Akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van! (His Coming Forth is from of Old, from Ancient Days! by “Samuel at Gilgal”)

— by “Samuel at Gilgal”

[Note to the English readers: So as to read the English post would you please go to this link: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/12/02/his-coming-forth-is-from-of-old-from-ancient-days/. Thank you so much.]

“Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.” (Ján. 1:1-5)

Az adventi időszak e vasárnapján vizsgáljuk meg János evangéliumának első fejezetét, hogy jobban megérthessük: Isten Fia volt az, aki belépett a mi földi időnkbe és terünkbe (amely egyébként Őáltala teremtetett) azon a bizonyos karácsonykor, oly sok évvel ezelőtt.

János kijelentette, hogy Jézus már kezdetektől fogva létezett, örökkévaló módon, még mielőtt megszületett volna Mária gyermekeként. Mikeás próféta ezt prófétálta: “De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” (Mikeás 5:2) Ézsaiás szintén ezt mondta: “Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!” (Ézs. 9:6-7)

Zakariás így jövendölte: “Örülj és örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és közötted lakozom! így szól az Úr. És sok pogány csatlakozik azon a napon az Úrhoz, és népemmé lesznek, és közötted lakozom, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött hozzád engem.” (Zak. 2:10-11)

Jézus is megerősítette, hogy Ő már létezett Ábrahám idejében (Ján. 8:56-58). Az imájában, melyet a letartóztatása előtt mondott el, így imádkozott: “Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt.” (Ján. 17:4-5)

János rámutatott arra, hogy “minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett” (Ján. 1:3). Pál apostol pedig megerősítette: “Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.” (Kol. 1:16-17)

Jézus nem más, mint a Fiú-Isten (Ján. 1:1-2, Ján. 8:58). Jézus maga az Élet, mert “Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn” (Kol. 1:17). Jézus a mi reményünk, mert “amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít” (Ján. 5:21). Jézus a mi világosságunk ebben a világban, amely tele van sötétséggel. Pál ezt írja: “Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére.” (Eféz. 4:17-19)

A mi kultúránkban nagyon is jól látszik, hogy igen sokan fordítottak hátat annak az életnek és világosságnak, amelyet pedig Jézus ajánl fel nekünk. Sőt valójában korunkban igen sokan azon igyekeznek, hogy még az Ő szent Nevét is kitöröljék a történelemből.

Advent ezen időszaka alatt gondolkozzunk el az örökkévaló Jézus dicsőségén, azon, hogy Isten emberré lett, hogy nekünk reményünk, életünk és világosságunk lehessen. Ő nem pusztán csak egy átlagos ember volt, aki létezését akkor kezdte, amikor Máriától megszületett! Jézus ugyanis az, akiről ezt írja az Ige: “akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van” (Mikeás 5:2)!

Forrás/Source: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/12/02/his-coming-forth-is-from-of-old-from-ancient-days/ Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s