Az új pásztor (The New Pastor)

Jeremiah Steepek pásztor beöltözött hajléktalannak, és így ment el abba a 10 000 fős gyülekezetbe, amelyben őt akkor délelőtt mint vezető pásztort akarták bemutatni. Fél órán át csak körbejárkált a gyülekezetben, amelynek tehát ő volt a leendő pásztora, miközben a helyiség elkezdett megtelni emberekkel… Ám a gyülekező emberek közül – akik mintegy 7000 és 10 000 fő közötti létszámúak lehettek – csak hárman köszöntötték őt. Megpróbált egy kis aprót kérni az emberektől, mondván, hogy kenyérre kéri… ám SENKI sem adott neki. Aztán bement az istentiszteleti helyre, és leült a gyülekezet első sorában, de az ajtónálló szolgálatban lévők megkérték, hogy legyen szíves hátra menni, a hátsó sorokba. Ő közben továbbra is köszöntötte az embereket, de csak bámuló tekinteteket és csúnya pillantásokat kapott viszonzásul – az emberek csak lenézték és kritizálták őt. 

Ahogyan ott ült a gyülekezet hátsó sorában, hallgatta a gyülekezeti hirdetéseket és tudnivalókat. Amikor ez a rész véget ért, a presbiterek előrementek, és nagy lelkesedéssel be akarták mutatni a gyülekezet új pásztorát a gyülekezetnek… “Most pedig szeretnénk bemutatni nektek Jeremiah Steepek pásztort!” …A gyülekezet tapsolva, örömmel és nagy várakozással várta a pásztort… És erre a hajléktalan férfi ott hátul felállt, és elkezdett előremenni a sorok között… Az emberek abbahagyták a tapsolást, és MINDEN szem rászegeződött… A férfi előrement a pódiumhoz, átvette a mikrofont a presbiterektől (akikkel egyébként már jó előre megbeszélt mindent), és megállt egy pillanatra, majd a következő igeverseket kezdte el olvasni:

„Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és felruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.” (Mát. 25:34-40) 

Miután ezt felolvasta, ránézett a gyülekezetre, és elmondta nekik mindazt, amit akkor délelőtt megtapasztalt… Sokan elkezdtek sírni, és sokan szégyenkezve hajtották le a fejüket… Majd pedig azt mondta: „Itt ma én csak egy összegyülekezett embertömeget látok, és nem Jézus Krisztus gyülekezetét! A világ tele van emberekkel, de nincsen elég Krisztus-követő. Mikor fogjátok TI végre eldönteni azt, hogy valóban az Ő tanítványai akartok lenni?” Azzal befejezte a szolgálatot, és elbocsátotta az embereket.

Az, hogy keresztények vagyunk, sokkal több, mint amit pusztán csak a szánkkal állítunk. Krisztus követése azt jelenti, hogy ezt az egész életeddel tükrözöd, és megosztod másokkal!

ENGLISH:

Pastor Jeremiah Steepek transformed himself into a homeless person and went to the 10,000 member church that he was to be introduced as the head pastor at that morning. He walked around his soon to be church for 30 minutes while it was filling with people for service….only 3 people out of the 7-10,000 people said hello to him. He asked people for change to buy food….NO ONE in the church gave him change. He went into the sanctuary to sit down in the front of the church and was asked by the ushers if he would please sit n the back. He greeted people to be greeted back with stares and dirty looks, with people looking down on him and judging him. 

As he sat in the back of the church, he listened to the church announcements and such. When all that was done, the elders went up and were excited to introduce the new pastor of the church to the congregation……..”We would like to introduce to you Pastor Jeremiah Steepek”….The congregation looked around clapping with joy and anticipation…..The homeless man sitting in the back stood up…..and started walking down the aisle…..the clapping stopped with ALL eyes on him….he walked up the altar and took the microphone from the elders (who were in on this) and paused for a moment….then he recited

“Then the King will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me.’ “Then the righteous will answer him, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?’
“The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’

After he recited this, he looked towards the congregation and told them all what he had experienced that morning…many began to cry and many heads were bowed in shame…. he then said….Today I see a gathering of people……not a church of Jesus Christ. The world has enough people, but not enough disciples…when will YOU decide to become disciples? He then dismissed service until next week…….Being a Christian is more than something you claim. I’ts something you live by and share with others.

