Okulj Róma példájából! (A Lesson from Rome by Martin Lloyd-Jones)

Martin Lloyd-Jones (1899-1981)  szavaival:

“Ha a Nyugat lesüllyed és legyőzetik, annak egyetlen oka lesz csak: a belső romlás… Ha az életünket továbbra is csak szórakozásokkal töltjük; és egyre kevesebbet dolgozunk, miközben egyre több pénzt követelünk; és egyre több testi örömet és úgynevezett ‘boldogságot’ akarunk magunknak; és egyre jobban belemerülünk a testi élvezetekbe, és közben nem vagyunk hajlandók elfogadni a felelősségeinket – akkor mindezeknek csak egy, elkerülhetetlen következménye lehet: a teljes és szégyenteljes elbukás. Mert ugyan miért is tudták annak idején a gótok, a vandálok és más barbár népek legyőzni az ősi Római Birodalmat? Vajon azért-e, mert katonai erejüket tekintve erősebbek voltak a rómaiaknál? Természetesen nem! A történészek jól tudják, hogy csak egy válasz van erre: Róma bukása azért következett be, mert a római világot teljesen meghódította az ‘önkényeztetés’, a testi vágyakban való tobzódás szelleme — a játékok, az élvezetek és a fürdők. A Római Birodalom szívébe mélyen beívódó erkölcsi romlás volt az, amely Róma ‘hanyatlását és bukását’ okozta. Nem egy külső és nagyobb hatalom, hanem a belső ‘rothadás’ volt Róma pusztulásának oka! És korunkban igencsak vészjósló tény az, hogy mi is egy hasonló jellegű hanyatlást látunk ezen és más nyugati országokban. Ugyanis az ellustulás, a féktelenség, ez az egész szemléletmód és korszellem mind-mind a hanyatlási időszak jellemzői. Az élmény- és sportmánia, az ivás- és kábítószer-mánia már teljesen elhatalmasodott a tömegeken!”

Igazságok Isten Igéjéből:

“Íme, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. És felfuvalkodtak s cselekedtek utálatosságot előttem, és elveszítettem őket, mikor ezt megláttam.” (Ezék. 16:49-50)

“Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéketlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” (2Tim. 3:1-5)

“Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1Ján. 2:15-17)

“…többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván. Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat.” (1Pét. 4:2-5)

ENGLISH:

Quoting Martin Lloyd-Jones (1899-1981):

“If the West goes down and is defeated, it will be for one reason only: internal rot. . . . If we continue to spend our lives in jollification, doing less and less work, demanding more and more money, more and more pleasure and so-called happiness, more and more indulgence of the lusts of the flesh, with a refusal to accept our responsibilities, there is but one inevitable result—complete and abject failure. Why did the Goths and Vandals and other barbarians conquer the ancient Roman Empire? Was it by superior military power? Of course not! Historians know that there is only one answer: the fall of Rome came because of the spirit of indulgence that had invaded the Roman world—the games, the pleasures, the baths. The moral rot that had entered into the heart of the Roman Empire was the cause of Rome’s ‘decline and fall.’ It was not superior power from the outside, but internal rot that was Rome’s ruination. And the really alarming fact today is that we are witnessing a similar declension in this and most other Western countries. This slackness, this indiscipline, the whole outlook and spirit is characteristic of a period of decadence. The pleasure mania, the sports mania, the drink and drug mania have gripped the masses.”

Truths from Scripture:

“Look, this was the iniquity of your sister Sodom: She and her daughter had pride, fullness of food, and abundance of idleness; neither did she strengthen the hand of the poor and needy. And they were haughty and committed abomination before Me; therefore I took them away as I saw fit.” (Ezek. 16:49-50)

“But know this, that in the last days perilous times will come: For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away!” (2Tim. 3:1-5)

“Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—is not of the Father but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it; but he who does the will of God abides forever.” (1John 2:15-17)

“…that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles—when we walked in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to these, they think it strange that you do not run withthem in the same flood of dissipation, speaking evil of you. They will give an account to Him who is ready to judge the living and the dead.” (1Pet. 4:2-5)

Forrás/Source: http://jesaja662.wordpress.com/2012/07/28/learning-from-the-fall-of-rome/ and

http://defendingcontending.com/2012/07/23/the-fall-of-the-united-states-of-rome-repost/ Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s