Harcunk a szentségtelen hármassággal (Fighting the Unholy Trinity by J. C. Ryle)

– HT: Erik on J.C. Ryle Quotes

A keresztény ember fő harca a világgal, a testtel és a gonosszal van. Ezek az ő szüntelenül támadó ellenségei; a három fő ellensége, amelyek ellen háborút kell viselnie. Ha e három fölött nem szerzi meg a győzelmet, minden más győzelem hiábavaló és haszontalan. Ha olyan természete lenne, mint az angyaloknak, és nem volna elbukott teremtmény, ez a háború nem volna olyan alapvető fontosságú. De a saját romlott szívével, az állandóan őt támadó gonosszal és a bűnre csábító világgal vagy küzdenie kell – vagy el kell vesznie!

A kereszténynek harcolnia kell a testtel. A megtérés után is gonoszra hajlamos természetet hordozunk magunkban, s egy olyan szívet, amely gyenge és változékony, akár az ide-oda folyó víz. Hogy meg tudjuk őrizni szívünket az eltévelyedéstől, szükséges minden nap harcolnunk, és naponta küzdenünk imádságban. “Megsanyargatom (megfegyelmezem) testemet”, mondja határozottan Pál, “és szolgává teszem (alávetettségbe kényszerítem)”.  “De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.” “Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?” “Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.” “Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat!” (1 Kor.9:27; Róm.7:23, 24; Gal.5:24; Kol. 3:5).

A kereszténynek harcolnia kell a világgal. E hatalmas ellenségünk alattomos, behálózó befolyásának naponta ellen kell állnunk – és naponkénti csata nélkül nem tudjuk legyőzni! A szeretet a világ javai iránt; a félelem attól, hogy a világ kinevet vagy elítél minket; a titkos óhaj, hogy lépést tartsunk a világgal; a titkos vágy, hogy úgy tegyünk, mint ahogy mások is a világban, és ne tűnjünk ki szélsőségekkel — mindezek olyan szellemi ellenségek, amelyek a keresztényt a menny felé tartó útján folyamatosan támadják, és amelyek fölött győzedelmeskednie kell. A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel – aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz”.  Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete”. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot.” Ne szabjátok magatokat e világhoz. (Jak. 4:4; 1 Ján.2:15; 1 Ján. 5:4; Róm. 12:2).

A kereszténynek harcolnia kell az ördöggel. Az embernek e régi ellensége ugyanis nem halott. Ádám és Éva bukása óta át- és átjárja a földet, fel- s lejárkál azon, és azon töri magát, hogy egy bizonyos nagy célt elérjen — azt, hogy pusztulásba döntse az emberi lelkeket! Soha nem szunnyad, és soha nem alszik, hanem állandóan körbejár, mint ordító oroszlán, keresve, hogy kit nyelhetne el. Láthatatlan ellenségként folyamatosan körülöttünk van, utunkat és pihenésünket keresztezi, és minden lépésünket kikémleli. Az ördög kezdetektől fogva nem más, mint egy embergyilkos és hazudozó, és éjjel-nappal azon munkálkodik, hogy mi a pokolba kerüljünk. Néha úgy, hogy babonaságokba taszít minket, néha úgy, hogy hűtlenséget sugall, egyszer egy bizonyos taktikát alkalmaz, máskor másmilyent – de állandóan hadat visel a lelkünk ellen. Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát”. Ennek a hatalmas ellenségnek naponta ellen kell állnunk, ha azt akarjuk, hogy megmeneküljünk. De ez a fajta nem megy ki”, csak ha állandóan vigyázunk és imádkozunk, és ha felvesszük az Istennek teljes fegyverzetét. Az erős fegyverest csak úgy tudjuk távol tartani a szívünktől, ha minden nap harcolunk ellene! (Jób 1:7; 1 Péter 5:8; Ján.8:44; Luk.22:31; Eféz. 4:11).