Forrás/Source: https://www.facebook.com/WestCoastFiyaJamz Ford.: wordwatcherdawn

Note to the English readers: On the orginal FB page where this post is to be found, they have posted a new comment which is as follows: „The following story cannot be verified. However, the message behind it will change you, if you allow the Lord to work.” 

Reklámok

Az új pásztor (The New Pastor)” bejegyzéshez 28 hozzászólás

 1. The Master's Slave

  What a message! Amazing and true. We have experienced this while looking for a church. It is true that if we went to a JW church or a Mormon church, we would have been embraced, but a typical church? Nope. Not unless, of course, we had money and drove up in a Cadillac…sad.

  1. Yes, this was just an extremely thought-provoking post – I found it on FB and I was like – WOW, this one really has a message. …It does have a message here, too, in Hungary. It matters a lot how we receive the new people in the church.
   When I first went to church, the first thing that touched me was how warmly I was welcomed – me, a confused, black-dressed teenager… It was through the church members’ greetings that God’s love first touched me. Even today I can remember two precious faces that smiled at me with such love and acceptance…
   Thank you for your comment, it was so good to hear from you! God bless you.

   1. It’s a pleasure and a privilege to reblog such fine a article. A a young Christian back in 1977 I remember my Pastor being late for Sunday morning services, he had stopped on the road to help a young family that had car trouble. Most of the member had driven that same road. He preach on the same text referred to in your post. I must say that sermon was preached in great power, with much effect. All those that had driven by that young family without stopping were brought to dust. All Glory Honor & Praise Be Unto The King Of All Kings.

    GOD BLESS YOU & YOUR HOUSE
    Dale

    1. Wow, thank you for sharing this story – your pastor must have been an awesome man of God. PTL. We truly need to be Christians like that – reflecting Christ’s glory in word and in deed.
     Thank you once more and God bless you, too.

  1. The Master's Slave

   Preacher! How are you? I haven’t heard from you in so long I was worried. I commented on your blog in hopes you might see it. Hope all is well.

 2. A quick note to the English readers: As I have noticed that some people got to this site looking for the background information about this story, I would like to post all the information that can be found on the original FB page:

  “When we put up the story of Pastor Steepek, we had NO idea in a million years it would go viral as it did. We also did not expect the horrible emails we have been receiving from people calling us liars and that we made up the story. The truth is, we were sent the story from a friend. We put it up because it blessed us and thought it would bless others.

  We have googled Pastor Steepeks name and cannot find it, however, we did find that this has been done by other pastors. Maybe the name was changed to protect the church? We don’t know. We put up the story because it deeply touched us and God made us look at ourselves. We were hoping it would do that for others. The hateful emails we have been getting, shows us that much prayer is still needed for some who claim to follow Jesus.

  If the story is true or not….we can’t confirm it, but if it made you take a personal inventory or made you think twice about how you treat people or even if it brought you back to God, it did what it was intended to do. We apologize if the story offended anyone We were moved to put it up and followed God’s leading.

  ** We do not own the photo that is being used. It was sent with the story. All rights are reserved to the original photographer who ever that may be**”

  Source: https://www.facebook.com/WestCoastFiyaJamz

  I also pray that this story would just be a blessing to many people. It has been for me…

  1. Zabeth

   The article you referred to didn’t give any evidence as to the event being false. It only gave the evidence that the picture used was a homeless man in Richmond Surrey. I do a lot of blogging to and will use pictures available to the public in order to make a point or to have an image related to the blog I am creating. That said without having first hand information as to the accuracy of the story via the people directly involved we are still trusting authenticity, but I would not base the falacy of the article on a photograph used to make a point. Regardless the message in the article is very clear and very convicting.

  2. The Master's Slave

   The only “lie” is the man pictured is not the actual pastor. Big deal…I use pictures all the time of people, places and things to illustrate points and drive home messages. We all know that one picture paints a thousand words. Let’s focus on the point of the message and not nit-pick.

 3. Note to the English readers:

  On the orginal FB page (https://www.facebook.com/WestCoastFiyaJamz) where this post is to be found, they have posted a new comment which is as follows:

  „The following story cannot be verified. However, the message behind it will change you, if you allow the Lord to work.”

