Hívő testvérem, legfőbb ideje, hogy felébredj! (High Time To Awake Out Of Sleep by Robert Murray M’Cheyne)

Részlet Robert Murray M’Cheyne skót presbiteriánus lelkész (1813–1843) “High Time To Awake Out Of Sleep” (“Legfőbb ideje, hogy felébredjünk!”) című igehirdetéséből:

“…ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett…” (Róm. 13:11-12)

Pál e szavakkal fejezi ki azt, hogy itt a felébredés ideje; és, kedves barátaim, én is ugyanezt mondom nektek. Legfőbb ideje már annak, hogy felébredjetek alvásotokból! Létezik ugyanis a keresztényeknél egy állapot, amelyet mintegy alvásnak is hívhatunk: mint a tíz szűz, egyes keresztények úgy szunyókálnak és alszanak. És attól tartok, sok alvó keresztény van itt, ti közöttetek is! Hívő testvérem, legfőbb ideje, hogy felébredj! Tudod-e, mennyi az idő? Úgy tűnik, nem tudod, mennyire közel már a napfelkelte!

Elmondom nektek, hogy milyen is az: alvó kereszténynek lenni. Azok alvó hívők, aki bár Krisztushoz jöttek, mégis elaludtak különböző bűnökben. Olyanok, mint az efézusi gyülekezet: elhagyták az első szeretetet. Már nincs meg bennük az a felismerés, hogy mennyire értékes is Krisztus – a hitük frissessége már elenyészett. Elfelejtették a korábbi eleven, erőteljes megértésüket a Megváltóról. S többetekkel ugyanez a helyzet! Lehet, hogy korábban már megláttátok bűneiteket, de mára már elveszítettétek azt az egykor oly frissen bennetek élő, oly mélyen átérzett bűnbánatot. Már nem láttok annyi szépséget Jézusban. Pedig minél többet Őreá nézünk, annál inkább vágyódunk még többször Őreá tekinteni! A földi dolgok íze-zamata megfakul, ám nem így az isteni dolgok – azok annál édesebbek, minél gyakrabban élünk azokkal. Így minden alkalommal, amikor csak Jézusra néztek, Ő még drágább, még értékesebb lesz! A rózsa gyönyörű, mégis elveszíti illatát – de Sáron gyönyörű Rózsája csak egyre szebb és szebb! A földi almák elveszítik ízüket; ám az almafa nem – “Erősítsetek engem szőlővel, üdítsetek fel engem almákkal; mert betege vagyok a szerelemnek.” [Én.én. 2:5] Ó, ti álmos keresztények, nem ízlik már nektek ez az alma! Pedig nem annak van most itt az ideje, hogy aludjatok! Hívő testvérem, ha még tovább alszol, hamarosan már azt is megkérdőjelezed, hogy egyáltalán Krisztushoz jöttél-e valaha is!

Az álomból való felserkenés tehát az, hogy látod: az isteni dolgok valóságok. Akkor, amikor már félig álomba szenderültél, a dolgokat tökéletlenül, elmosódottan látod. Ó, nem hatnak már rátok az isteni valóságok! Nos, mit is jelent hát az álomból való felébredés? Azt jelenti, hogy meglátod a bűnt úgy, ahogy van – a szíved állapotát úgy, ahogy van – Krisztust, úgy, ahogy van – és Isten hatalmas szeretetét Krisztus Jézusban! És mindezt úgy tudod meglátni, hogy a Golgota keresztjére nézel. Ó, milyen borzasztó az, ha úgy tekintesz Krisztus keresztjére, hogy az nem érint meg téged; ha nem látod meg a bűneidet; és ha nem érzed, hogy Krisztus magához vonz téged! Nem tudok ennél szomorúbb állapotot! Imádkozzatok hát azért, hogy ébren találtassatok! Kedves barátaim, az életünk olyan, mint a folyó, és mi olyanok vagyunk, mint egy csónak, amely ezen a folyón halad. Egyre közelebb és közelebb jutunk az örökkévalóság partjaihoz. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik már negyven éve hívők. Ó, a ti üdvösségetek már sokkal közelebb van, mint amikor először hittetek! Megváltásotok elközelgett – a teljes lelketek megváltása – a tökéletes megváltásotok. És már jön annak az ideje, hogy ebben részesüljünk – igen, üdvösségre jutunk, és az utolsó követ is a helyére teszik, azzal az örömkiáltással, hogy “Kegyelem, kegyelem reája!” Akkor tétetik majd a korona a fejetekre, mert igenis sokkal többek lesztek, mint győztesek!

