Nyolc hasznos tanács Biblia-olvasáshoz! (8 Profitable Ways to Read the Bible by J.C. Ryle)

– HT:  Erik and ‘Samuel at Gilgal

1. Kezdd el még ma olvasni a Bibliádat! 

Egy dolog megcselekvésének módja az, hogy ténylegesen megtesszük azt; a Biblia-olvasás módja tehát az, hogy valóban elkezdjük azt olvasni! A tervezgetés, a vágyakozás, a puszta elhatározás, a szándék, vagy az erről való elmélkedés nem fog téged egy szemernyit sem közelebb vinni e nemes cél felé. Ténylegesen el kell kezdened olvasnod a Bibliádat! És, az imádsághoz hasonlóan, ez sem megy fáradság és vesződség nélkül senkinek sem. Ha te magad valamilyen oknál fogva nem tudod a Bibliát olvasni, kérj meg valakit, hogy olvassa fel neked! Vagy így, vagy úgy – a szemeiden át vagy a füleiden keresztül –, de szükséges, hogy a Szentírás szavai ténylegesen elérjék az elmédet.

2. Olvasd a Bibliát azzal az őszinte és hő vággyal, hogy azt valóban meg akarod érteni!

Ám egy pillanatra se gondold azt, hogy a cél egy adott mennyiségű, nyomtatott papír végiglapozása, és hogy egyáltalán nem számít, megérted-e vagy sem, amit olvasol. Néhány tudatlan ember azt képzeli, hogy minden feladatuknak eleget tettek e téren, csak mert naponta előrébb haladnak adott számú fejezettel, jóllehet halvány elképzelésük sincs arról, hogy ezek valójában miről is szólnak – csak azt látják, hogy a könyvjelzőjük már újra előrébb került. De ez a Biblia-olvasásnak egy, pusztán csak rituális szokássá való lealacsonyítása! Általános alapelvként tehát mindig legyen eszedben a következő: egy meg nem értett Biblia nem tud a hasznodra válni! Kérdezd meg hát magadtól mindig, amikor csak olvasod a Szentírást: “Miről is szól pontosan ez a rész?”  Úgy kutass az Ige jelentése után, mint arany után az emberek!

3. Olvasd a Bibliát egyszerű, gyermeki hittel és alázattal! 

Nyisd meg a szíved, amikor kinyitod Isten Könyvét, és mondd ezt: “Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád!” Döntsd el, hogy alapból elhiszel mindent, amit csak abban találsz, még ha az esetleg ellentétes is a saját vágyaiddal vagy előítéleteiddel. Határozd el, hogy a Szentírás minden igaz állítását örömmel fogadod, akár kedvedre való az, akár nem! Óvakodj attól a rossz szokástól, amelybe néhány Biblia-olvasó ember beleesik: ők ugyanis elfogadnak egyes tantételeket, mert azok tetszenek nekik, egyebeket pedig elutasítanak, mert azok elítélőek saját magukra, egyes hozzátartozóikra, vagy éppen a barátaikra nézve. Ilyen körülmények között azonban a Biblia nem tud a hasznodra lenni! Vajon a mi feladatunk azt eldönteni, hogy minek kell Isten Igéjében lennie? Talán jobban tudjuk a dolgokat Istennél? Döntsd el hát, hogy igenis befogadod és elhiszed az egészet, és ha valamit nem értesz, azt is bizalommal fogadod. Emlékezz, hogy amikor imádkozol, Istenhez beszélsz, és Ő hall téged. De arra is emlékezz, hogy amikor a Szentírást olvasod, Isten szól hozzád azon keresztül, és neked nem az a dolgod, hogy feltételeket szabj Neki, és irányítgasd Őt, hanem hogy figyelmesen hallgass Reá!

4. Olvasd a Bibliát az engedelmesség szellemével, és úgy, hogy azt magadra nézve igenis alkalmazni akarod! 

Azzal az elhatározással ülj le tanulmányozni a Szentírást, hogy igenis annak szabályai szerint fogsz élni, ráhagyatkozol annak állításaira, és megteszed annak parancsait. Ahogy haladsz szépen végig a fejezeteken, alaposan fontold meg mindig a következőt: “Milyen hatással van ez az én gondolkodásomra és mindennapi viselkedésemre? Mit tanít ez nekem?” Nem jó az, ha csak kíváncsiságból, vagy számító módon olvasod a Bibliát, pusztán csak azért, hogy a fejed tele legyen különböző véleményekkel – közben pedig nem hagyod, hogy a Szentírás hatással legyen a szívedre és az életedre! Akkor olvassuk a legjobban a Bibliát, ha a legtöbbet gyakoroljuk is azt!