  I just would kindly like to ask you to go to the original source to check out all the information about the original post.

  1. Kedves András, köszönöm a hozzászólást – és igen, számomra is elgondolkodtató volt ez a kis történet ebből a szempontból. Nagyon nem mindegy, hogy az istentiszteleti helyen csak összegyűlt, társaságosdit játszó emberek csoportja vagyunk-e, vagy igazi, szeretetben járó és mások szükségeire figyelő, valódi, krisztusi tanítványok.
   Isten áldjon meg.

 4. The Master's Slave

  We must understand the MESSAGE behind any story. I make up stories all the time to stress lessons to my children. If we had to fall back on true life stories all the time, we would have to know a lot of people and have an awful good memory.

  It’s far too easy to judge and jump to conclusions with things today with all the sources and social media “clearing everything up” for us. I yearn for the days when life held mystery for us. The days when we could sit around a dinner table or fire and tell stories and have our children enraptured with them. Today, good luck with that one. Now I can barely get through half of a story before they glaze over, unless of course it involves explosions, jets and fire. Not good…only God in His mercy will save us from the future.

  1. Thank you so much for your comment – I was kind of wondering how to react to all these various opinions that seem to be coming in, to my great surprise… 🙂 Thank you for doing that for me! 🙂 I just completely agree with what you have written.
   There has been a huge response to this post that I have translated – it seems to have struck a chord with the hearts of many church-going people here in Hungary. Of course there are many people looking for all the background info that can be found about it. And I can understand that in a way – that’s why I have also tried to provide all available infos about it. But I also have the feeling that people tend to overlook the message of the post while being busy digging for infos… 🙂
   …I think it is just a very beautiful, inspiring and thought-provoking piece of writing that has blessed many people (including me) and has made many others think about how they relate to other people in their church.
   So all in all: thank you for your precious comment! 🙂 God bless you.

 5. Anita

  szerintem nem tömeg, hanem Krisztus teste voltak, csak olyan emberek is voltak, akik elhúzódtak egy koszos-büdös embertől, nehogy megfertőzze őket, persze köszönteni lehetett volna, maximum utána kezet mos, meg pénz helyett adni neki szendvicset; az a baj, hogy sokan félnek a hajléktalanoktól, mert vannak köztük valóban rossz szándékúak is, de nem mindegyik olyan; ezért kell szellemi emberekké válni, mert a lelkünkkel nem tudjuk megítélni ki kicsoda, de ha ezen a pásztoron volt kenet, a szellemükben érezhették a szellemi emberek (az a 3 fő), hogy ez egy jó ember

 6. Zoltan Ny

  Hát sajnos igen ! Így van ! A legtöbb ember csak a szájával kereszténykedik. Sőt még azzal sem. Még kígyót békát is képesek kiáltani a másikra, a mások szemében a szálkát is meglátják, de a magukéban még a gerendát sem. A legtöbben se szavakban , se tettekben nem keresztény módon élnek , cselekszenek, és azt merik állítani, hogy ők keresztény emberek, vagyis Krisztus Gyermekei.

  1. Zoltán Ny.!
   Az általad írtakkal nagymértékben egyetértek !…Ellentétben Anitával,aki azt állítja, “hogy nem tömeg hanem Krisztus teste voltak “,valamint azt hogy a pásztor nem volt (felkenve),mert ha igen,akkor a szellemükben érezhették volna hogy ez egy jó ember !
   Hát Anita .a te véleményed furcsa egy megközelítése a Krisztusi szeretetnek !Nagyon sokat kellene még forgatnod a Szent Bibliát,ahhoz hogy az alapokat,a legelemibb szinten magadévá tud tenni !

   1. Judit

    Engem nagyon megérintett ez a történet. Igazad van, az a tapasztalat,hogy akiknek jó a kinézetük,jó a megjelenésük, szépen beszélnek,más a hozzáállásuk a gyülekezet tagjainak.Vannak gyülekezetek,ahol a jó módú emberek összetartanak,de a szegényeket,szerényebbeket, sokszor észre sem veszik. Előszőr én néztem magamban. Ha valóban testben az Úr ilyen külsővel jelenne meg???? Én többszőr elolvastam, és vizsgálom magam, visszatekintek, és van miért bocsánatot kérni az Úrtól.

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s