy. Self, renders it impossible to know Christ, when other loves and interests intervene, and breeds dis­satisfaction with all else and makes that very self sad and weak. Christ absolute, lights the whole be­ing with His love, and joy, and beauty, and shines on other loves to their sanctification, and so, the abnegation of self is self’s highest development. So let us enter the school of Jesus, and, receiving His gifts, await His teaching.” (G. Campbell Morgan)

“Be persuaded, then, to continue no longer in this dangerous, this insecure, this almost Christian state. Come out on the Lord’s side. Take your place as Christ’s disciple!” (W.B. Stevens)

Source/Forrás:

Részlet/An excerpt from L.B. Cowman’s book „Missionary Warrior”, page 39., and http://www.gracegems.org/29/secker6.htm, and http://gracegems.org/E/almost_christian.htm and http://tyoung78.blogspot.hu/2013/03/becoming-disciple.html Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Azok a séták Jézussal… (Those Walks with Jesus… – Selected Quotes)” bejegyzéshez 2 hozzászólás

  1. Visszajelzés: Daily Devotionals, September 6, 2013 | The Eternal Life Series

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s