► Olvasó, talán úgy gondolod, hogy ezek az állítások túl erősek. Azt gondolod, hogy túl messzire megyek, és túlságosan sötét képet festek. Titokban talán azt mondod magadnak, hogy az emberek minden bizonnyal a mennybe jutnak mindezen nehézség, háború és küzdelem nélkül is. De emlékezz, kérlek, az Angliában valaha is élt legbölcsebb tábornok mondására: “A háború idején a legrosszabb hiba az, ha alábecsülöd az ellenséget, és csak kis harcra készülsz!” Ez a keresztény hadviselés nagyon is komoly dolog!

(Részlet J.C. Ryle Are You Fighting, “Harcolsz?” című írásából)

ENGLISH (HT Erik on J.C. Ryle Quotes):

The principal fight of the Christian is with the world, the flesh, and the devil. These are their never-dying foes. These are the three chief enemies against whom the Christian must wage war. Unless they get the victory over these three, all other victories are useless and vain. If they had a nature like an angel, and were not a fallen creature, the warfare would not be so essential. But with a corrupt heart, a busy devil, and an ensnaring world, the Christian must either fight or be lost.

The Christian must fight the flesh. Even after conversion they carry within them a nature prone to evil, and a heart weak and unstable as water. To keep that heart from going astray, there is need of a daily struggle and a daily wrestling in prayer. “I discipline my body,” cries Paul, “and bring it under subjection.” “I see a law in my members at war against the law of my mind, and bringing me into captivity.” “O wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death?” “They that are Christ’s have crucified the flesh with its affections and lusts.” “Mortify your members which are upon the earth” (1 Cor.9:27; Rom.7:23, 24; Gal.5:24; Col. 3:5).

The Christian must fight the world. The subtle influence of that mighty enemy must be daily resisted, and without a daily battle can never be overcome. The love of the world’s good things, the fear of the world’s laughter or blame, the secret desire to keep in with the world, the secret wish to do as others in the world do, and not to run into extremes—all these are spiritual foes which beset the Christian continually on their way to heaven, and must be conquered. “The friendship of the world is enmity with God: whosoever therefore will be a friend of the world, is the enemy of God.” “If any man love the world, the love of the Father is not in him.” “Whatsoever is born of God overcomes the world.” “Be not conformed to this world” (James 4:4; 1 John2:15; 1 John 5:4; Rom. 12:2).

The Christian must fight the devil. That old enemy of mankind is not dead. Ever since the fall of Adam and Eve he has been going to and fro in the earth, and walking up and down in it, and striving to compass one great end—the ruin of a person’s soul. Never slumbering and never sleeping, he is always going about as a lion seeking whom he may devour. An unseen enemy, he is always near us, about our path and about our bed, and spying out all our ways. A murderer and a liar from the beginning, he labors night and day to cast us down to hell. Sometimes by leading into superstition, sometimes by suggesting infidelity, sometimes by one kind of tactics and sometimes by another, he is always carrying on a campaign against our souls. “Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat.” This mighty adversary must be daily resisted if we wish to be saved. But “this kind does not come out” except by watching and praying, and putting on the whole armor of God. The strong man armed will never be kept out of our hearts without a daily battle. (Job 1:7; 1 Peter 5:8; John8:44; Luke22:31; Eph. 4:11).

► Reader, perhaps you think these statements too strong. You fancy that I am going too far, and laying on the colors too thickly. You are secretly saying to yourself, that men and women may surely get to heaven without all this trouble and warfare and fighting. Remember the maxim of the wisest general that ever lived in England: “In time of war it is the worst mistake to underrate your enemy, and try to make a little war.” This Christian warfare is no light matter.

(J.C. Ryle, Tract: Are You Fighting?)

Forrás/Source: http://jcrylequotes.com/2012/04/30/fighting-the-unholy-trinity/ Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Harcunk a szentségtelen hármassággal (Fighting the Unholy Trinity by J. C. Ryle)” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s