Igenis, tudsz Istennel járni! (You can walk with God by C.H. Spurgeon)

…Énók egy felettébb gonosz korszakban élt. Kimagasló személy volt egy olyan időszakban, amikor a bűn már szinte teljesen eluralta a földet – nem sokkal azon időszak előtt, amikor is az egész föld úgy megromlott, hogy Isten úgy látta jónak: a bűnök sokasága miatt eltörli az egész emberi nemzetséget a föld színéről. Énók a gúnyolódó és mindent megvető emberek idejében élt. Ezt abból a próféciájából tudjuk, amelyről Júdás számol be. Énók ezt prófétálta: “Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.” [Júd. 14, 15] Egy olyan korban élt tehát Énók, amikor igen kevesen voltak azok, akik Istent valóban szerették, és amikor azokat, akik Istent-szeretőknek vallották magukat, teljesen félrevitték az emberek lányainak csalfa hízelkedései. Az egyház és az állam szövetségre akart lépni; a divat, a szokások és az élvezetek voltak a mérvadóak; és a szentségtelen kompromisszumok mindennaposak voltak. Azon primitív, ősi idők vége felé élt, amikor a hosszú életű emberek igen nagy bűnösöknek adtak életet, és ezek a nagy bűnösök pedig igen találékonyak voltak Isten felbosszantását illetően. Ezért hát ne panaszkodj arra, hogy te milyen időszakban élsz, milyen szomszédok és milyen körülmények között – mert mindezek közepette igenis te is tudsz Istennel járni!

Igazságok Isten Igéjéből: 

“És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő. És mivel Énókh Istennel járt vala; eltûnék, mert Isten magához vevé.” (1Móz. 5:22-24)

“Annakokáért, szerelmeseim, amiképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvességteket; mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.” (Fil. 2:12-16)

“Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel  és tisztasággal, nem testi bölcseséggel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképen pedig ti köztetek.” (2Kor. 1:12)

“Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között; ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.” (2Kor. 2:14-17)

ENGLISH:

…Enoch lived in a very evil age. He was prominent at a time when sin was beginning to cover the earth, not very long before the earth was corrupt and God saw fit to sweep the whole population from off its surface on account of sin. Enoch lived in a day of mockers and despisers. You know that from his prophecy, as recorded by Jude. He prophesied, saying, “The Lord cometh with ten thousands of his saints, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him.” He lived when few loved God and when those who professed to do so were being drawn aside by the blandishments of the daughters of men. Church and state were proposing an alliance, fashion and pleasure ruled the hour, and unhallowed compromise was the order of the day. He lived towards the close of those primitive times wherein long lives had produced great sinners, and great sinners had invented great provocations of God. Do not complain, therefore, of your times and of your neighbors and other surroundings, for amid them all you may still walk with God.

Truths from God’s Word:

“After he begot Methuselah, Enoch walked with God three hundred years, and had sons and daughters. So all the days of Enoch were three hundred and sixty-five years. And Enoch walked with God; and he was not, for God took him.” (Gen. 5:22-24, NKJV)

“Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling; for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain or labored in vain.” (Fil. 2:12-16, NKJV)

“For our boasting is this: the testimony of our conscience that we conducted ourselves in the world in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom but by the grace of God, and more abundantly toward you.” (2Cor. 1:12, NKJV)

“Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. To the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life. And who is sufficient for these things? For we are not, as so many, peddling the word of God; but as of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God in Christ.” (2Cor. 2:14-17, NKJV)

Forrás/Source: From a sermon by Charles Haddon Spurgeon entitled “Enoch,” delivered July 30, 1876.  http://www.thedailyspurgeon.com/2012/06/you-can-walk-with-god.html Source of illustration: http://www.rgbstock.com/bigphoto/moRKKPG/tulips Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Igenis, tudsz Istennel járni! (You can walk with God by C.H. Spurgeon)” bejegyzéshez egy hozzászólás

  1. Visszajelzés: Öltözzetek erkölcsösen! (Dress Modestly, Please! – Selected Quotes) | Fókuszban az Ige/The Word in Focus

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s