Igazságok Isten Igéjéből:

“Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.” (Ézs. 60:1-2)

“Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.” (2Kor. 4:5-6)

“De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.” (Jel. 2:4-5)

“Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint a mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és írigységben: Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.” (Róm. 13:11-14)

“Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.” (1Thesz. 5:5-11)

ENGLISH:

“…it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand…” (Romans 13:11-12)

IN THESE WORDS, Paul tells believers that it is waking time; and I would just tell you, dear friends, the same. It is high time for you to awake out of sleep. There is a condition among Christians which may be called sleeping; like the ten virgins, they slumber and sleep. Ah! I fear there are many sleeping Christians among you. It is waking time, believer. Do you know what time it is? You do not seem to know how near sunrise it is.

I will now show you what it is to be sleeping Christians. It is to be one that has come to Christ, yet has fallen asleep in sin. Like the church at Ephesus, they have left their first love: They do not retain that realization of Christ’s preciousness-that freshness of believing. They have forgotten the fresh grasp of a Savior. So it is with some among yourselves. You may have seen your sins; yet you have lost that fresh conviction of sin you once felt so deeply. You do not see such a beauty in Jesus. The more we look at Him, just the more we would look again. Earthly things pall upon the taste; but it is not so with things divine-they grow sweeter the more often you use them. So every time you look at Jesus, He grows more precious. The rose is sweet, yet it loses its smell; but the lovely Rose of Sharon grows sweeter and sweeter. Earthly apples lose their taste; but the apple tree does not so—”Stay me with flagons, comfort me with apples, for I am sick of love.” Sleepy Christians, you have lost taste for the apples. Oh! it is not time for you to sleep any longer. Believer, if you sleep on, you will soon doubt if ever you have come to Christ at all.

To awake out of sleep, then, is to see that divine things are realities. When you are half asleep, you see things imperfectly. Ah! you are not affected by divine realities. Now, what is it to awake out of sleep? To awake out of sleep is to see sin as it is—your heart as it is—Christ as He is—and the love of God in Christ Jesus. And you can see all this by looking to Calvary’s Cross. O! it is an awful thing to look to the Cross and not be affected, nor feel conviction of sin-nor feel drawn to Christ. O! I do not know a more sad state than this. O! pray that you may be wide awake. Dear friends, our life is like a river, and we are like a boat sailing down that river. We are drawing nearer and nearer to the shores of eternity. Some may have believed for forty years. Ah! your salvation is nearer than when you first believed. Your redemption draws nigh—the redemption of your whole soul-your complete redemption. And the time is coming when we will get it—you will be saved, and then the last stone will be put on with shoutings of “Grace! grace! unto it.” Then will the crown be put upon your heads, for you will be more than conquerors. 

Truths from God’s Word (all verses from the NKJV):

“Arise, shine; For your light has come! And the glory of the LORD is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, And deep darkness the people; But the LORD will arise over you, And His glory will be seen upon you.” (Isa. 60:1-2)

“For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus’ sake. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.” (2Cor. 4:5-6)

“Nevertheless I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen; repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place—unless you repent.” (Rev. 2:4-5) 

“And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep; for now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly, as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to fulfill its lusts.” (Rom. 13:11-14) 

“You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore let us not sleep, as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing.” (1Thess. 5:5-11)

Related articles/Kapcsolódó írások:

Forrás/Source: An excerpt from Robert Murray M’Cheyne’s sermon “High Time To Awake Out Of Sleep”; http://www.sermonindex.net/modules/articles/index.php?view=article&aid=458 Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Hívő testvérem, legfőbb ideje, hogy felébredj! (High Time To Awake Out Of Sleep by Robert Murray M’Cheyne)” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s