Halálfélelem nélkül! (Having No Fear of Death by J.C. Ryle)

A keresztények többé már nem egyfajta csendes iszonnyal tekintenek előre a halálra, mint egy olyan szörnyűséges dologra, amelyre még csak gondolni sem szeretnek. Krisztus által a hívők nyugodtan tudnak szembenézni ezzel az utolsó ellenséggel is, és azt tudják mondani, hogy “Nem árthatsz nekem!” Úgy tudják várni mindazon dolgokat, melyek a halál után jönnek – elmúlás, feltámadás, ítélet és örökkévalóság –, hogy egy szemernyit sem aggódnak ezek miatt. Egy nyitott sír mellett állva is tudják azt mondani, hogy “Ó, halál, hol a te győzelmed? Ó, halál, hol a te fullánkod?” S a halálos ágyukon pedig úgy tudnak feküdni, hogy azt mondják: “Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól!”, és “Egyetlen hajam szála sem vész el!” Ez az igazi szabadság! Ezt jelenti az, hogy valóban szabadok vagyunk. S a legjobb az, hogy akiket Krisztus megszabadít, azok valóban és mindörökké szabadok! (J.C. Ryle)

Igazságok az Igéből:

“…a mi Megtartónk, Jézus Krisztus (az), aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangéliom által.” (2Tim. 1:10)

“Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő (Jézus) is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.” (Zsid. 2:14-15)

“Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bûn; a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (1Kor. 15:51-57)

“Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbõl: és feltámadnak elõször a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.” (1Thes. 4:13-18)

“…meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róm. 8:38-39)

“És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az  ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.” (Jel. 21:3-5) 

ENGLISH:

Christians no longer look forward to death with silent dismay, as a horrible thing which they don’t like to think about. Through Christ they can look this last enemy calmly in the face, and say, “You cannot harm me.” They can look forward to all that comes after death – decay, resurrection, judgment, and eternity – and yet not be the least concerned. They can stand by the side of an open grave, and say, “Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?” They can lay down on their deathbeds, and say, “Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil.” “Not a hair of my head will perish.” This is true liberty. This is to be truly free. Best of all, those set free by Christ are free forever. (J.C. Ryle)

Truths from the Word of God:

“…our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel.” (2Tim. 1:10, NKJV)

“Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shared in the same, that through death He might destroy him who had the power of death, that is, the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.” (Hebr. 2:14-15, NKJV)

“Behold, I tell you a mystery: We shall not all sleep, but we shall all be changed— in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written: “Death is swallowed up in victory.” “O Death, where is your sting? O Hades, where is your victory?” The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.” (1Cor. 15:51-57, NKJV)

“But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. 16 For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. 18 Therefore comfort one another with these words.” (1Thes. 4:13-18, NKJV)

“For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities nor powers, nor things present nor things to come, nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.” (Rom. 8:38-39, NKJV)

“And I heard a loud voice from heaven saying, “Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.” Then He who sat on the throne said, “Behold, I make all things new.” And He said to me, “Write, for these words are true and faithful.”” (Rev. 21:3-5, NKJV)

Kapcsolódó írás/Related article:

https://igerenezek.wordpress.com/2012/03/29/o-halal-hol-a-te-fullankod-oh-death-where-is-your-sting-by-j-c-ryle/

Forrás/Source: An excerpt from “Tract: Freedom“, http://jcrylequotes.com/2012/05/07/having-no-fear-of-death/ Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Halálfélelem nélkül! (Having No Fear of Death by J.C. Ryle)” bejegyzéshez egy hozzászólás

  1. Visszajelzés: Ó, halál, hol a te fullánkod? (Oh Death, Where is Your Sting? by J. C. Ryle) « Fókuszban az Ige/The Word in Focus

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s