5. Olvasd a Bibliát minden nap! 

Legyen a mindennapi tevékenységeid része az, hogy Isten Igéjének valamelyik részét olvasod, és azon elmélkedsz! A kegyelem segéd-eszközei ugyanolyan fontosak a lelkünk számára minden egyes nap, mint testünknek a táplálék vagy a ruházat. A tegnapi étel mára már nem elég a dolgozó embernek; sem a mai táplálék holnapra. Tegyél tehát úgy, mint az izraeliták a pusztai vándorlás során: Minden reggel frissen gyűjtsd be a mannádat! Különítsd el az erre szánt idődet, órádat. Ne kutyafuttában és sietve olvass! Add a Bibliádnak az időd legjobb, és ne pedig a legrosszabb részét! De bármilyen terv szerint is haladsz, élet-szabályod legyen az, hogy minden nap odajárulsz a kegyelem trónjához, s hogy olvasod a Bibliát!

6. Olvasd a teljes Bibliát, és rendszeresen, egy adott ütemterv alapján! 

Attól tartok, sok olyan igerész van a Bibliában, amelyet sokan egyáltalán nem olvasnak. S ez, túlzás nélkül szólva, egy felettébb öntelt és elbizakodott szokás. “A teljes Írás hasznos.” [2 Tim. 3:16]. Ennek oka az igazság különböző szempontjainak aránytalan kezelésében rejlik, amely sajnos igen gyakori jelenség korunkban. Néhány ember Biblia-olvasási szokása nem egyéb, mint egy örökös ‘belemártózás’ és ‘csipegetés’ rendszere. Úgy tűnik, fogalmuk sincs arról, hogyan is tudnák az egész könyvet rendszeresen, módszeresen végigolvasni!

7. Olvasd a Bibliát becsületesen és őszintén! 

Határozd el, hogy mindent a maga egyszerű, nyilvánvaló jelentésében értelmezel, és hogy minden erőltetettnek tűnő magyarázatot nagy óvatossággal kezelsz. Általános szabályként elmondható, hogy bármely szentírásbeli igeszakasz azt jelenti, amit jelenteni látszik! Cecil[1] igeolvasási szabálya igen hasznos e téren: “A Szentírás értelmezésének helyes módja az, hogy úgy vesszük az abban leírtakat, ahogyan azok le vannak írva, anélkül, hogy megpróbálnánk azt egy adott teológiai rendszerbe mindenáron beleerőltetni.”

8. Úgy olvasd a Bibliát, hogy közben végig Krisztusra fókuszálsz! 

A teljes Szentírás elsődleges és legfontosabb célja, hogy Jézusról tegyen bizonyságot! Az ószövetségi szertartások Krisztust vetítik előre. Az ószövetségi bírák Krisztus típusai. Az ószövetségi próféciák tele vannak Krisztus szenvedéseivel és eljövendő dicsőségével. Az Ő első- és második eljövetele; az Ő megaláztatása és dicsőséges királysága; keresztje és koronája – ezek mindenhol a szemünk elé ragyognak a Bibliában. Legyen mindig szemed előtt ez a vezérfonál, ha helyesen akarod olvasni a Bibliát!

Tudnék még sok egyéb jó tanácsot is adni a Biblia-olvasáshoz, ha lenne több helyem erre. S bár lehet, hogy a fent említett irányelvek számukat tekintve csekélyek, és röviden is vannak leírva, ám mégis: ha alkalmazod ezeket, meg fogod látni, hogy igen nagy hasznodra lesznek majd!

ENGLISH:

1. Begin reading your Bible this very day. 

The way to do a thing is to do it; and the way to read the Bible is actually to read it! It is not merely meaning, or wishing, or resolving, or intending, or thinking about it, which will advance you one step. You must positively read. There is no royal road in this matter, any more than in the matter of prayer. If you cannot read yourself, you must persuade somebody else to read it to you. But one way or another, through eyes or ears, the words of Scripture must actually pass before your mind.

2. Read the Bible with an earnest desire to understand it. 

Do not think for a moment, that the great object is to turn over a certain quantity of printed paper, and that it matters nothing whether you understand it or not. Some ignorant people seem to imagine, that all is done if they advance so many chapters every day, though they may not have a notion what they are all about, and only know that they have pushed on their bookmark ahead so many pages. This is turning Bible reading into a mere ritual form. Settle it down in your mind as a general principle, that a Bible not understood is a Bible that does no good! Say to yourself often as you read, “What is this all about?” Dig for the meaning like a man digging for gold.

