ÁHÍTAT-MORZSÁK: TÖBBÉ PEDIG NEM ÉN ÉLEK, HANEM KRISZTUS ÉL BENNEM (írta: BARTHA BORBÁLA)

– http://bbartha.extra.hu/ – 

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. (Galata 2:20)

Valóban megfeszíttettem, kétezer éve ott a kereszten … Jézussal együtt, hogy az Atya tetszésére élhessem az életem, aki azt a parancsot adta nekünk, akik benne hiszünk, hogy hirdessük minden halandónak az evangéliumot. Hogyan? Leginkább úgy, hogy nem saját életünket éljük, hanem engedjük Krisztusnak, hogy bennünk és általunk megnyilvánuljon, és a hitetlenek számára életünkön keresztül láthatóvá váljon. Az evangélium hirdetése ugyanis nem szavak kérdése. Igen, persze, szavakra is szükség lehet, hiszen a hit hallásból van … Isten azonban az evangélium üzenetét az emberi életben sokkal mélyebbre rejtette: ha Isten dicsőségére élünk, akkor maga a létformánk az evangélium üzenete.

Jézus az Atya iránti szent hódolatban, engedelmességben élte földi életét. Mindennel Teremtőjét imádta, belőle táplálkozott, és merített, neki engedelmeskedett, folyton az Ő akaratát és tetszését kereste, rendületlenül hitt és bízott benne. Saját élete helyett az Atya életét élte, Őt mutatta be, s azt, hogyan lehet az Urat teljes szívvel szolgálni, szeretni, imádni, dicsérni. Élete szent és Istennek átadott élet volt. Jézus egyedülálló volt, a szó minden értelmében, családi állapota tekintetében is. Így aztán minden egyedülállónak utat mutat arra, hogy létformájával hogyan élhet Isten dicsőségére, hogyan élheti Krisztus életét, hogyan világíthat, hogyan mutathatja meg a hitetleneknek, kicsoda az Úr. Isten minden egyedülállótól szent életet kíván, olyat, ami az evangélium üzenete a kívülállók számára, az Úrra fókuszál, mentes a világ bűnös kicsapongásaitól:

A nőtlen embernek az Úr dolgaira van gondja, arra, hogyan tessék az Úrnak … A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaira visel gondot, arra, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében … (1 Kor. 7:32,34 részletek) 

Ha egyedülálló létformánk van, Isten ezzel a megdöbbentő üzenettel ruházza fel életünk, ha az Ő dicsőségére élünk. Gondoljuk csak meg, mekkora ereje van egy ilyen átadott életnek ma, amikor minden az élvezetekről, az azonnali kielégülésről, a teljes önzésről és korrupt életformáról szól! Az az élet, ami Isten szentségét hirdeti, messzire kiviláglik!

Jézus megszentelt élete azonban nem öncélú volt, hiszen azért jött el, s halt meg szeretetből a kereszten, hogy bennünket megtaláljon, megváltson, megtisztítson, Igéjében megfürdessen és felkészítsen. Egy nap ugyanis szent és feddhetetlen menyasszonyként mind Krisztusunk elé állunk majd. Jézus tehát ÉRTÜNK jött el, nem önmagának élt! Az Atya életét élte, neki engedelmeskedett, de mindezt értünk tette, értünk, az Eklézsiáért! Lesz egy nap a mennyben, amikor az Úr menyegzőt ül velünk, akiket magának vérével megszerzett, megmosott, felkészített és megszépített. Lesz egy nap, amikor Krisztus szerelme akadálytalanul mossa át szívünk, lelkünk, szellemünk. Azon a napon többé már az Úr sem lesz egyedülálló, sem azok, akik itt a földön még azok, hiszen az Úrral mindannyian egybekelünk majd!

Ám az Úr azokat is az evangélium üzenetének létformájukkal történő átadására hívta, akik a földön házasságot kötnek, s úgy élnek. Ha házasok vagyunk, az Úr tőlünk is azt kéri, hogy Krisztus életét éljük, s ezzel hirdessük az evangélium üzenetét. A házasság végcélja ugyanis nem a földi boldogság, a gyermekek nemzése, vagy a stabilitás megszerzése, hanem maga az evangélium hirdetése Istentől elfajult világunkban. Házasként ugyanis a férjek arra hívattak el, hogy Krisztust képviseljék főségükkel, szeretetteljes vezetésükkel, életük feleségükért és családjukért való letételével, áldozatkész szolgálat, önzés nélküli élet felmutatásával. Az Úr azt kéri a férjektől, hogy házasságukban Krisztust képviseljék, mutassák meg a világnak, hogy milyen a szeretetteljes Megváltó, aki menyasszonyát megszenteli, megtisztítja, felkészíti. A feleségek pedig abban a kiváltságban részesülhetnek, hogy Krisztus Testét, az Eklézsiát mutathatják be a világnak az által, hogy férjüknek engedelmeskednek, iránta tisztelettel viseltetnek, rávilágítva arra, hogy Krisztus Testeként mindannyian erre az engedelmességre hívattunk el. Az a házasság, ahol a két fél így él, szavak nélkül is hirdeti az evangélium üzenetét. Egy ilyen házaspár otthona, ahol a szeretet, tisztelet, önfeláldozó szolgálat légköre uralkodik, már önmagában is Istenről beszél.

Csodálom az Urat, hogy neki milyen fenséges elképzelései vannak! Legyünk egyedülállók vagy házasok, nem számít! Szemében mindannyian ugyanolyan értékesek vagyunk, létformánkkal is ugyanannak az evangéliumnak a hirdetésére hívattunk el, csak másként! Egyik, létével rávilágít Jézus életének szentségére, Atya iránti hódolatára, neki való engedelmességére, másik pedig Jézus önfeláldozására, kereszthalálára. Halleluja! Mindennapi küzdelmeinkben emlékezzünk a fenti igazságokra, akár egyedülállók, akár házasok vagyunk! Ne feledjük, nem önmagunknak élünk, Istentől mindannyian küldetést kaptunk!

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. (Galata 2:20)

BARTHA BORBÁLA Magyarországon élő, keresztény író és szolgálattevő, az Istennel való mély, bensőséges kapcsolatról és annak gyakorlati megvalósításáról jelentek meg művei („A kimondhatatlan ajándék”; „Meghitt kapcsolatban az Atyával János evangéliuma alapján”). A könyveivel kapcsolatos további információk a http://bbartha.extra.hu/ honlapcímen találhatóak. Bejegyezte: wordwatcherdawn

Reklámok

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s