A 23. ZSOLTÁR (Psalm 23 by Leon Maiolo)

[wordwatcherdawn megjegyzése: Ezt a következő fordítást az édesanyámnak küldöm nagyon sok szeretettel, akinek ez a kedvenc zsoltára, s akiért nagyon hálás vagyok Istennek, és akit nagyon-nagyon szeretek! Légy áldott, drága édesanyám!]

 

Az Úr az én pásztorom;

János 10:11 Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.

nem szűkölködöm.

Róm. 8:32 Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?

Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.

3Móz. 26:6 Mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne rettentsen.

Lelkemet megvidámítja,

Jer. 30:17 Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr.

az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.

Fil. 3:9 És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól,

Luk. 21:17-19 És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. De fejeteknek egy hajszála sem vész el. A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. Ján. 14:27 Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

mert te velem vagy;

Zsid. 13:5-6 Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?

a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

Ján. 14:16-18 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt;

1Kor. 15:25-26 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.

elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.

Eféz. 3:20-21 Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,

2Krón. 16:9 Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak.

Ján. 14:2 Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.

s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ámen.

 

Forrás: http://savedbyfaithinchrist.wordpress.com/2012/02/04/psalm-23/ Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s