3. Read the Bible with child-like faith and humility.

Open your heart as you open God’s book, and say, “Speak, Lord, for your servant is listening!” Resolve to believe implicitly whatever you find there, however much it may run counter to your own desires and prejudices. Resolve to receive heartily every statement of truth, whether you like it or not. Beware of that miserable habit into which some readers of the Bible fall, they receive some doctrines because they like them; and they reject others because they are condemning to themselves, or to some relation, or friend. At this rate, the Bible is useless! Are we to be judges of what ought to be in God’s Word? Do we know better than God? Settle it down in your mind that you will receive all and believe all, and that what you cannot understand, you will take on trust. Remember, when you pray that you are speaking to God, and God hears you. But, remember, when you read Scripture that God is speaking to you, and you are not to “dictate,” but to listen!

4. Read the Bible in a spirit of obedience and self-application. 

Sit down to the study of it with a daily determination that you will live by its rules, rest on its statements, and act on its commands. Consider, as you travel through every chapter, “How does this affect my thinking and daily conduct? What does this teach me?” It is poor work to read the Bible from mere curiosity, and for speculative purposes in order to fill your head and store your mind with mere opinions; while you do not allow the book to influence your heart and life. That Bible is read best which is practiced most!

5. Read the Bible daily. 

Make it a part of every day’s business to read and meditate on some portion of God’s Word. Private means of grace are just as needful every day for our souls as food and clothing are for our bodies. Yesterday’s food will not feed the laborer today; and today’s food will not feed the laborer tomorrow. Do as the Israelites did in the wilderness. Gather your manna fresh every morning. Choose your own seasons and hours. Do not scramble over and hurry your reading. Give your Bible the best, and not the worst part of your time! But whatever plan you pursue, let it be a rule of your life to visit the throne of grace and God’s Word every day.

6. Read all of the Bible and read it in an orderly way. 

I fear there are many parts of the Word which some people never read at all. This is to say at the least, a very presumptuous habit. “All Scripture is profitable.” [2 Timothy 3:16]. To this habit may be traced that lack of well-proportioned views of truth, which is so common in this day. Some people’s Bible-reading is a system of perpetual ‘dipping and picking’. They do not seem to have an idea of regularly going through the whole book.

7. Read the Bible fairly and honestly. 

Determine to take everything in its plain, obvious meaning and regard all forced interpretations with great suspicion. As a general rule, whatever a verse of the Bible seems to mean it does mean! Cecil’s rule is a very valuable one, “The right way of interpreting Scripture is to take it as we find it, without any attempt to force it into any particular theological system.”

8. Read the Bible with Christ continually in view. 

The grand primary object of all Scripture, is to testify of Jesus! Old Testament ceremonies are shadows of Christ. Old Testament judges are types of Christ. Old Testament prophecies are full of Christ’s sufferings, and of Christ’s glory yet to come. The first coming and the second; the Lord’s humiliation and His glorious kingdom; His cross and the crown shine forth everywhere in the Bible. Keep fast hold on this clue, if you would read the Bible aright!

I might easily add to these hints, if space permitted. Few and short as they are you will find them most profitable when implemented.

(An extract from J.C. Ryle’s Practical Religion, “Bible Reading”)

Related articles:

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/08/30/with-christ-in-view/

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/08/26/all-scripture-is-profitable/

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/08/23/daily-reading/

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/08/19/how-best-to-read-the-bible/

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/08/16/dont-dictate-just-listen/

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/08/12/a-bible-not-understood/

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/08/09/reading-the-bible/

https://igerenezek.wordpress.com/2012/05/25/tanacsok-diohejban-hogyan-olvassuk-a-bibliat-reading-the-bible-by-j-c-ryle/

Forrás: http://jcrylequotes.com/2012/01/23/8-profitable-ways-to-read-the-bible/ and

http://gracegems.org/2011/11/Scriptures.html Ford.: wordwatcherdawn


[1] Egy korabeli anglikán szolgálattevő – a ford.

Nyolc hasznos tanács Biblia-olvasáshoz! (8 Profitable Ways to Read the Bible by J.C. Ryle)” bejegyzéshez 2 hozzászólás

  1. Visszajelzés: A Biblia-olvasás nemes szokása! (The Habit of Bible Reading by Henry H. Halley) « Fókuszban az Ige/The Word in Focus

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s